O konzultaci

Na konzultacích nabízíme řešení, jak posílit prevenci nebo jak si pomoci u chronických zdravotních obtíží přírodní cestou, která navodí samoléčebné schopnosti organismu.

Upozornění: neobjednávejte se, pokud máte některé zdravotní obtíže, kde nelze příliš stav zlepšit a proto bohužel nelze příliš pomoci: cukrovka 1.typu, onemocnění ledvin typu selhání ledvi či chronické poškození ledvin, genetické poruchy od narození, genetické metabolické poruchy apod.

Konzultace a vyšetření

Anamnéza. Anamnéza (neboli pohovor s klientem) probíhá většinou v úvodu sezení na základě vyplnění několika dotazníků, které používáme v zjišťování zdravotního stavu. Dotazníky pro pohovor najdete zde.

Zhodnocení zánětu v těle. Věnuji se v první řadě funkční medicíně, která odhaluje chronické poruchy a nerovnováhu, zejména chronické záněty v těle, a často poruchy imunity a trávení, včetně nedostatku důležitých minerálů, vitaminů a antioxidantů. Hodnocení probíhá na základě dotazníku, vyšetření, krevních testů, které máte s sebou nebo které se provedou, pokud jsou nutné. Blíže též v mé knize Zánět-skrytý zabiják.

Pulzová diagnostika. Tato diagnostika je metodou, kdy lze odhalit blížící se chorobu či nerovnováhu, ještě než se objeví se svými charakteristickými projevy. Vychází ze starodávné techniky, poprvé se objevila před několika tisíci lety. Dozvíme se tak, zda se v našem těle neobjevil nějaký patologický proces, či které orgány jsou v nerovnováze a ve které části těla se nám nahromadilo větší množství odpadních látek. Pulzovou diagnostikou lze tedy zjistit důležité informace o pacientově stavu.

Pulz se odečítá na levé i pravé ruce a na sedmi úrovních. U klienta zjišťujeme stav jednotlivých orgánů a tkání, životní energie, stav trávení a imunity. Každá porucha se projeví změnami v pulzu - v intenzitě i charakteristice pulzu.
Pulzem lze určit zdravotní stav (i například pokud v době vyšetření ještě nemáte zdravotní obtíže, ale například jste „jen" unavení) a zejména funkční poruchy, v době, kdy je ještě neodhalí krevní a další testy. O pulzové diagnostice více v článku zde.

Krevní testy, ultrazvuk, moč. Na vyšetření se analyzují krevní testy, ultrazvuk nebo RTG, pokud tato vyšetření máte s sebou. Po zvážení provádíme i jednoduché krevní testy (krevní cukr, kyselina močová, cholesterol) nebo odesíláme na podrobné krevní testy včetně testů na potravinové alergeny. V některých případech provádíme i vyšetření moči.

Vyšetření jazyka. Při vyšetřování se též vyšetřuje jazyk. Jazyk vypovídá mnohé o zdravotním stavu. Diagnostika podle jazyka je rozvinutý systém zejména ve východní medicíně. Jazyk se považuje za vizuální bránu těla. Jazyk tvoří svalová tkáň, krev a je orgánem chuti a řeči. Význam jazyka je pro diagnostiku velmi důležitý. Již dávno lékaři pozorovali povlak, vzhled, zbarvení, vlhkost, rýhy. Onemocnění se na jazyku projeví celkově při akutním stavu, chronická onemocnění se projevují ohraničenými změnami na jazyku. Více zde.

Obličej a oči. Obličej i zrak prozrazuje mnoho o tom, jak jsme nemocní nebo zdraví, proto patří k součástem našeho vyšetření.

Měření tlaku a váhy. Při konzultaci analyzujeme též metabolismus, váhu, množství tuků a svalů, stejně tak momentální hodnotu krevního tlaku.

Doporučení

Na základě vyšetření se stanoví individuální doporučení, plán, zahrnující životosprávu, rozpis stravy, vhodných a nevhodných potravin, detoxikaci organismu a předepsání vhodných bylin.

Úspěšnost konzultace závisí na vaší aktivní spolupráci. Nejvhodnější dobou k objednání konzultace je tehdy, pokud jste připraveni na jakoukoliv změnu, třeba i postupnou.

Ke konzultaci si prosím přineste vyplněné dotazníky. Také si vezměte lékařská vyšetření, krevní rozbory apod., pokud je máte u sebe.

Před konzultací:

 • Nepoužívejte v den konzultace příliš kosmetiku, parfémy a deodoranty.
 • Dvě hodiny před návštěvou nejezte.
 • Vyplňte před konzultací uvedený dotazník (viz dotazníky). U 5-denního dotazníku uvádějte typické dny, nikoli výjimečné dny jako oslava, narozeniny dovolená apod. Tak lze na konzultaci udělat správnou analýzu. Při rozhovoru si totiž na všechny údaje z denního režimu možná nevzpomenete, ačkoliv jsou důležité.
 • Vezměte si případná lékařská vyšetření, nejlépe kopie.
 • Snažte se v den konzultace vyhnout většímu stresu.

Cena za konzultaci

 • Cena za konzultaci v trvání 45 minut…1200,-Kč.
 • Další (opakované) sezení v pražském a děčínském centru u klientů, kteří chodí alespoň 1xročně (30-45 minut)…990,-Kč.
 • Express konzultace...1500,-Kč (Lze dohodnout termín přibližně během 7-14 dnů ode dne objednání, dále cena platí, pokud je termín mimo pražské centrum  a běžnou dobu konzultací na přání klienta, např. čtvrtek, pátek apod.)
 • Speciální express konzultace...2000,-Kč (Termín ve speciální vyhrazený termín během přibližně 7 dnů.)

Upozornění:

 • Konzultace lze platit pouze v hotovosti. (Přípravky lze hradit kreditní kartou.)
 • Děti do 12 let až na výjimky neobjednáváme.
 • Pokud nepotvrdíte na zavolání z naší recepce termín týden dopředu, např, budete mít vypnutý telefon a budete nedostupní, termín budeme bohužel muset zrušit, abychom neblokovali jiné klienty.
 • V případě, že se klient nedostaví nebo neomluví, již nebude mít možnost se k nám objednat.
 • V případě nejasností ohledně konzultace či nespokojenosti s něčím, co chcete řešit, mě prosím kontaktujte na info@dr.frej.cz, najdeme řešení, jak případné problémy vyřešit.

Informace, rady a doporučení nemají v úmyslu Vás odradit od návštěvy lékaře, nepodněcují k vlastnímu léčení a nenahrazují rady lékaře. Neručíme za újmy, úrazy a poškození, které by mohly vzniknout buď přímo, nebo nepřímo nesprávným použitím informací, které poskytujeme. Dále upozorňujeme, že před aplikací našich procedur a přípravků je nezbytné sdělit pravdivé údaje o všech závažných onemocněních klienta. V opačném případě při jakémkoliv zhoršení zdravotního stavu klienta neneseme zodpovědnost.