Fluorid snižuje IQ - jsou zubní pasty s fluoridem vhodné?

V nové kanadské studii se poprvé sledoval vliv fluoridu sledovaný během těhotenství. Fluorid v pitné vodě se považoval za lék a prevenci zubních kazů od 50.let minulého století, a přitom to byl nepodařený experiment s toxickou látkou.

Fluorid a voda

V této prospektivní studii zahrnující 601 žen, ty, které konzumovaly během těhotenství nejvíce fluoridu měly u svých 3-4leých dětí nižší IQ, jednalo se ale jen o chlapce. Již dřívější studie ukázaly souvislost mezi fluoridem a inteligencí, ale neměřily fluorid během doby před porodem.

Pokles IQ u fluoridu ve vodě byl 1.5 až 3 body v hodnocení IQ. A výsledky se nezměnily ani po korekci k těžkým kovům. Pokles IQ (3,7 bodu) byl znatelný na každý 1mg/l. Většinou bylo množství fluoridu ve vodě nižší než 0,7 mg /l, hodnocené množství institucemi jako optimální. Výsledky studie odpovídají ekologickým studím, které odpovídají souvislosti mezi fluoridem a nižším IQ. Proč chlapci a nikoli dívky reagují na fluorid neurokognitivní poruchou, není dořešeno, chlapci ale mívají větší tendenci k poruchám jako autismus a poruchy intelektu. Největší paradox ale je, že fluorid působí na zuby až v době, kdy se prořezávají, takže fluorid v těhotenství jako prevence je naprostý nesmysl.

Fluorid a zubní pasty

Fluorid ve vodě je špatné řešení, ale ten se v mnoha zemích již nepoužívá. Ale jak to je s fluoridem v zubních pastách?
Klinické studie převážně ukazují, že fluorid podporuje mineralizaci zubů, a snižuje tvorbu zubního plaku. Nicméně, rozhovor s odborníkem (parodontologie) z University of Utah Health ukazuje, že ohledně zubního kazu potřebujete zuby čistit zejména dobře mechanicky. Jak odpověděl v rozhovoru, nepotřebujete zubní pastu k odstranění zubního plaku, vedoucího k zubnímu kameni. Jen samotné správné čistění a dentální niť narušují plak, který vede ke kazu a zánětu dásní. Takže zubní pasta není nutná. Například zubní pasta s bělícími účinky narušuje zubní sklovinu. Mechanické čistění a dentální niť jsou tedy proti zubními kazu nejdůležitější, nikoli zubní pasta.

Zubní pasta s fluoridem pomáhá remineralizovat zub s náběhem na zubní kaz, ale hrozí fluoróza, porucha vývoje skloviny či větším příjmu fluoridů. Podle amerických průzkumů v roce 2012, 68% dospívajících mělo mírnou nebo větší fluorózu skloviny.

Co je podstatné, používat jen velmi malé množství zubní pasty, nikoli to, co ukazují firmy v reklamách. Maximálně nanášíme na kartáček pastu o velikosti rýžového zrna. Zubní pasty s fluoridem jsou problém u dětí, které používají větší množství pasty a část z ní polykají i s fluoridem. Dalším probléme jsou syntetické látky v pastách včetně pěnícího potenciálě karcinogenního sodium lauryl sulfátu.

Celkově ale používáme doma zubní pastu bez syntetických látek a bez fluoridu mnoho let, a zuby máme zdravé.

DF