Zdraví nebo nemoc

Deset základních faktorů často rozhoduje o tom, zda budeme zdraví nebo nemocní.

 

1. Strava

Výživa hraje důležitou roli. Některé potraviny jsou vhodné a jiné méně vhodné. Suché ovoce, kyselé potraviny, syrové a studené jídlo je nevhodné v zimě a chladném počasí; pálivé, slané potraviny a horké nápoje nepříznivě ovlivňují pittu a kapha by neměla jíst smažená jídla, mléčné výrobky a studené nápoje.
Ideální jídelníček spočívá v souladu s vaší vrozenou konstitucí. Nevhodná kombinace potravin, konzervační látky, staré a ohřívané jídlo nebo jíst pozdě večer zapříčiňuje vznik nemocí. Strava má jednu velkou výhodu: jde o jeden z faktorů v našem životě nejlépe ovlivnitelný.

 

2. Spánek.

Průměrně člověku stačí spát 7 hodin. Spánek před půlnocí a vstávání časně ráno (nejlépe před východem slunce) podporuje zdraví.

3. Půst.

Jednodenní očistné dny se doporučují k detoxikaci organizmu od jedovatých látek, které jsou hlavní příčinou nemocí.

4. Roční období

Období váty je na podzim, za suchého, větrného počasí. Vlhká, chladná, zamračená zima patří kaphě, stejně jako časné jaro. Konec jara a horké léto odpovídá pittě. Přizpůsobení se dennímu režimu podle ročního období a konstituci pomáhá předejít zdravotním problémům. Na podzim se mají jíst teplá vařená jídla, vyhýbat se studeným syrovým jídlům a teple se oblékat. V opačném případě dochází ke zvyšování váty a zácpě nebo bolesti zad. V létě by se mělo dávat přednost studenějším nekořeněným jídlům a nepříliš teplým nápojům, omezením pobytu na slunci a intenzivnímu cvičení. Tak se sníží pravděpodobnost výskytu průjmů, kožních vyrážek nebo zlostných nálad.

5. Cvičení

Pravidelné cvičení zdraví velmi prospívá. Zlepšuje prokrvení, posiluje činnost orgánů a životní sílu, přispívá k udržení přiměřené váhy, k relaxaci a vydatnému spánku. Podporuje činnost srdce a ledvin, trávicího sytému, zbavuje organizmus toxinů, tj. odpadních látek a Zejména aerobní cvičení vyhovují všem konstitucím. Na druhé straně přepínání a nadměrné cvičení odvodňuje organizmus, způsobuje bolesti svalů a na hrudi a může vést k artritidě nebo problémům se srdcem. Cvičení přiměřené intenzity poznáme v momentě, kdy se začneme potit na čele, pod paží a kolem páteře. V otázce konkrétního cvičení znovu jde o individuální přístup. Výborná je jóga, plavání a chůze.

6. Věk

Ájurvéda dělí lidský život z hlediska konstituce na 3 části - dětství je obdobím kapha, tělo je jemné, je v období růstu. Děti jsou více náchylné k nachlazení a zánětům. Od 17 - 50 let nastává věk pitty. Oproti dítěti u dospělých převažuje aktivita, ambice, tělo vyžaduje méně spánku. Často se objevují nemoci spojené s pittou . záněty žaludku, vředová choroba. Ve vyšším věku přecházíme do stadia vaty, s narušeným spánkem, bolestmi kloubů a zácpou a onemocněním nervového systému.

7. Emoce a mysl

Ájurvéda je holistická medicína. Tělo a mysl je nerozlučně spojeno. Onemocnění mysli ovlivňuje fyzické tělo a naopak. Každá myšlenka, vjem, pocit působí na každou buňku, tkáň, orgán našeho těla. Emoce, jako zlost, nenávist, hamižnost narušují rovnováhu tridóšy v těle a opačně, již přítomná nerovnováha se může projevit v negativních emocích.
Emoce nacházejí svůj projev v určitých orgánech: nenávist ve žlučníku, vztek v játrech, ledviny bývají místem pro strach, plíce a srdce pro smutek a zoufalství.

8. Stres

Ayurveda považuje stres za příčinu mnoha nemocí. Nesprávná životospráva, dietní chyby, nadměrné obavy a pracovní zatížení, rodinné a pracovní problémy, znečištění ovzduší a toxin v potravinách negativně působí na tělo a mysl. Stres může spustit alergii, vředovou chorobu, astma, kožní vyrážku apod.

9. Nesprávné užívání smyslů

Na léčbě působící na smysly je založena aromaterapie, léčení barvami, hudbou, bylinkami a masáže. Smysly přinášejí informace do mozku a nadbytečné užívání smyslů způsobuje v těle nerovnováhu.
Nadměrné slunění zatěžuje hmat a vede často ke kožní rakovině, nadměrný hluk ničí sluchové buňky a zvyšováním váty se objevují příznaky jako artritida.
Zneužíváním smyslů označujeme např. namáhání očí při čtení vleže nebo při čtení malých písmenek nebo sledování filmů plných násilí, přejídání či příliš kořeněná jídla zatěžují chuťové buňky, hlasitá hudba nebo dlouhé telefonické hovory namáhají sluch.

10. Poznání sebe sama

Poznání znamená cestu ke zdraví. Na základě znalosti mé konstituce vím, jaké vybírat potraviny, jak se chovat v určitém ročním období, jak se oblékat nebo jakému sportu se mohu věnovat. Snažím se neignorovat více své pocity a myšlenky, neboť se mi snaží poskytnou mnoho užitečných informací.

Tak to je 10 faktorů, které z velké části můžeme ovlivnit a vybrat si svou cestu: ke zdraví nebo k nerovnováze a nemoci.

MUDr. David Frej