Správnou životosprávou lze snížit riziko onemocnění o 60-80 procent