Snižování množství kalorií v jídle se projevuje redukcí zásobního tuku, zvýšenou citlivostí na inzulin, snížením zánětu a oxidativního stresu. Proč se o tom nemluví na školách nebo v televizi, je zřejmé: není to zajímavé, protože to neprodává. Půst je zdarma. 

Půst jste už drželi, a ani o tom možná nevíte. Bylo to během spánku nebo při nemoci. Pokaždé, když vědomě nejíte, držíte půst.

Půst a omezení jídla je přírodní a evoluční fenomén, kterému jsme byli vystaveni tisíce let, kdy hledání jídla zabralo hodiny nebo dokonce celé dny a týdny. Dočasné omezení kalorií v jídle má mnoho zdraví prospěšných účinků. Půst není hladovění následkem nedostatku jídla a v každém náboženství se praktikuje stovky let. Dnes máme navíc k dispozici rozsáhlý výzkum a velké množství dat; kromě historických zkušeností od východní medicíny přes Hippokrata po nové studie a osobní zkušenosti tisíců lidí.

Půst a dočasné snížení kalorického příjmu je jedním z nejdůležitějších fyziologických stimulů katabolických procesů, při nichž ze složitějších látek vznikají jednodušší. Dochází při něm ke zvýšené schopnosti buněk k adaptaci na stres, podporuje imunitu a regeneraci buněk a produkuje pozitivní metabolické změny. Omezení doby, kdy jíme, nebo snížení kalorického příjmu, bez touhy po zhubnutí, vede ke snížení zánětu, glykémie, inzulinu, triglyceridů a inzulinorezistence, jak prokázala například analýza třiceti kohortových studií. Jedná se o empirický typ výzkumu, který odhaluje rizika. V nich se ukázalo, že lidé po návratu k běžné stravě celkově nejedli více, a výhodou naopak byl pocit menšího hladu po půstu.

Důležitá je stimulace autofagie, o níž jsem už psal. Během tohoto doslova „samožerného“ procesu se z buněk odstraňují poškozené organely a bílkoviny a snižují se karcinogenní AGEs, konečné produkty glykace. Více o tom píši v kapitole o půstu a zdraví v knize Kompas dokonalého zdraví (str. 50). Studie ukazují, jak po dvanácti týdnech režimu střídajícího den půstu s dny, kdy jíme, došlo k poklesu váhy, markeru zánětu CRP, hormonu leptinu regulujícího hlad a nebezpečných triglyceridů. Kromě toho se zvýšil protizánětlivý adiponektin a velikost LDL cholesterolu. To je velice důležité, protože platí, že čím větší je jeho molekula, tím méně podporuje kornatění tepen.

Prof. Leonie Heilbronn, která působí na univerzitě v Adelaide, prokázala, že během 22 dnů půstu bylo dosaženo významného snížení hormonu hladu, ghrelinu, a glukózy. Zvýšila se oxidace mastných kyselin a inzulin poklesl o 57 procent. Studie z roku 2011 ukazuje, že časově omezený půst snižuje účinně inzulin, zatímco dlouhodobá nízkokalorická dieta postupně ztrácí vliv na inzulin. (Viz též graf v knize Kompas dokonalého zdraví na str. 84.) 

Dieta zaměřená na obezitu narušuje rozmanitost a metabolickou aktivitu mikrobiomu. S obezitou souvisí čistá absorpce energie z jídla a ukládání kalorií. Naopak časově omezená doba jídla rozmanitost mikrobiomu obnovuje. Vědci ze Salk Institute for Biological Studies v San Diegu uvádějí, že osa mozek–střevo se v mozku aktivuje během půstu a reguluje rovnováhu tím, že podporuje těsná spojení buněk a zdravou střevní sliznici. Omezení jídla tedy obnovuje integritu střevní sliznice. 

Studie u režimu 5:2, který znamená 5 dnů běžné stravy a 2 dny nízkého kalorického příjmu 500–600 kcal (viz také str. 201 v knize Kompas dokonalého zdraví), zahrnovala 10 až 107 obézních lidí. Během 2 až 6 měsíců u nich došlo ke snížení inzulinu, zánětu, triglyceridů, zvýšení protizánětlivého adiponektinu a BDNF. Tato písmena jsou zkratkou pro mozkový neurotrofický faktor, což je protein, který podněcuje růst mozkových buněk. U diabetiků přitom dochází k poklesu glykovaného hemoglobinu. 

Půst nebo omezení kalorií snižuje spotřebu mikronutrientů a uchovává jejich větší zásoby v těle. Při delším půstu nedochází k úbytku mikronutrientů, jak dokazují studie o dlouhodobých půstech, ale doporučuje se užívat hořčík a střídmě sůl, případně vývary nebo kvalitní přírodní multivitamin. 

Text z knihy

Kompas dokonalého zdraví

David Frej

Podpora detoxikace a půsty s krátkodobým omezením jídla získávají v poslední době pozornost díky výzkumu, který prokazuje, jak významné jsou pro dlouhý a zdravý život. Nadbytek jídla a kalorií zvyšuje riziko chronických nemocí a stojí za epidemií obezity a cukrovky. 

Kompas dokonalého zdraví přináší základní pravidla pro omezení kalorického příjmu, který snižuje rizikové faktory nemocí srdce, cukrovky, nadváhy, rakoviny nebo zánětu a vede k delšímu a zdravějšímu životu. Můžete toho docílit i prostřednictvím stravy nahrazující půst, při níž necítíte hlad. 

V této knize najdete nejen rady pro vyváženou stravu, ale také návod, jak nenásilně provádět otužování, i odpovědi na otázky, proč vám dechové cvičení a meditace zvýší energii a jaký význam pro vás mají byliny a aromaterapie. Vrcholem knihy je třítýdenní ozdravný program zaměřený na snížení rizikových faktorů nemocí. Absolvování tohoto programu, který autor ověřil ve svojí praxi a na mnoha pobytových kurzech, vede ke zpomalení stárnutí a k upevnění zdraví. 

Záznam přednášky Kompas dokonalého zdraví

Záznam přednášky Kompas dokonalého zdraví

Záznam přednášky MUDr. Davida Freje na Festivalu Uvědomění 2023 (Areál Svojšice u Pardubic).
Proč se nebát půstu a vynechávání jídla

Proč se nebát půstu a vynechávání jídla

V knize Kompas dokonalého zdraví uvádím nejčastější mýty, často zmiňované u detoxikačních programů a půstů. Existují stovky zahraničních publikací, jež prokazují, že vynechávání většího jídla je pro nás přirozené a zdravé.
Zrušme letní čas

Zrušme letní čas

Celkově trvá organismu na jaře až 5 dnů, než se vyrovná s letním časem. Časový posun se projevuje příznaky: únava, vyčerpání, pocit nevolnosti, ospalost přes den, buzení v noci, špatná paměť a koncentrace.
Mýty o půstu #1

Mýty o půstu #1

Mýtus: Půst je nezdravý a nevědecký
MUDr. David Frej a jeho Kompas dokonalého zdraví

MUDr. David Frej a jeho Kompas dokonalého zdraví

Rozhovor pro časopis Knihcentrum Revue.
Mýty o půstu #2

Mýty o půstu #2

Mýtus: Máme jíst několikrát denně
Z přednášky Kompas dokonalého zdraví

Z přednášky Kompas dokonalého zdraví

13 minut z přednášky Kompas dokonalého zdraví.
Mýtus: Půst je nezdravý a nevědecký

Mýtus: Půst je nezdravý a nevědecký

Půst jste už drželi, a ani o tom možná nevíte. Bylo to během spánku nebo při nemoci. Pokaždé, když vědomě nejíte, držíte půst.
Mýtus: Máme jíst několikrát denně

Mýtus: Máme jíst několikrát denně

Častá jídla nejsou zdravá. Metabolismus se zhoršuje, pokud jíte často v kratších časových intervalech během dne, zejména až do večera.