Pozitivní myšlenky pro dnešní den

Několik pozitivních myšlenek chytrých lidí pro dnešní den, s vírou, že volby neohrozí naši svobodu a znemožní vládnout podvodníkům, zbohatlíkům a těm, co tady po letech vládnutí opět něco zase slibují...

"Nežijeme v jednom a tomtéž světě?" zeptal se žák svého učitele. „Ano", odpověděl mistr, „ale ty nacházíš sebe samotného v okolním světě, kdežto já nacházím svět uvnitř sebe. Tato nepatrná odlišnost znamená veškerý rozdíl mezi svobodou a spoutaností."

Ideály, které provázely světlem mou cestu a dodávaly mi stále novou odvahu dívat se na svět vlídně, se nazývají laskavost, krása a pravda.
(Albert Einstein)

Bůh je velmi tichý, protože se v něm nenachází rozpor.

Mír není něco, v co musíš doufat. Nachází se v přítomnosti a pokud jej nehledáš nyní, nikdy jej nenajdeš.
(Thomas Merton)

Kde změna má svůj počátek
Jeden starý mystik sdělil o sobě následující: „Byl jsem anarchista v mládí a prosil Boha: „Dej mi sílu změnit svět." Ve středním věku, na poloině cesty, kdy jsem nezměnil jedinou duši, jsem se modlil:"Bože, ať změním blízké a přátele kolem sebe a budu spokojený." Nyní, jako starý muž, kdy mé dny jsou sečteny, vidím jakého bláznovství jsem se dopustil. Nyní má modlitba ZNÍ: „Bože, nechť změním sám sebe." „Kdybych si přál toto na samém počátku, nepromarnil bych celý svůj život".

Ztrácíme čas tím, jak chceme změnit ostatní kolem nás. Změnit ale můžeme jen jednu bytost - sami sebe.
(Steve Goodier).