V knize Kompas dokonalého zdraví uvádím nejčastější mýty, často zmiňované u detoxikačních programů a půstů. Existují stovky zahraničních publikací, jež prokazují, že vynechávání většího jídla je pro nás přirozené a zdravé. Dnešní výzkum je úplně jinde, než byl před třiceti lety, a kdo sleduje pokrok ve vědě, nemůže popřít, že studie prokazují pozitivní vliv opakovaného krátkodobého omezení kalorického příjmu na náš organismus.

Důvodů pro odpor vůči půstům a kalorické restrikci je mnoho, například komerční zájem u prodeje doplňků stravy, náhražek plnohodnotného jídla v podobě koktejlů a instantních výrobků nebo nejrůznějších tyčinek. Strašení hladem, zpomalením metabolismu, odbouráním svalů, řídnutím kostí a depresemi s následným přejídáním nemá oporu ani ve výzkumu, ani v praxi.

Připomínám, že omezená konzumace kalorií na krátkou dobu nenahrazuje vyváženou stravu a režim, je jejich součástí, jak píši na str. 119 knize Kompas dokonalého zdraví. To znamená, že i pokud jíte smažená jídla a sladkosti, období s omezením jídla vám pomůže, ale daleko méně, než když jíte vyváženější stravu.

V knize Kompas dokonalého zdraví na str. 109 a 112 najdete moje doporučení, pro koho půst není vhodný.

Mýty o půstu

Základní tvrzení odpůrců půstu a krátkodobého omezení kalorií jsou:

  • Vynechání jídla je nepřirozené a nezdravé.
  • Musíte jíst několik jídel denně.
  • Omezení kalorického příjmu zpomaluje metabolismus.
  • Musíme jíst denně a častěji, abychom neměli hlad.
  • Více jídel denně brání poklesům krevního cukru a mozek pro svou činnost potřebuje v jídle v první řadě cukr.
  • Půst odbourává svalovou hmotu.
  • Omezením kalorií se snižuje výkonnost a jste fyzicky oslabení.
  • Půst způsobuje následné přejídání či poruchu příjmu potravy.
  • Vynechávání jídel způsobuje nedostatek živin.

Text z knihy

Kompas dokonalého zdraví

David Frej

Podpora detoxikace a půsty s krátkodobým omezením jídla získávají v poslední době pozornost díky výzkumu, který prokazuje, jak významné jsou pro dlouhý a zdravý život. Nadbytek jídla a kalorií zvyšuje riziko chronických nemocí a stojí za epidemií obezity a cukrovky. 

Kompas dokonalého zdraví přináší základní pravidla pro omezení kalorického příjmu, který snižuje rizikové faktory nemocí srdce, cukrovky, nadváhy, rakoviny nebo zánětu a vede k delšímu a zdravějšímu životu. Můžete toho docílit i prostřednictvím stravy nahrazující půst, při níž necítíte hlad. 

V této knize najdete nejen rady pro vyváženou stravu, ale také návod, jak nenásilně provádět otužování, i odpovědi na otázky, proč vám dechové cvičení a meditace zvýší energii a jaký význam pro vás mají byliny a aromaterapie. Vrcholem knihy je třítýdenní ozdravný program zaměřený na snížení rizikových faktorů nemocí. Absolvování tohoto programu, který autor ověřil ve svojí praxi a na mnoha pobytových kurzech, vede ke zpomalení stárnutí a k upevnění zdraví. 

Záznam přednášky Kompas dokonalého zdraví

Záznam přednášky Kompas dokonalého zdraví

Záznam přednášky MUDr. Davida Freje na Festivalu Uvědomění 2023 (Areál Svojšice u Pardubic).
Proč se nebát půstu a vynechávání jídla

Proč se nebát půstu a vynechávání jídla

V knize Kompas dokonalého zdraví uvádím nejčastější mýty, často zmiňované u detoxikačních programů a půstů. Existují stovky zahraničních publikací, jež prokazují, že vynechávání většího jídla je pro nás přirozené a zdravé.
Zrušme letní čas

Zrušme letní čas

Celkově trvá organismu na jaře až 5 dnů, než se vyrovná s letním časem. Časový posun se projevuje příznaky: únava, vyčerpání, pocit nevolnosti, ospalost přes den, buzení v noci, špatná paměť a koncentrace.
Mýty o půstu #1

Mýty o půstu #1

Mýtus: Půst je nezdravý a nevědecký
MUDr. David Frej a jeho Kompas dokonalého zdraví

MUDr. David Frej a jeho Kompas dokonalého zdraví

Rozhovor pro časopis Knihcentrum Revue.
Mýty o půstu #2

Mýty o půstu #2

Mýtus: Máme jíst několikrát denně
Z přednášky Kompas dokonalého zdraví

Z přednášky Kompas dokonalého zdraví

13 minut z přednášky Kompas dokonalého zdraví.
Mýtus: Půst je nezdravý a nevědecký

Mýtus: Půst je nezdravý a nevědecký

Půst jste už drželi, a ani o tom možná nevíte. Bylo to během spánku nebo při nemoci. Pokaždé, když vědomě nejíte, držíte půst.
Mýtus: Máme jíst několikrát denně

Mýtus: Máme jíst několikrát denně

Častá jídla nejsou zdravá. Metabolismus se zhoršuje, pokud jíte často v kratších časových intervalech během dne, zejména až do večera.