Nové studie: Infekčnost očkovaných a zánět srdce a cév po očkování mladých lidí

Nové studie ukazují, že virová nálož očkovaných je stejná jako neočkovaných, jiné dvě studie ukazují na riziko infaktu a zánětu srdce po očkování mladých lidí.

Očkovaní vs neočkovaní: stejná virová nálož a infekčnost

Domácnosti jsou jedním z hlavních center přenosu SARS-CoV-2. V kohortní studii v časopise The Lancet analyzující přenos infekce, se konkrétně delta variantou nakazilo 38% neočkovaných a 25% očkovaných při kontaktu s nemocným.

Tyto nákazy ukazují, že přenos infekce pokračuje i mezi očkovanými. Nové studie navíc ukazují, že ochrana očkování proti delta variantě klesá a zkracuje se. Riziko nákazy u očkovaných se zvyšuje již po 3 měsících po očkování - odpovídá to klesající imunitě po očkování.
Současný systém založený jen na testech navíc přeceňuje účinnost vakcíny proti infekci.

Zásadní zjištění ale je, že infekci, která propukla, přenášelo 25% neočkovaných a 23% očkovaných. Plně očkovaní ale přenášejí infekci stejně tak jako neočkovaní. Virová nálož a riziko přenosu infekce je tedy stejné u očkovaných i neočkovaných. Virová nálož klesala rychleji u očkovaných.

Autoři studie uvádějí, že očkovaní jedinci stále hrají důležitou roli v přenosu infekce. V Massachusetts, USA, z 469 nových nemocných s COVID-19 v červenci 2021 bylo 346 (74%) těch, co byli očkováni. Vysoký virová nálož byla zjištěna u lidí plně očkovaných. V Německu 55·4% symptomatických pacientů s COVID-19 starších 60 let bylo plně očkovaných.

Lidé očkovaní mají nižší riziko závažného onemocnění, ale jsou infekční stejně jako neočkovaní a podílejí se na pandemii srovnatelně. Je lživé a nebezpečné mluvit o pandemii neočkovaných.

Riziko nemocí srdce a cév po očkování

V respektovaném časopise Circulation se publikoval zatím jen abstrakt studie, používající PLUS Cardiac Test a hodnocení proteinových biomarkerů s určením rizika akutního koronárního syndromu během 5 let.

Skóre se počítá na základě změn hodnot biomarkerů včetně IL-16, prozánětlivého cytokinu, rozpustného faktoru Fas, který spouští apoptózu, zánik buněk, a hepatocytového růstového faktoru (HGF) jako markeru chemotaxe T buněk do výstelky cévní stěny. Zvýšení nad normu zvyšuje skóre PULS. Skóre se měří každých 3-6 měsíců během 8 let. U pacientů se skóre začalo měnit po očkování. Z celkového počtu 566 pacientů vě věku 28 - 97 let, bylo sledovaných v průběhu 2 až 10 týdnů po druhé dávce vakcíny a srovnávaných s předchozím skóre PULS 3 až 5 měsíců před očkováním. Zvýšily se hodnoty IL-16, sFas i HGF. Riziko se zvýšilo z 11% na 25% akutního koronárního syndromu. Tyto změny přetrvávaly nejméně 2.5 měsíců po druhé dávce očkování.

Autoři uzavírají, že mRNA vakcíny dramaticky zvyšují zánět cévní výstelky a infiltraci T buněk srdečního svalu, což zvyšuje riziko krevních sraženin, kardiomyopatie a dalších cévních příhod po očkování.

Kanadská studie se zaměřila na myokarditidu a perikarditidu, zánět srdce a osrdečníku často způsobení infekcí. 204 lidí onemocnělo zánětem srdce, ke kterému došlo během 2-7 dnů po očkování. Nejvíce případů se objevilo v květnu 2021, kdy se začaly očkovat mladší jedinci. Hlavnímí příznaky byla tíseň na hrudi, palpitace, dušnost, a to u většiny lidí mladších 40 let.

Celková výskyt komplikací byl 8.7 na milion po 2. dávce, u vakcíny Moderna pak 28 na milion, a to nejvíce ve věkové skupině 18-24 let. U těchto mladých lidí byl výskyt zánětu srdce nejvyšší, 263 případů na milion (Moderna) vs 38 případů na milion (Pfizer). Větší výskyt u Moderny je možná dán vyšší dávkou, 100mcg vs 30 mcg u Pfizera. Dalším problémem je, že dávka u jedinců 12-18 let je stejná jako pro dospělé, což mnozí odborníci kritizují.

Zánět srdce byl závažný a projevoval se zvýšením markerů jako troponin, CRP a další prozánětlivé biomarkery, zjistily se abnormální hodnoty na magnetické rezonanci.

Zdroje:
Anika Singanayagam, Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study, 2021, The Lancet, https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00648-4

Steven R Gundry, Abstract 10712: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning, 2021Circulation. 2021;144:A10712