Slovo „astrologie” pochází ze dvou řeckých slov, „astra” a „logos”, logika či důvod. Aplikuje principy a zákonitosti vycházející z Planet a Hvězd. Je vědou o vlivu hvězd na člověka a Zemi.

Je vědou o vlivu nebeských těles na živé i neživé předměty a jejich reakcích na tyto vlivy. Astrologii lze definovat jako subjektivní, ovlivňující různé formy života a jejich vliv na organizmy, Zemi a její obyvatele zejména, nebo také jako reakci objektů na vibrace planet.
Astrologie je noblesní vědou starou jako védy. Založili ji, prozkoumali a rozvinuli starodávní lékaři, kteří žili kolem roku 1500 př. Kr. a studovali astrologii ve spojitosti s lidských životem zahrnující zdraví, detoxikaci, omlazením, nemoci, smrt apod.

Vše závisí na zjištěném postavení planet. Astronomicky se odvozuje z pozorování a studia nebeských planet, jejichž součástí je naše planeta. Jedná se o „Vzkaz hvězd”. Toto posvátná věda o vzkazech zahrnuje vesmírné principy ovlivňující každodenní život, systém vysvětlující vliv planet na lidský život. Zřeci zjistili blízký vztah mezi vesmírem a mikrokosmem neboli malým světem člověka vyjádřený neprodyšným axiomem. Astrologie zaujímala své místo v zemích jako |Egypt, Indie, Arábie, USA, Čína, Řím, Babylon, Řecko atd. Pokud se nejedná o vědu nebo seriózní obor, proč přečkala přes veškeré pochyby do dnešní doby?

Je astrologie vědou?

Víme z dávných dob, že planety ovlivňují lidský život, ale přes prvotní pochyby vědců se pozdějšími pokusy, pozorováním a zkušeností prokázalo vyzařování z vesmíru, které mění zemskou atmosféru a ovlivňuje činnost buněk v živých organizmech. Nyní vědci opatrně (proč ne zcela?) souhlasí s názory zřeků, které nám byly předány. Ralph Waldo Emerson napsal: „Astronomie je uznávaný obor, ovlivňující lidské životy. Lze používat astronomii jinak než s ohledem na každodenní život?”

Slavní spisovatelé jako Dante, Shakespeare, Longfellow, Goethe, Milton, Tennyson, Keats, Dryden a Chaucer používají astrologické principy ve svých dílech. Dánský astrolog Tycho používal své astronomické znalosti ve studiu astrologie. Mezi známými osobami najdeme takových případů více. Vědci uznávají zákony a zjištění Newtona, ale bez jeho astrologických objevů.

Proč? Je to směšné a nepochopitelné. Vědci, kteří se v daném oboru nevyznají, nemají právo vůči němu vznášet námitky. Starodávní mudrci studovali astrologii a určovali principy vztahující se k osobním záležitostem, nemocím, předpovědi počasí, neštěstí, válek, dešťů, zemětřesení, osobních i jiných událostí, které se prokázaly jako správné. Kritici a vědci stojí proti astrologii jako k protivníkovi. Příčinou je jejich neznalost. Jak často se oni mýlili, jak často nevzlétly družice, které stojí milióny? Můžeme v těchto případech obviňovat vědu?
Astrologie je celosvětově uznávána. Vynikající švýcarský psycholog dr. Carl G. Jung uznával tuto vědu. Hippokrates, otec západní medicíny, dokonce považoval astrologické znalosti za předpoklad správné léčby. Podívejte se na dnešní lékaře!

Dalším do očí bijícím příkladem jsou politici. Konzultují věci s astrology, ale na veřejnosti váhají a ostýchají se tuto skutečnost přiznat. Zájem paní Reaganové o astrologii a kladné přijetí prezidentem Reaganem překvapilo celý svět. Ale Reagan nebyl první americkým prezidentem, který důvěřoval v astrologii. Francouzský prezident Mitterand přiznal, že čte Nostradama, francouzského věštce a astrologa, který žil před 400 lety. Indira Gándhiová konzultovala astrology před každým důležitým rozhodnutím. Popularita pořadu Orsona Wellse o Nostradamovi v americké televizi mnohé překvapila. Podle bývalého příslušníka americké tajné služby CIA používala tato organizace astrologii při rozhodování (Evening News, 2.srpna, 1988).
Tisk a lidé mají tendence zdůrazňovat neúspěchy a používat je proti astrologii, zatímco miliónové ztráty způsobené chybami vědců zůstanou nepovšimnuty. Astrologie by se měla nazývat vědou. Tato věda by měla zaujmout důstojné místo v univerzitách a laboratořích, a měl by se provádět astrologický výzkum. Zjišťujeme, že astrologie je dávno uznanou vědou již v minulosti.

Použití astrologie

Astrologie je pro muže a ženy důležitá tak jako psychologie. Ta se zabývá lidskou duší, myslí pomocí analýzy fakt. Astrologie doplňuje psychologii, neboť zkoumá vliv planet na vědomí a podvědomí a poskytuje návod k životu, pro harmonii mysli, těla a ducha. To je pravé použití astrologie.

Sluneční znamení se v astrologii zpodobňuje jako hlučný povoz s papyrosy ohně; sluneční znamení představuje oblíbené horoskopy, neboť nová generace lidí má jen mizivé znalosti astrologie. S rostoucím zájmem o astrologii se sluneční znamení stalo stále populárnějším a námětem konverzací mezi lidmi. Dnes si člověk ve znamení Panna stěžuje, že má jiné vlastnosti než jiný jedinec ve znamení Panny a astrologii pokládá za šarlatánství. Není tomu tak, jen sluneční znamení není užitečné. Musíte znát ascendent, měsíční znamení, umístění jiných planet v horoskopu, které ovlivňují sluneční znamení a tak zjistíte skutečnou charakteristiku své osobnosti.

Lidé se zabývají horoskopy, které jsou povrchní a obecné a vyvolávají v nich pochybnosti o celé astrologii. Proto se nesoustřeďte jen na sluneční znamení. Horoskop musí sestavovat jen zkušený védský astrolog. Sluneční horoskop pouze z data narození není horoskopem, ale smyšlenkou, protože nelze zjistit ascendent apod.

Měsíční znamení poskytuje přesnější výsledky než sluneční znamení. V hindské astrologii zaujímá důležitou úlohu v určení toho, zda se k sobě daná znamení hodí ve smyslu partnerského vztahu, neboť Měsíc odkrývá mnohé reakce mužů a žen. Astrologie, věda, umožňuje sestavení kvalitního horoskopu pouze zkušeným astrologem.

Horoskop si lze objednat zde

Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Podle uniklého návrhu dokumentu Evropské komise spěchá EU s povolením glyfosátu (nejznámější je přípravek Roundup), aniž chce vyčkat na závěry analýz odborných studií.
Zrušme letní čas

Zrušme letní čas

Celkově trvá organismu na jaře až 5 dnů, než se vyrovná s letním časem. Časový posun se projevuje příznaky: únava, vyčerpání, pocit nevolnosti, ospalost přes den, buzení v noci, špatná paměť a koncentrace.
Ryby – problém s kvalitou

Ryby – problém s kvalitou

Ryby jsou kvalitní potravinou dodávající bílkoviny a zdravé tuky. Ryby jsou nízkokalorické, hlavními složkami je voda (50-80%) , plnohodnotné bílkoviny (12-20%) se všemi aminokyselinami a ...
Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Konec roku je obdobím, kdy rádi slavíme, jíme více, pijeme více a méně spíme. Jsem zastáncem pití mírného množství alkoholu, jak dokazují studie i dlouhověcí lidé. Oslavy a rodinná setkání ale často způsobují, že pijeme více alkoholu než obvykle a nadměrný příjem alkoholu může narušit rovnováhu v mikrobiomu.
Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

V mRNA vakcínách (Moderna, Pfizer) se nachází mRNA kódující protein S, která je dopravována prostřednictvím lipidových nanočástic do lidských buněk, které produkují virový protein, nebo příbuzné ...

Veganská strava je extrém (až na jednu výjimku) a proč jíst živočišné potraviny

Běžná západní strava vč. typických jídel konzumovaných u nás patří mezi nejhorší věci, které můžete udělat svému tělu, o čemž svědčí nárůst metabolických onemocnění v této zemi včetně cukrovky, obezity, autoimunitních nemocí.

Vysoké riziko myokarditidy po COVID-19 očkování mRNA vakcínami u  mužů do 30 let

Otázka renomovaných odborníků ve studii publikované v lednu 2022 zněla: Jaké je riziko myokarditidy po mRNA vakcinaci proti COVID-19?

Cukr přidaný i ovocný – riziko pro zdraví

Spotřeba cukru v České republice je 38 kg na osobu a rok, v USA je to dvojnásobek, až 70 kg. Tam na trhu existuje přes 600 tis. výrobků, v 80% z nich se nachází cukr! Je prokázáno, že cukr vyvolává závislost až 8x vyšší než drogy jako kokain.

Chronický zánět a nemoci

Zánět je typická fyziologická reakce na infekce a poranění, kdy imunita zabíjí mikrobi, obnovuje zdravou tkáň a nastoluje homeostázu. Akutní zánětlivá reakce je časově ohraničená a vede k uzdravení. Imunoregulační cytokiny jako IL-10 a TGF-beta zastavují zánětlivou kaskádu a aktivují regulační buňky.

Nové studie: Infekčnost očkovaných a zánět srdce a cév po očkování mladých lidí

Nové studie ukazují, že virová nálož očkovaných je stejná jako neočkovaných, jiné dvě studie ukazují na riziko infaktu a zánětu srdce po očkování mladých lidí.

Vitamin D významně snižuje úmrtnost a zánětlivou reakci u pacientů s COVID-19.

Nová studie ukazuje, že vitamin D hypoteticky snižuje riziko úmrtí na COVID-19 téměř k nule!! Podle autorů analýzy by se k dosažení žádoucí hladiny vitaminu D3 a užívání dostatečně vysokých ...

SARS-CoV-2 spike protein (COVID-19 i ve vakcínách) blokuje opravu poškozené DNA v buňkách

V nové studii, která ale neproběhla na živém organismu, ale in vitro, na buněčných kulturách, se ukazuje, že SARS-CoV-2 spike protein (základ vakcín proti COVID-19) výrazně blokuje obnovu poškozené DNA, nutnou pro získanou imunitu.