Vitamin D významně snižuje úmrtnost a zánětlivou reakci u pacientů s COVID-19.

Nová studie ukazuje, že vitamin D hypoteticky snižuje riziko úmrtí na COVID-19 téměř k nule!! Podle autorů analýzy by se k dosažení žádoucí hladiny vitaminu D3 a užívání dostatečně vysokých dávek vitaminu D měla provádět osvěta a motivace.

Více o tom, o jakou studii se jednalo a jaká má být hladina a dávka vitaminu D3 v novém videu.

V jiné studii vědci publikovali informace, jak vitamin D snižuje zánět v těle způsobený imunitními buňkami, které mohou zodpovídat za imunitní odpověď během onemocnění COVID-19. Uvádí se to ve studii publikované univerzitou Purdue a National Institutes of Health.

Autoři uvádí mechanismus, kterým vitamin D snižuje zánět způsobený T buňkami. Tyto buňky zodpovídají za částečnou odpověď na infekci způsobující COVID-19, ale další výzkum pokračuje. Různé studie ukázaly, že vitamin D snižuje zánět způsobený T buňkami v plicích u těžších případů COVID-19. předchozí výzkum se zabýval účinkem virů v plicích. Viry spouští biochemické procesy známé jako imunitní kompetentní systém. Cílem bylo narušit tyto reakce a zmírnit probíhající zánět. vědecký tým zkoumal buňky v plicích u osob s COVIDem-19 a zjistil, že část imunitní reakce spouštěla silnou zánětlivou reakci.

Při běžné infekci Th1 buňky patří k zánětlivé reakci, které likviduje infekci a následně se systém přepne na protizánětlivý režim. Vitamin D urychluje změnu z prozánětlivé na protizánětlivou reakci T buněk. Tato reakce může zmírnit silný zánět v plicích způsobená koronavirem Sars-Cov-2.

Nedostatek vitaminu D nebo abnormální reakce buněk na vitamin D u pacientů s COVID-19 způsobuje, že se prozánětlivá reakce Th1 buněk nevypne. U těžších případů ale pomáhá v léčbě vysoce koncentrovaný metabolit vitaminu D podávaný nitrožilně. Jedná se o hypotézu, kterou je nutné ověřit v klinických studiích.

Zdroj: Daniel Chauss, Autocrine Vitamin D-signaling switches off pro-inflammatory programs of Th1 cells, DOI : 10.1038/s41590-021-01080-3