Nová kniha Život bez zánětu

Přednáška v Sedmihorkách

Život bez zánětu

13.6.2019, 19,00h, Sedmihorky 10, Recall Centrum

- Jak zánět ovlivňuje vznik nemocí

- Principy protizánětlivé stravy

- Jednoduché zásady snížení rizika civilizačních nemocí

- Protizánětlivá pyramida potravin

Informace: najdete zde

 

 

Dr.Frej na Facebooku
Dr.Frej na Youtube