Objednávky konzultací v Děčíně

Konzultace objednávejte telefonicky na čísle +420 603 117 909 nebo na e-mailu v.ingrova@seznam.cz.

Na konzultacích nabízíme řešení, jak se chránit před nemocemi (prevence) nebo jak řešit chronická onemocnění.

Dotazníky. Pohovor s klientem probíhá většinou na úvodu sezení na základě vyplnění několika dotazníků, které používáme v zjišťování zdravotního stavu. Dotazníky pro pohovor najdete zde.

Zhodnocení zánětu v těle. Věnuji se v první řadě funkční medicíně, která odhaluje záněty v těle, a často poruchy imunity a trávení, včetně nedostatku důležitých minerálů, vitaminů a antioxidantů. Hodnocení probíhá na základě dotazníku, vyšetření, krevních testů, které máte s sebou nebo které se provedou, pokud jsou nutné. Blíže též v mé knize Zánět-skrytý zabiják.

Krevní testy. U některých klientů se provádí krevní testy, které doplňují celkové vyšetření. Hodnotí se též testy, které si klient přinese s sebou.

Pulzová diagnostika. Pulzovou diagnostikou lze zjistit klíčové informace o pacientově stavu. Pulzová diagnostika je důležitým diagnostickým nástrojem, který používáme. Pulz se odečítá na levé i pravé ruce a na sedmi úrovních. U klienta zjišťujeme stav jednotlivých orgánů a tkání, životní energie, stav trávení a imunity. Každá porucha se projeví změnami v pulzu – v intenzitě i charakteristice pulzu. Pulzem lze určit zdravotní stav (i například pokud v době vyšetření ještě nemáte zdravotní obtíže, ale například jste „jen” unavení) a zejména funkční poruchu, což je cílem pulzové diagnostiky. O pulzové diagnostice více zde.

Vyšetření jazyka, zraku a obličeje. Při konzultaci se sleduje tvar, barva, povlak a vzhled jazyka, který odráží zdravotní stav. Též tvář a rýhy či linie na obličeji, stejně tak i zrak prozrazuje možné zdravotní potíže.

Měření tlaku a váhy. Při konzultaci analyzujeme též metabolismus, váhu, množství tuků a svalů, stejně tak momentální hodnotu krevního tlaku.

Doporučení. Doporučení na podkladě výše uvedených vyšetření vedou ke stanovení invididuálního léčebného plánu, které zahrnuje jídelníček, přehled potravin vhodných i nevhodných, životosprávu, doporučení k detoxikaci, bylinnou léčbu apod.

Kde?

Studio Valerie
Čs. Legií 563/27

405 02 Děčín 4

Objednávky:

tel. 603117909

e-mail: V.Ingrova@seznam.cz

www.studiovalerie.cz

Kdy?

15. března 2024

Doporučení

Ke konzultaci si prosím přineste vyplněné dotazníky. Také si vezměte lékařská vyšetření, pokud je máte u sebe.