Meditace pozorování

Posiluje úlohu mysli a navozuje rovnovážný stav, kdy mysl ovlivňuje buňky a tkáně. Pomáhá při léčbě nemocí a mentálních poruch.

Je pouhým pozorováním pocitů, myšlenek, zvuků, vůní - bez jakéhokoli hodnocení.

Sedíme uvolněně a se zavřenýma očima, což zklidňuje mysl a obrací pozornost do nitra. Klidně sedíme a sledujeme, co prochází naší myslí: bez jakékoli reakce a vyrušení jen pozorujeme myšlenky, jak se vynořují, proplouvají a mizí.

Meditací odstraňujeme většinu negativních emocí. Postupně se dostáváme do podvědomí, které v podstatě aktivuje události okolo nás a plní naše přání - vědomá či nevědomá, pozitivní či negativní.