Kristus dítě

Když Ježíš přišel na svět jako bezmocné nemluvně, přesto Herodové tohoto světa dostali opravdu strach..

 

Ježíš Kristus, Spasitel, přišel na svět jako bezmocné nemluvně z několika důležitých důvodů:

1. Narodil se jako bezmocné dítě jako jeden z nás, takže mohl mluvit našim jazykem mohl, a nakonec uměl pochopit a odpustit hříšníkům a nakrmit hladové a ukázat nám, co my sami musíme udělat.

Existuje nicméně ještě další důvod, proč přišel jako bezmocné dítě. Nechtěl odvrátit lidi od svého skutečného původu. Kdyby přišel jako král, lidé by ho uctívali jako krále. On přišel na svět ale jako dítě, čímž chtěl poukázat na svůj božský původ.

Během dnů, kdy Bůh ustanovil soudce, Archa úmluvy se ztratila. Velekněz pověřil každého řemeslníka v Izraeli vyrobit novou truhlu, odpovídající jako náhrada za tracenou archu. Potom by Bůh sám mohl zvolit svého důstojného nástupce. Každý řemeslník bez výjimky se pustil do tohoto úkolu vyrobit skutečně ušlechtilou a cennou kopii archy. Když nastal den rozhodnutí, před lidem Izraele ležely bedny ze dřeva a kamene a bronzu a stříbra a zlata. Kněz z vůle Boha odmítal jednu bednu za druhou. Pak nejvyšší kněz přišel k Josefově arše. Josef byl chudý, ale velmi dobrý tesař, s hlubokou oddaností Bohu. Jeho archa, zoufale jednoduchá a rozhodně bezvýrazná. Když kněz pomocí kostky z vůle Boha označil tuto truhlu za tu pravou, lidé byli nevýslovně rozrušení. "Bůh odmítnul tak skvělé a nadané řemeslníky?" Křičeli. Ustupujíc rozhořčení, velekněz provedl hod kostkou znovu. Znovu padla volba na Josefovu archu. Rozhodl se pod tlakem davu vyzkoušet rozhodnutí potřetí. Výsledek byl stejný. A uprostřed výkřiků protestu, byl slyšet hlas z nebe, který říkal: "S podivuhodnou archou," řekl Bůh k lidem, "by se mohli moji lidé ztratit v kráse své vlastní práce, zatímco s jednoduchou a prostou truhlou nebude nic, co by jim odvádělo pozornost. Potom budou myslet na mně, a ne na sebe. "

Kristus jako dítě je jako tato jednoduchá a prostá archa. Pochopit to znamená, že si budeme připomínat Boha, a nikoli se pouze rozptylovat našimi vlastními zájmy a plány.

Kristus jako dítě nám připomíná rozdíl, který existuje mezi cukrem a solí. Je-li cukr přidán do pokrmu, upozorňuje na sebe, na cukr. Když se přidá sůl, doplňuje chuť potravin. Neupozorňuje na sebe, na sůl. Podobně Kristus dítě neupozorňuje na sebe, ale přivádí nás k naší potřebě spásy a Boží bezedné lásky k nám. Kristus dítě nám tak připomíná, že jsme povoláni se stát solí, nikoli cukrem na naší Zemi.

 

David Frej