Nová kniha Život bez zánětu

Přednáška v Brně

Život bez zánětu

19.10.2019, 11,00h, Brno, SVČ- Lidická 50 - Lužánky

Jak zánět ovlivňuje vznik nemocí

Principy protizánětlivé stravy

Jednoduché zásady snížení rizika civilizačních nemocí

Informace: program a webové stránky festivalu

 

brno-19-10-2019