Telekomunikační společnosti obviňují vědce, že šíří strach ohledně negativního vlivu bezdrátové technologie 5G. Analýza vědecké literatury a studií ukazuje, že u nového internetu 5G existují zdravotní rizika….

Organizace Federal Communications Commission (FCC) zveřejnila zprávu, že se změní limity pro radiofrekvenční záření, které se stanovilo v 90.letech minulého století. Tyto limity jsou ale založeny na pozorování krys a jejich chování s cílem ochránit nás před krátkodobými riziky při vystavení záření.

Limity vycházejí z výzkumu starého 35 let, ale již více než 500 studií ukazuje na škodlivý biologický nebo zdravotní důsledky nižší radiace než se projevuje při vyšší radiaci, kde nastává tepelné zahřátí.

Na základě mnoha studií se přes 200 vědců zabývající se výzkumem v této oblasti rozhodlo ve své zprávě varovat před nízkými limity, naopak volají PO VYŠŠÍCH PŘÍSNĚJŠÍCH LIMITECH.

“Různé vědecké informace ukazují, že neionizační elektromagnetické pole ovlivňuje negativně zdraví živých organismů, a to na hodnotách podstatně nižších než jsou přípustné normy. Mezi zdraví ohrožující projevy patří riziko rakoviny, buněčný stres, zvýšená hladina volných radikálů, genetické poruchy, strukturální a funkční změny pohlavních orgánů, poruchy učení a paměti, neurologické poruchy a negativní dopad na zdraví celkově. Škodlivý účinek se týká nejen lidí, ale i zvířat a rostlin.”

Tito vědci tvoří odborníky na neionizační záření, a publikovali přes 2,000 studií týkající se elektromagnetické pole. Limity regulující intenzitu záření neberou v úvahu signální vlivy na organismus, některé charakteristiky signálu (pulzace, polarizace) zvyšuje biologický a zdravotní dopad záření. Nové limity by měly vycházet na biologickém účinku radiace, nikoli sledování krys v laboratoři.

WHO klasifikuje radiofrekvenční elektromagnetické pole jako rizikový faktor pro rakovinu (2011). studie provedená U.S. National Toxicology Program (NTP) uvádí, že dvouleté vystavení mobilnímu telefonu zvyšuje riziko rakoviny a poškozuje DNA u krys.

Na základě výzkumu od roku 2011 se hodnotí vliv radiace, ale vědci mají podle jejich názoru dostatek důkazů pro hodnocení 5G jako potenciálně karcinogenní.
Bez podrobné analýzy ale FDA (Úřad pro kontrolu léčiv a potravin) potvrdil limity z roku 1996 bez nutnosti změn. Podle dopisu FDA dostupná vědecký data nepodporující negativní vliv radiace na lidi při nastaví současných limitů.,

Nová technologie 5G zahrnuje milimetrové vlny k doposud mikrovlnám používaným v sítích 2G až 4G. Při limitovaném dosahu 5G je nutné stavět každých 100 – 200 m antény. Kromě toho 5G zahrnuje nové technologie (MIMO – masivní příchozí a odchozí signály) apod. milimetrové vlny se vstřebávají přes kůži a povrchovou vrstvou rohovky, průhledná hmota pokrývající oko.

Ve studiích (jako např. Comparing DNA damage induced by mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields) se ukazuje, že elektromagnetické pole způsobené mobilními telefony je nebezpečnější (biologicky aktivnější) i během krátkého působení ve srovnání s jinými druhy elektromagnetického pole a poškozuje DNA více než různé chemikálie, podvýživa či dehydratace, zejména vlivem měnící se intenzity signálu.

Krátkodobé vystavení radiaci způsobuje poruchy nervového systému, imunitního systému a srdce a cév. Dlouhodobá radiace zvyšuje riziko rakoviny mozku, kůže (melanom), zraku (oční forma melanomu) a varlat (neplodnost).

5G je nová technologie bez dostatečného výzkumu potvrzujícího bezpečnost.

Známý je škodlivý vliv 2G a 3G, ale už 4G není dostatečně prověřeno během 10 let existence. V registrech se zvyšuje výskyt nádorů hlavy a krku, zejména u těch, co často a dlouho telefonují. 5G nenahrazuje 4G; ale bude se souběžně používat, což násobí škodlivé účinky. Kromě rakoviny se riziko týká neurologických poruch a pohlavního ústrojí, vzhledem k oxidačnímu stresu.

df

Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Podle uniklého návrhu dokumentu Evropské komise spěchá EU s povolením glyfosátu (nejznámější je přípravek Roundup), aniž chce vyčkat na závěry analýz odborných studií.
Zrušme letní čas

Zrušme letní čas

Celkově trvá organismu na jaře až 5 dnů, než se vyrovná s letním časem. Časový posun se projevuje příznaky: únava, vyčerpání, pocit nevolnosti, ospalost přes den, buzení v noci, špatná paměť a koncentrace.
Ryby – problém s kvalitou

Ryby – problém s kvalitou

Ryby jsou kvalitní potravinou dodávající bílkoviny a zdravé tuky. Ryby jsou nízkokalorické, hlavními složkami je voda (50-80%) , plnohodnotné bílkoviny (12-20%) se všemi aminokyselinami a ...
Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Konec roku je obdobím, kdy rádi slavíme, jíme více, pijeme více a méně spíme. Jsem zastáncem pití mírného množství alkoholu, jak dokazují studie i dlouhověcí lidé. Oslavy a rodinná setkání ale často způsobují, že pijeme více alkoholu než obvykle a nadměrný příjem alkoholu může narušit rovnováhu v mikrobiomu.
Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

V mRNA vakcínách (Moderna, Pfizer) se nachází mRNA kódující protein S, která je dopravována prostřednictvím lipidových nanočástic do lidských buněk, které produkují virový protein, nebo příbuzné ...

Veganská strava je extrém (až na jednu výjimku) a proč jíst živočišné potraviny

Běžná západní strava vč. typických jídel konzumovaných u nás patří mezi nejhorší věci, které můžete udělat svému tělu, o čemž svědčí nárůst metabolických onemocnění v této zemi včetně cukrovky, obezity, autoimunitních nemocí.

Vysoké riziko myokarditidy po COVID-19 očkování mRNA vakcínami u  mužů do 30 let

Otázka renomovaných odborníků ve studii publikované v lednu 2022 zněla: Jaké je riziko myokarditidy po mRNA vakcinaci proti COVID-19?

Cukr přidaný i ovocný – riziko pro zdraví

Spotřeba cukru v České republice je 38 kg na osobu a rok, v USA je to dvojnásobek, až 70 kg. Tam na trhu existuje přes 600 tis. výrobků, v 80% z nich se nachází cukr! Je prokázáno, že cukr vyvolává závislost až 8x vyšší než drogy jako kokain.

Chronický zánět a nemoci

Zánět je typická fyziologická reakce na infekce a poranění, kdy imunita zabíjí mikrobi, obnovuje zdravou tkáň a nastoluje homeostázu. Akutní zánětlivá reakce je časově ohraničená a vede k uzdravení. Imunoregulační cytokiny jako IL-10 a TGF-beta zastavují zánětlivou kaskádu a aktivují regulační buňky.

Nové studie: Infekčnost očkovaných a zánět srdce a cév po očkování mladých lidí

Nové studie ukazují, že virová nálož očkovaných je stejná jako neočkovaných, jiné dvě studie ukazují na riziko infaktu a zánětu srdce po očkování mladých lidí.

Vitamin D významně snižuje úmrtnost a zánětlivou reakci u pacientů s COVID-19.

Nová studie ukazuje, že vitamin D hypoteticky snižuje riziko úmrtí na COVID-19 téměř k nule!! Podle autorů analýzy by se k dosažení žádoucí hladiny vitaminu D3 a užívání dostatečně vysokých ...

SARS-CoV-2 spike protein (COVID-19 i ve vakcínách) blokuje opravu poškozené DNA v buňkách

V nové studii, která ale neproběhla na živém organismu, ale in vitro, na buněčných kulturách, se ukazuje, že SARS-CoV-2 spike protein (základ vakcín proti COVID-19) výrazně blokuje obnovu poškozené DNA, nutnou pro získanou imunitu.