Čtyři hlavní složky zdraví

Seznamte se s základními myšlenkami a nastupte zdravý způsob života. Zdraví lze nejlépe definovat jako optimální fyzický, duševní a společenský stav, s důrazem na onu optimálnost. Protože zdraví plyne ze zdravého životního stylu, tak jediným možným způsobem jak docílit optimálního stavu pohody - našeho osobního zdravotního potenciálu - je trvající vědomá snaha se o své zdraví starat. Našemu tělu je třeba zajišťovat dostatek všeho, co je pro zdraví potřebné. Zároveň se musíme vyhýbat či alespoň snížit na co nejmenší míru faktory, které mohou narušit zdraví - tlaky našeho okolí a naše sebezničujícího chování.

Dědičnost hraje důležitou roli při určování zdravotního potenciálu člověka. Nelze bohužel změnit náš zděděný tělesný stav, a stejně tak nelze ovlivnit trvalé následky našeho předešlého způsobu života. Přesto jsou tu čtyři hlavní složky zdravého způsobu života, které můžeme ovládnout.

Čtyři složky pro rovnováhu a zdraví

Těmito složkami jsou:

- strava - to, co a jak jíme; 
- okolní prostředí - to, jak si vybíráme a přizpůsobujeme naše nejbližší životní prostředí;
- činnost - náš pohyb, volný čas s spánek;
- duševní oblast - to jak chápeme sami sebe a naše vztahy k ostatním lidem.

U každé ze čtyřech zmíněných kategorií se musíme se naučit rozpoznávat zvláštní požadavky zdraví a rovněž stresující faktory. Jen tehdy budeme vyvinout účinné metody, které vedou k optimálnímu zdravotnímu stavu. Protože jsou všechny tyto složky rozsáhlými svébytnými oblastmi, omezíme se u každé z nich na popis jen několika klíčových otázek.

Strava

Strava je souhrn veškerých látek, které se dostanou do našeho zažívacího ústrojí. U nás není složité opatřit si veškeré potřebné složky výživy, které tělo potřebuje, včetně proteinů, tuků, sacharidů, vitamínů, minerálů, vlákniny a vody.

Vyvážená strava

Strava tvořená pestrou paletou zeleniny, obilnin, luštěnin, doplněná rybami, a v malé míře jiným lehce stravitelným masem (krůtí, zvěřina), pokud jej jíte, a dále ovocem, ořechy a semínky zajišťuje dostatek veškerých potřebných složek výživy. Bude-li se naše strava skládat výhradně z těchto složek, pak se nám nejen podaří dosáhnout všeho co potřebujeme, ale vyhneme se tím i četným škodlivinám, obsaženým v potravě, které mohou být zdraví škodlivé. Nejdůležitější je však to, že se vyhneme nadměrně kalorické a záněty podporující stravě, která je dnes velikou hrozbou zdraví.

Omezte škodlivé živočišné a rostlinné potraviny

Důsledkem agresivní snahy masného průmyslu a některými výrobci mléčných výrobků jsme byli mylně vyškoleni k tomu, že považujeme za „nutnost" do naší stravy nejlépe denně zařazovat maso. Onen probuzený dojem, že potřebujeme denně maso, ryby, drůbež, vejce a mléčné výrobky je v naprostém rozporu s hlavním proudem vědeckého bádání, které dokazuje, že jsou to právě složky v těchto potravinách, které škodí zdraví. Ve skutečnosti je nemožné udržet příjem tuků a proteinů na optimální úrovni, pokud jíme živočišné produkty ve značném množství. V rostlinné stravě ale také existují škodlivé látky - škodí bílá mouka, cukr, běžné rafinované rostlinné oleje, pomazánková másla a margaríny.

Co naše zdraví ve stravě poškozuje

Nadbytek proteinů je dáván do spojitosti s osteoporózou (řídnutí kostí) a s onemocněním ledvin. Nadbytek tuku, zvláště pak toho, který se vyskytuje v živočišných výrobcích je spojován s kardiovaskulárními onemocněními (infarkt, mrtvice) a rakovinou (zejména prsu a tlustého střeva). Nedostatek vlákniny pak souvisí se zácpami a rakovinou tlustého střeva. Je neuvěřitelné, že i přes všechny tyto skutečnosti jsou lidé stále nabádáni ke konzumaci živočišných produktů třikrát i vícekrát denně.

Mezi další nepříznivé faktory stravování patří větší množství bílého vína, piva a destilátů, tabák, káva, častá konzumace černého a zeleného čaje, bílé a ovocné cukry a rafinované oleje. Naneštěstí jsou všechny tyto složky (snad vyjma tabáku) stále společností přijímané, a bude třeba vyvinout určité úsilí, abychom se jim vyhnuli. Avšak nové programy preciznější výchovy ke zdraví začínají upozorňovat na ohrožení zdraví, které tyto produkty představují a stává se společensky stále přípustnějším vyhýbat se jich.

Pokračování článku příští týden...