Posunout ručičky na hodinách o hodinu dopředu nebo zpět neznamená žádnou ekonomickou výhodu a navíc narušuje rovnováhu v organismu.

V létě se hodiny předbíhají a v zimě opožďují. Podle studie z roku 2007 se činnost biologických hodin posunem o hodinu dopředu na jaře narušuje a mnoho lidí se změně obtížně přizpůsobuje. Již jsme uvedli, že základem je pravidelnost. Možná se hodina zdá nevýznamnou změnou, podle vědců může mít takové zdánlivě malé, jen hodinové posunutí času nežádoucí účinek na lidský organismus. Podle vědců z mnichovské Ludwig-Maximilian-University lze předpokládat dlouhodobý negativní vliv. Je zajímavé, že přestože posunutí času se dotýká čtvrtiny světové populace, nebyly provedeny významnější studie zabývající se vlivem letního času na fyziologické funkce. Posun času ale vyvolává sklony k depresím, nadváze, zvyšuje riziko infarktů a rakoviny.

Existuje jen několik studií, kde se zjišťoval vliv letního času na cirkadiánní rytmus. Velká studie zahrnující 55 000 lidí ve střední Evropě potvrdila, že spánek se bez ovlivnění vnějších podmínek řídí standardním časem, nikoli letním časem. Spánek a aktivita se měřila také po dobu 8 týdnů během dvou časových posunů u 50 lidí s přihlédnutím na chronotypy (ranní a večerní typ). U 65 osob se zjistil nepříznivý vliv během prvních 5 dnů. Finští vědci po dobu celkem dvou let používali k měření akcelerometr na zápěstí, který nosilo 10 účastníků studie (ve věku od 32 do 70 let) po celou dobu kromě koupání. Nepracovali na směny a vždy daný rok po dobu 10 dnů sledovali autoři studie vliv posunu na letní čas u cyklu odpočinek–aktivita.

Na jaře se organismus posunu obtížněji přizpůsobuje než při přechodu na zimní čas. Sovy mají větší problém s přechodem na letní čas, neboť se jim ráno zkracuje doba, kdy si mohou přispat.

Časový posun se projevuje příznaky společnými též pro směnný provoz nebo při cestování na delší vzdálenosti přes časová pásma: únava, vyčerpání, pocit nevolnosti, ospalost přes den, buzení v noci, špatná paměť a koncentrace.

Tip na zvýšení koncentrace a paměti

Máte-li problémy s koncentrací, učte se nejprve několik dnů (až týdnů) uvolnění a soustřeďování. Umístěte před sebe čtyři květiny nebo knihy (nejlépe spirituální, ne detektivky!) či jiné oblíbené předměty. Nejprve se soustřeďujte na jednu květinu, a když vaše mysl začne těkat, na druhou. Po chvíli se soustřeďte na třetí květinu atd.

Toto cvičení zvyšuje schopnost soustředění na jedinou věc. Pravidelné cvičení výrazně zlepší koncentraci.

Časový posun postihuje nejvíce lidi trpící depresemi a pracovníky na směnném provozu. Jaro přináší zlepšení nálady a podporuje pozitivní emoce. Celkově trvá organismu na jaře až 5 dnů, než se vyrovná s letním časem, zatímco při přechodu na zimní čas se organismus s touto změnou vyrovná již během 1 až 2 dnů. Letní čas ovlivňuje negativně více ty, kteří méně spí nebo inklinují k večernímu typu, neboť hůře snášejí zkracování denního světla a častěji trpí poruchami spánku. Zajímavé bylo zjištění, že ženy a mladí jedinci se přizpůsobují změně lépe, jsou flexibilnější a odolnější vůči stresu. Je možné, že změna času má výraznější a dlouhodobější vliv na nemocné jedince než na zdravé osoby.

Střídání zimního a letního času je přežitek, pro který není žádný důvod ekonomický ani jiný. Přirozený čas pro nás z hlediska astronomie je jen ten zimní.

Text z knihy

Biologické hodiny

David Frej

Technický pokrok, neustálá touha po ekonomickém růstu a blahobytu a tzv. globalizace pokračují neskutečně rychlým tempem. Nikdy v minulosti přitom nepostihovala některá onemocnění tolik lidí jako v současném světě. Nemoci srdce, obezita, cukrovka, alergie, rakovina i psychické problémy nazývané civilizační se šíří jako epidemie a sužují nejen dospělé, ale i děti. Jeden z účinných receptů, jak jim čelit a prožít dlouhý život bez větších zdravotních komplikací, nenabízejí dokonalé přístroje nebo západní medicína ve své současné podobě, ale prevence spočívající v respektu k přírodě.

Jedním z důležitých aspektů zdraví je pravidelnost. Pokud budeme respektovat náš vnitřní časový systém, biologické hodiny, umožní nám to přirozeně a včas reagovat na změny. V této ojedinělé publikaci autor jednoduše a prakticky popisuje základní principy biologických hodin, které platí od počátku vzniku vesmíru a řídí každý náš jedinečný život.

Přináší souhrnné a srozumitelné informace, praktický návod a užitečné rady, jak naslouchat tomu, co nám tělo říká, a žít tak v harmonii s přírodními principy.

Vyšší cholesterol je spojen s dlouhověkostí

V analýzách nižší cholesterol, nikoli vyšší, zvyšoval riziko předčasného úmrtí. Kornatění tepen a nemoci srdce bývají významnější u starších lidí a jejich riziko by mělo být tedy vyšší než u ...

Jíst více tuků a bílkovin, méně cukrů

Změny ve stravování na základě doporučení jíst méně tuku a více sacharidů způsobuje metabolické poruchy v populaci. Potravinářskému průmyslu přinesly velké zisky nezdravé sacharidy (těstoviny, ...

Jak zdravá jsou vaše střeva?

Nejen o svátcích, ale i během roku často sníme více cukru, pijeme více alkoholu, méně spíme a často i vynecháme cvičení. Tyto návyky ovlivňují střevní sliznici a podporují přerůstání nezdravých ...

Mražené potraviny v zimě podporují zdraví

V zimě hrozí konzumace přemrzlého ovoce. Mráz poškozuje mnoho druhů ovoce a zeleniny, kdy se ztrácí vitaminy, minerály, konzistence a chuť (např citrusy hořknou). Rychleji se kazí. Při pokojové ...
Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Podle uniklého návrhu dokumentu Evropské komise spěchá EU s povolením glyfosátu (nejznámější je přípravek Roundup), aniž chce vyčkat na závěry analýz odborných studií.
Záznam přednášky Kompas dokonalého zdraví

Záznam přednášky Kompas dokonalého zdraví

Záznam přednášky MUDr. Davida Freje na Festivalu Uvědomění 2023 (Areál Svojšice u Pardubic).
Proč se nebát půstu a vynechávání jídla

Proč se nebát půstu a vynechávání jídla

V knize Kompas dokonalého zdraví uvádím nejčastější mýty, často zmiňované u detoxikačních programů a půstů. Existují stovky zahraničních publikací, jež prokazují, že vynechávání většího jídla je pro nás přirozené a zdravé.
Zrušme letní čas

Zrušme letní čas

Celkově trvá organismu na jaře až 5 dnů, než se vyrovná s letním časem. Časový posun se projevuje příznaky: únava, vyčerpání, pocit nevolnosti, ospalost přes den, buzení v noci, špatná paměť a koncentrace.
Mýty o půstu #1

Mýty o půstu #1

Mýtus: Půst je nezdravý a nevědecký
MUDr. David Frej a jeho Kompas dokonalého zdraví

MUDr. David Frej a jeho Kompas dokonalého zdraví

Rozhovor pro časopis Knihcentrum Revue.
Mýty o půstu #2

Mýty o půstu #2

Mýtus: Máme jíst několikrát denně
Z přednášky Kompas dokonalého zdraví

Z přednášky Kompas dokonalého zdraví

13 minut z přednášky Kompas dokonalého zdraví.