Závažná rizika statinů, léků na snižování cholesterolu

Ve studiích jsou prokázána závažná rizika statinů, léků na snižování cholesterolu. MUDr. David Frej popisuje, co statiny způsobují, co je třeba analyzovat ke zvážení rizika i jaké konkrétní krevní testy je potřeba udělat.