Moderní věda zůstává uvězněna v nekonečné spirále falešných názorů. To je například důvod, proč „vědecky prověřené” léky nenabízí žádné řešení na opravdu závažné choroby: rakovinu, diabetes, srdeční choroby, Alzheimerovu demenci. Ještě důležitější je, že moderní medicína tyto problémy není schopna řešit, pokud se nevzdá svých falešných předpokladů a materialismu. To je poselství jedné z nejvýznamnějších knih naší doby: Science Set Free od autora jménem Rupert Sheldrake. Tato kniha uvádí 10 nových cest se slibem, že lidská civilizace pokročí vpřed do nové éry porozumění síle přírody.
Sheldrake je velmi nakloněn vědě. Vědecký pokrok ale zůstává v pasti bludných přesvědčení a falešných předpokladů. Tyto falešné předpoklady, které jsou uvedeny níže, drží vědu zpět a brání lidské civilizaci od postupu směrem k hlubšímu pochopení přírody, nás a vesmíru. ( A to je smyslem vědy na prvním místě . Nikoli pomáhat zbohatnout korporacím, ale prohloubit naše znalosti o vesmíru. )

Mylná domněnka # 1) Vesmír je mechanický

Moderní věda se domnívá, že celý vesmír je vyroben z hmoty a nic jiného. Neuznává vědomí, ducha, mysl a nic jiného, než mechanickou a chemickou podstatu.
Moderní věda trpí posedlostí najít menší a menší částice. Mnoho vědců věří, že pokud skutečně nejmenší částice v mechanickém vesmíru konečně identifikují a označí – protože popisky jsou opravdu důležité pro materialistický pohled na svět – pak se celý vesmír bude konečně pochopen a ” klam ” Boha / tvůrce / jako architekta života může být konečně opuštěn ( podle jejich názoru ) . Jejich cílem je konečný pesimismus : zničit veškerou víru ve vyšší inteligenci a nastolit přesvědčení, že život člověka končí v okamžiku smrti.

Mylná domněnka # 2) Veškerá hmota je v bezvědomí

Nejúžasnější klam v moderní vědě je skutečnost, že většina moderních vědců nevěří, že jsou sami vědomé bytosti.
Moderní věda předpokládá, že lidé nejsou nic víc než biologickými roboty a že zvířata nejsou vědomi jeden. Doslova věří, že vědomí je iluzorní artefakt chemické mozku. Není divu, že nevěří , že rostliny a ostatní živé systémy mají vědomí. Neexistuje žádný důkaz podporující tento předpoklad. Ve skutečnosti, vědomí našeho ega je důkazem o lidské vědomí a podvědomí.

Mylná domněnka # 3) Celkové množství hmoty a energie je vždy konstantní

Tento předpoklad moderní vědy je nesmyslný za předpokladu, že 96% vesmíru vůbec nebylo prozkoumáno. Tato “temná hmota / temná energie ” vesmíru nikdy nebyly změřeny.
Tento předpoklad je obzvláště bizarní s ohledem na teorii velkého třesku , který tvrdí, všechny známé hmoty a energie v celém vesmíru se spontánně objevily bez příčiny. Teorie velkého třesku – a jeho doprovodné teorie kosmologické inflace – jsou podle všech měřítek bizarní součást mysticismu , který jde do krajnosti, popírající existenci stvořitele.

Mylná domněnka # 4) Přírodní zákony jsou neměnné

To je také předpoklad, a vypadá to, že se již rozpadl díky úsilí několika současných vědců. V současné době se provádí na celém světě důkaz o kvantové teleportaci informací rychlejší než světlo. Kvantová teleportace ignoruje zjevné fyzikální zákony , včetně ” kosmologické rychlosti “, známé jako rychlost světla .
Podle klasických zákonů přírody je kvantová teleportace nemožná. Ve skutečnosti by měla být kvantové fyzika nemožná, a pak by tranzistory nefugovaly. Náš známý vesmír je jen jedním z nekonečné řady dalších vesmírů, každý s vlastní variací fyzikálních zákonů .

Mylná domněnka # 5) Příroda je bezúčelná, bez cíle nebo směru

Darwinovův rámec biologické vědy předpokládá, že příroda dosahuje velmi složité biologické struktury, sociální struktury a chování jednoduše přes proces přirozeného výběru. Zatímco přírodní výběr se neustále odehrává všude v přírodě, to samo o sobě nestačí k vysvětlení schopnosti rostlin, zvířat , lidí a možná i vesmírů dosáhnout pozoruhodných konečných cílů.
Zdá se, že tvořivá síla zodpovídá za hodně z toho, co pozorujeme v přírodě , včetně zvířat a lidí. Tato hnací tvořivá síla , pokud se dostanete rovnou k ní je ve spojení s duchem, který dává vědomí fyzické bytosti všeho druhu.
To, co vidíme v přírodě – v ekosystémech, u rostlin, zvířat i lidí – není vysvětlitelné díky přirozenému výběru. Existuje záměr, vědomí a zdánlivá touha dosáhnout komplexních cílů tím, že dochází k velkým evolučním skokům, které moderní věda nedokáže vysvětlit .
Jako jednoduchý příklad si vezměme fakt, že přestože tisíce let starý humanoid jako fosílie byl objeven v posledních dvou staletích, stále neexistují žádné zkameněliny , které prokazují teoretický “chybějící mezičlánek”, který má prokázat evoluci lidí z primátů. Proč žádné takové fosílie byly nalezeny? Téměř jistě proto, že neexistují.

Mylná domněnka # 6) Všechno a zdraví je nastaven geneticky DNA

Představa, že vaše DNA ovládá tělo a život je starověký mýtus. Pouze v materialistických kruzích staré vědy si lidé stále myslí, DNA kontroluje vaše zdraví, vaše chování a všechny zděděné atributy.
Dnes víme, že existují epigenetické faktory, mimo DNA, která výrazně ovlivňují vývoj a zdraví. Víme, že faktory jako strava a životního prostředí ( tj. vystavení chemikáliím, těžkým kovům atd.) výrazně tlumí nebo aktivují geny. Vitamin D, například, je jedním z nejsilnějších aktivátorů genů.
Vědomí a svobodná vůle přepíše DNA . I když můžete mít dědičnou tendenci k určitému chování , můžete změnit chování změnou myšlení- je to záležitost volby.

Mylná domněnka # 7) Není žádná taková věc jako “mysl” – existuje jen mechanická funkce mozku

Připadá zarážející , že většina novodobých vědců stále nemá odvahu uznat existenci “mysli” – nemateriální podvědomí koexistující s mozkem, které ale není odvozeno z mechaniky a chemie mozku.
K dnešnímu dni neexistuje žádný vědecký důkaz, který podporuje vůbec podivný názor, že vědomí neexistuje nebo že mysl není přítomna ve vědomé bytosti. “Věda ” nemůže vyvrátit tyto věci, protože nástroje současné vědy jsou materialistické podstaty, a tedy nezpůsobilé prokázat nebo vyvrátit nemateriální jevy. Je to jako snažit se měřit rychlost pohybujícího se objektu teploměrem .

Mylná domněnka # 8) Vzpomínky jsou uloženy chemicky v mozku a zmizí v okamžiku smrti

Stručně řečeno, moderní vědci věří, že vzpomínky jsou uloženy chemicky v mozku což je podle nich biologický pevný disk, a že pokud by se podařilo najít umístění v mozku, ve kterém jsou uloženy tyto chemikálie , mohou doslova ” číst myšlenky ” jako když kopírujete soubory na flash disk.

Tento předpoklad je nesmysl . Vzpomínky jsou uloženy holograficky napříč nejen celé mozkové hmoty, ale také nemateriální mají vliv na fyzický mozek.
Fyzické umístění paměti v mozku nebude nalezeno . To je také důvod, proč někteří lidé překvapivě zjišťují, že mají paměť a vzpomínky plně funkční, i když nemají prakticky žádnou mozkovou hmotu..

Mylná domněnka # 9) Nevysvětlitelné jevy jako telepatie jsou iluzorní

Novodobé ” skeptici ” jdou do krajnosti, aby se pokusili vyvrátit něco, co ještě zavání telepatií. Ale nemohou racionálně vyvrátit vědeckou práci lidí jako Dean Radin , autor knihy Vědecká pravda paranormálních jevů. Radin znovu a znovu dokládá vědecky přesvědčivé důkazy pro telepatie a jiné jevy, jako předtucha . Vysvětlení pro takové jevy jsou zcela v souladu s kvantovou teorií , které popisuje Einstein.

Nejpravděpodobnějším vysvětlením pro všechny tyto jevy je to, že lidský mozek , který je holografický, je propojen se vší hmotou ve vesmíru na kvantové úrovni. Brainmind, chcete-li, se zdá být jak vysílač, tak i přijímač kvantových informací, které se neustále a okamžitě vlní napříč vesmírem. Naladění těchto informací připomíná naladění na správnou stanici, kdy najednou slyšíte hudbu křišťálově čistou. “Skeptici “, kteří se pokoušejí vyvrátit práci lidí jako Dean Radin nakonec prohlásí něco jako: “Kdyby to byla pravda , tak to už víme”. Klasický příklad neúspěšného úvahy hraničící se sebeuspokojivým dogmatem.

Mylná domněnka # 10) Chemický přípravek je jediný, který opravdu funguje

V tomto bodě lze vysvětlit, proč západní mechanistická medicína je u chronických nemocí neúspěšný systém. Většina novodobých vědců nevěří, že vitamín, minerál nebo jakákoli potravina má jiný biologický efekt na lidské tělo, než jen dodání kalorií, cukrů, bílkovin, vlákniny a tuku. Tento blud je zakotven v předpisech a spotřebních koších například na školách a je praktikován v nemocnicích a klinikách po celé planetě .

Jde o hloupé přesvědčení. Jak nemůže vitamin D mít žádný vliv na lidský organismus, kdy téměř každý orgán v těle má receptory pro vitamín D ? Jak nemohou minerály hrát žádnou roli v lidském zdraví, když prvky jako hořčík a vápník jsou nezbytné pro většinu základních chemických procesů?

Fyzické tělo samozřejmě vyžaduje fyzické stavební kameny. Tyto stavební kameny jsou živiny, na rostlinné bázi chemické látky, minerály, bílkoviny a voda. Nejsou to léky na cholesterol, krevní tlak, chemoterapie a ozařování . Mechanistický model medicíny je selháním léčby v lidské civilizaci. Jedná se hlavně o obrovský úspěch v generování zisku pro farmaceutické firmy a nemocnice.

Albert Einstein je v knize skvěle citován: “Nemůžeme vyřešit naše problémy stejným myšlením, které jsme použili , když jsme tyto problémy vytvořili. ” Ale to je to, co moderní věda dělá: pojďme vyřešit problém rakoviny tím, že najdeme chemickou látku, která zabíjí rakovinu !

Zdroje: naturalnews, Ruper Sheldrake (Science Set Free)

Vyšší cholesterol je spojen s dlouhověkostí

V analýzách nižší cholesterol, nikoli vyšší, zvyšoval riziko předčasného úmrtí. Kornatění tepen a nemoci srdce bývají významnější u starších lidí a jejich riziko by mělo být tedy vyšší než u ...

Jíst více tuků a bílkovin, méně cukrů

Změny ve stravování na základě doporučení jíst méně tuku a více sacharidů způsobuje metabolické poruchy v populaci. Potravinářskému průmyslu přinesly velké zisky nezdravé sacharidy (těstoviny, ...

Jak zdravá jsou vaše střeva?

Nejen o svátcích, ale i během roku často sníme více cukru, pijeme více alkoholu, méně spíme a často i vynecháme cvičení. Tyto návyky ovlivňují střevní sliznici a podporují přerůstání nezdravých ...

Mražené potraviny v zimě podporují zdraví

V zimě hrozí konzumace přemrzlého ovoce. Mráz poškozuje mnoho druhů ovoce a zeleniny, kdy se ztrácí vitaminy, minerály, konzistence a chuť (např citrusy hořknou). Rychleji se kazí. Při pokojové ...
Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Podle uniklého návrhu dokumentu Evropské komise spěchá EU s povolením glyfosátu (nejznámější je přípravek Roundup), aniž chce vyčkat na závěry analýz odborných studií.
Zrušme letní čas

Zrušme letní čas

Celkově trvá organismu na jaře až 5 dnů, než se vyrovná s letním časem. Časový posun se projevuje příznaky: únava, vyčerpání, pocit nevolnosti, ospalost přes den, buzení v noci, špatná paměť a koncentrace.
Ryby – problém s kvalitou

Ryby – problém s kvalitou

Ryby jsou kvalitní potravinou dodávající bílkoviny a zdravé tuky. Ryby jsou nízkokalorické, hlavními složkami je voda (50-80%) , plnohodnotné bílkoviny (12-20%) se všemi aminokyselinami a ...
Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Konec roku je obdobím, kdy rádi slavíme, jíme více, pijeme více a méně spíme. Jsem zastáncem pití mírného množství alkoholu, jak dokazují studie i dlouhověcí lidé. Oslavy a rodinná setkání ale často způsobují, že pijeme více alkoholu než obvykle a nadměrný příjem alkoholu může narušit rovnováhu v mikrobiomu.
Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

V mRNA vakcínách (Moderna, Pfizer) se nachází mRNA kódující protein S, která je dopravována prostřednictvím lipidových nanočástic do lidských buněk, které produkují virový protein, nebo příbuzné ...

Veganská strava je extrém (až na jednu výjimku) a proč jíst živočišné potraviny

Běžná západní strava vč. typických jídel konzumovaných u nás patří mezi nejhorší věci, které můžete udělat svému tělu, o čemž svědčí nárůst metabolických onemocnění v této zemi včetně cukrovky, obezity, autoimunitních nemocí.

Vysoké riziko myokarditidy po COVID-19 očkování mRNA vakcínami u  mužů do 30 let

Otázka renomovaných odborníků ve studii publikované v lednu 2022 zněla: Jaké je riziko myokarditidy po mRNA vakcinaci proti COVID-19?

Cukr přidaný i ovocný – riziko pro zdraví

Spotřeba cukru v České republice je 38 kg na osobu a rok, v USA je to dvojnásobek, až 70 kg. Tam na trhu existuje přes 600 tis. výrobků, v 80% z nich se nachází cukr! Je prokázáno, že cukr vyvolává závislost až 8x vyšší než drogy jako kokain.