Semináře Advana 2020

Semináře na DVD a též v nabídce najdete  1 a 2.ročník dálkového studia. V roce 2021 připravujeme on-line kurzy vzdělávání na detoxikaci a půsty.

Nové semináře se budou týkat zejména

podpory detoxikace a půstů

civilizačních nemocí - příčiny a řešení

stravy, zásad správného stravování

kurz zdravý mozek

jak se zbavit kvasinek - kandidozy

Mohou se jej zúčastnit studenti předchozích ročníků, u kterých povede k rozvíjení dosavadních znalostí, ale i noví studenti, kteří získají nové informace v oblasti jak diagnostikovat nemoc, jak jí léčit pomocí samoléčby a také jaká je prevence.

Účastníci celoročního studia najdou materiály a prezentace v sekci pro účastníky po přihlášení a zadání hesla, které dostávají osobně nebo mailem.

Absolventi celého dálkového studia obdrželi po jeho skončení certifikát o absolutoriu všech kurzů po složení testů.

Ze seminářů většinou připravujeme DVD, viz 1 a 2.ročník dálkového studia.

Celoroční studium a jednotlivé semináře najdete na www.advana.cz