Nová kniha Život bez zánětu

Přednáška v Karviné

Kde se skrývá příčina nemocí

14.3.2020 od 10.00h

Důležité informace týkající se prevence civilizačních nemoc.í

Nejdůležitější faktor které ovlivňují nemoci

Bližší informace zde