Stres a oko hurikánu

Stres je jednou ze základních příčin zánětů v těle a nemocí. Připomeňme si, co o tom píše John Douillard v knize Sezonní dieta, kterou jsem kdysi překládal.

Při pozorování přírody úspěšně řídící život miliardy let můžeme lehce získat vzorec mnoha jejích činností. Dříve jsem se zmínil o hurikánu, jednom z nesmírně působivých sil. Hurikán při pohledu shora nám připadá jako velký, kulatý koláč, okolo něj jsou vířící mraky obklopující klidné, jasné centrum známé jako „oko", o průměru 60 km. Čím větší oko, tím silnější vítr. Ačkoliv mohou být větry hurikánu zničující, nezastupitelně řídí přesun vody z Karibiku do nitra země pro zavlažování úrod a brání suchu. Podobný je příklad našeho nervového systému, jestliže je během dne v klidném stavu, jsme tím výkonnější. Atleti mluví o slastném pocitu, o nejlepším běhu, kdy zažili euforii. Koexistencí protikladných sil se potenciální energie stává neohraničenou. Od nejmenšího atomu, s obíhajícím elektronem kolem nehybného jádra přes slunce v centru devíti obíhajících planet až ke galaxiím z miliard sluncí kroužících kolem centrálního jádra, demonstruje tento princip koexistence nehybnosti a energie univerzální rytmy vesmíru.
Přírodní cykly regulují přírodní období, úrodu, migrace. Každou chvíli probíhá souběžně podpora jednotlivce i celku. Přežití v přírodě závisí na harmonickém životě s těmito cykly a to se vztahuje nejen na zvířata, ale na nás všechny. Bohužel jsme se od těchto cyklů odvrátili a vybrali si život směřující proti přírodním zákonům. Mnoho věcí v našem životě vytváří stres, ale s přírodou a životem v souladu s cykly nemá stres takový vliv.

K naší škodě se ztratil klid v centru obrovské energie tvořené hurikánem. Zklidnění a mír prožité v pralese nebo na vrcholu hory vyprchaly z našich životů následkem trvalého stresu. Bez ztišení a míru v našem nitru jsme překročili hranice a následkem toho jsou chronické nemoci spojené se stresem poškozující naše zdraví. Jak jsem dříve uvedl, nedávné studie prokázaly, že u 80 % nemocí je hlavní příčinou stres. Celých 80 %! V posledních 20 letech jsem viděl přes 30 000 pacientů a nejčastější důvody návštěv klientů jsou deprese a únava, což jsou klasické příznaky chronického stresu. To je vážný problém, který ovšem antidepresiva a stimulující látky chemického ani přírodního typu neřeší. Běžné antistresové techniky léčí stres, který existuje a již poškodil organizmus. Základním řístupem je zabránit vzniku stresu.

Studie též ukazují, že nejškodlivějším stresem pro naše tělo nejsou kupodivu katastrofické události, jako např. dům, který nám shořel nebo úmrtí blízkého člověka. Spíše jde o malé každodenní stresující věci, než o samotnou traumatickou událost. Třicet let života proti přirozenosti musí zanechat své stopy. Stárneme, náš zrak slábne ve čtyřiceti, naše klouby tuhnou v padesáti, všechna trápení svádíme na stárnutí. Tak to není. Jedná se o fyzickou degeneraci jako procesu žití bez spojitosti s přírodními cykly. Mnoho z nás plave proti proudu s obrovským množstvím stresu před námi. Když plavete proti proudu, nemusíte být zraněni; nakonec se vaše paže vyčerpají a dál nebudete schopni bojovat s živlem ani se sebou.

Existuje jeden neoddiskutovatelný fakt, kterého si u obezity moderní věda nevšimla: stres je hlavní příčinou nadváhy. Vzato z jednoduchého psychologického hlediska, stres nás nutí k přejídání za účelem zmírnění pocitů nervozity, obav, únavy a nízkého sebevědomí. Máme pocit, že vzhledem k velkému časovému vytížení nenacházíme dostatek času na přípravu správného a výživného jídla. Na fyziologické úrovni stres nevědomě uvádí do pohybu řetěz událostí způsobujících nadváhu a další procesy poškozující zdraví, jak vysvětoluji ve své knize Zánět-skrytý zabiják.

Možná namítnete, že stres patří nerozlučně k životu. Máte dobře placenou práci, která vám umožní slušný život, spokojenou rodinu ve stále více násilném a rozděleném světě, vlastníte dům, žijete ve městě nebo na předměstí, dojíždíte do práce - to vše se řadí nevyhnutelně ke stresu. Je to bohužel pravda, a ačkoli se budete snažit tento stres ve Vašem životě snížit, pravděpodobně nebudete schopni ho zcela odstranit, pokud nebudete hledat řešení připojením k náboženské skupině, odchodem do kláštera nebo ashramu. Můžete však snížit celkový stres správným jídlem ve správnou dobu a přirozeným cvičením bez stresu, jak popisuji v knize Zánět-skrytý zabiják.

David Frej, text upraven z knihy Sezonní dieta.