Rakovina: ovlivníme riziko nebo máme jen smůlu?

Ve vědeckém časopise před časem dva autoři konstatovali, že náhodné mutace u kmenových buněk jsou hlavním faktorem u rakoviny, a „smůla" tak hraje důležitější roli než zevní faktory například toxiny v ovzduší, strava či nedostatek spánku... Kde je pravda?

Má tedy smysl se starat o své zdraví anebo vše ponechejme náhodě a  staňme se fatalisty?

Na základě počítačové simulace vědci zjišťovali na základě frekvence dělení buněk v různých tkáních genetické mutace potenciálně vedoucí k růstu rakovinných buněk. Podle toho výzkumu se mnohé mutace dějí samovolně a nesouvisí s geny a stávají se častěji tam, kde dochází k dělení buněk mnohem častěji.

Pokud předpokládáte, že výzkum proběhl na lidech a zabýval se i zevními faktory, tak ani náhodou. Nic takového. Vědci sledovali pouze mutace na izolovaných tkáňových kulturách v laboratoři.

Rakovina se spouští mutacemi, ale k tomu, aby vznikl zhoubný nádor, potřebujete iniciaci, vznik a šíření. Vznik a šíření rakovinných buněk je ovlivněn zevními vlivy, protože stejně profilovaní lidé se stejnými geny mají vyšší výskyt rakoviny a dalších civilizačních nemocí, když opustí zdravý způsob života a přejdou na méně zdravý životní styl. Výzkum ukazuje, že některé populace trpí daleko méně rakovinou nikoli proto, že mají vhodnější geny, ale protože žijí v určitém prostředí, který riziko snižuje.

Mnohé studie opakovaně ukazují, že životospráva (strava, kouření, nadměrné pití alkoholu), strava, spánek a pohyb výrazně snižují riziko civilizační nemoci, prodlužují život a kvalitu života. Víme, že jen 10% nádorů jsou genetického původu.

Zmíněná studie proto jen ukazuje, že některé tkáně jsou metabolicky aktivnější, probíhá v nich častější dělení buněk a mnohdy spontánně bez ohledu na geny. Nevypovídá ale nic o tom, jaké riziko rakoviny máme v reálném životě  a jak ho lze ovlivnit životním stylem. A nevypovídá nic o tom, jak velký vliv má naše chování na naše geny.

Proto na základě prokázaných analýz můžeme tvrdit, že se na ty špatné buňky, které u každého z nás denně vznikají, můžeme správným způsobem připravit.

David Frej