Několik důvodů, proč užívat byliny

Bylinná léčba tvoří jeden ze základů přírodní léčby. V současné době se zvyšuje zájem lidí o bylin jako doplňku a alternativě k léčbě západními chemickými léky. Například celosvětový výzkum naznačuje, že volné radikály přispívají k degenerativním chorobám. Mnohé byliny, které používám, patří mezi nejlepší známé antioxidanty. Bylinná léčba vyžaduje určitý čas pro léčbu jakéhokoliv problému, neboť daný problém je léčen od kořenů a provádí se odstranění základní příčiny problému. Z tohoto důvodu se předpokládá, že bylinné výrobky jsou užívány s důvěrou, pravidelně a měly by být užívány po dlouhou dobu. Proto je bylinná léčba odlišná od léčby v západní medicíně, neboť chemická léčba odstraňuje na určitou dobu příznaky, kdežto byliny působí na příčinu, a proto tento přístup vyžaduje delší čas. Chemické léky ovlivňují většinou pouze příznaky, a to často s vedlejšími účinky. Byliny nahrazují též synteticky, uměle vyráběné vitaminy. Byliny mají některé výhody, uvedené v následujících bodech.

Účinek bylin

Byliny prokázaly účinek u miliónů pacientů. Bylinná léčba tvoří základ léčby u 80 procent světové populace. V současné době se klade důraz na klinické studie, ale nenahrazuje zkušenosti a výsledky lékařů za mnoho tisíciletí používání léčivých bylin. To, že léky od starověku byly neúčinné, jak uvádí někteří „odborníci", není pravdivé. Farmaceutické firmy se dnes soustřeďují na výzkum bylin, které se používají v přírodním lékařství několik tisíc let (např. pygmejská palma v léčbě prostaty, gingko biloba, dioxin, aspirin, jalovec atd.) A naopak, mnoho chemických léků bylo přes ujištění o jejich bezpečnosti staženo z trhu pro závažné nežádoucí účinky.

Léčba příčiny bylinami

Stravou a bylinami lze vyléčit i takzvané nevyléčitelné nemoci a rakovinu. Vyžaduje však aktivní přístup pacienta a změnu životosprávy, stejně tak vytrvalost a víru. Bylinná léčba vyžaduje určitý čas pro léčbu jakéhokoliv problému, neboť daný problém je léčen se zaměřením na příčinu. Desetiletý zdravotní problém nelze vyřešit během 14 dnů. Proto je bylinná léčba odlišná od léčby v západní medicíně, neboť chemická léčba odstraňuje rychle na určitou dobu příznaky, kdežto byliny působí přímo na příčinu, a tento přístup vyžaduje delší čas. Chemické léky ovlivňují většinou pouze příznaky, a to často s vedlejšími účinky. Byliny nahrazují též synteticky, uměle vyráběné vitaminy. Proč se dopovat chemickými vitaminy, minerály, které nejsou tělu přirozené a účinkují jako drogy? Z bylin, pokud jsou sušené a drcené v celku, nejlépe v kapslích, tabletách a čajích, všechny látky organizmus zužitkuje.

Celostní účinek. Byliny působí celostně, holisticky, nikoli jen na jednu část příznaků. Onemocnění (např. i jednoduché jako nachlazení) odráží nerovnováhu v organismu a nemocný orgán ovlivňuje tělo i mysl. Oslabené trávení poškozuje játra, oslabená játra negativně ovlivňují imunitu atd. Kombinace bylin tak působí tak celostně, na nerovnováhu.

Přirozený vliv  a bezpečnost bylin

Byliny neblokují a negativně neovlivňují imunitní systém a zejména játra při dlouhodobém užívání jako mnoho chemických léků. Byliny působí v harmonickém souladu s potřebami lidského těla.

Existují byliny řazené mezi potraviny, léčivé byliny i jedovaté druhy. Byliny mají v drtivé většině pozitivní účinky na zdraví a nežádoucí účinky jsou spíše výjimečné na základě nadměrného užívání. Chemické vitamíny mají nežádoucí účinky, protože je narušen synergický účinek různých látek v potravinách nebo bylinách. Potraviny obsahují kromě živin, vitaminů a minerálů ještě mnoho dalších, doposud nepoznaných látek. Věda a její pozorování je založeno na studiu mrtvých objektů a nikoli živých látek v jejich přirozeném prostředí. Ze své praxe vím, že lidé mohou reagovat zcela rozdílně na jeden lék nebo bylinný preparát a přesto se mohou zbavit zdravotního problému třeba i po podání placeba.

Byliny pocházejí z přírody

Přírodní se v dnešní době zneužívá, ale byliny patří mezi přirozenou součást naší stravy v průběhu vývoje lidstva a v přírodní medicíně se považují za stravu. Proto se mnoho bylin doporučuje konzumovat s jídlem. Náš organismus tak reaguje na byliny přirozeně, nikoliv jako na cizí látku. Synergické účinky látek v bylinách, z nichž mnohé ještě neznáme, tak působí přirozeněji než izolované chemické látky např. v multivitaminech.

Byliny a ekologie

Byliny jsou součástí přírody. Doporučuji užívat pokud je to možné, organické, přírodně zpracované byliny (nadrcené a sušené v celku, v čaji nebo v kapslích). Všímejte si popisu na výrobcích, a vyhněte se těm, které uvádí mnoho jiných látek namíchaných a konzervantů. Nejúčinnější jsou přípravky, kde se nachází jen byliny a přírodní ingredience.

Největší výhoda bylinné léčby vychází z jejich preventivního a léčebného účinku chronických nemocí, které jsou tou nejdůležitější ekonomickou úsporou. Je však důležité vybírat účinné přípravky nejlépe s bio certifikáty kvality, a v dostatečném množství pro daný účinek, což zaručují nejvíce celé nadrcené sušené byliny v kapslích nebo tabletách.

MUDr. David Frej