Veškeré služby poskytované MUDr. Davidem Frejem – konzultace, procedury a rady nemají v úmyslu Vás odradit od návštěvy lékaře, nepodněcují k vlastnímu léčení a nenahrazují rady lékaře.

Neodpovídáme za újmy, úrazy a poškození, které by mohly vzniknout buď přímo, nebo nepřímo nesprávným použitím informací, které poskytujeme. Rady a návody platí pro jedince bez rozdílu pohlaví.

Dále upozorňujeme, že před aplikací procedur a přípravků je nezbytné sdělit pravdivé údaje o všech závažných onemocněních a zdravotním stavu klienta. V opačném případě při jakémkoliv zhoršení zdravotního stavu klienta neneseme zodpovědnost.