Telekomunikační společnosti obviňují vědce, že šíří strach ohledně negativního vlivu bezdrátové technologie 5G. Analýza vědecké literatury a studií ukazuje, že u nového internetu 5G existují zdravotní rizika….

Organizace Federal Communications Commission (FCC) zveřejnila zprávu, že se změní limity pro radiofrekvenční záření, které se stanovilo v 90.letech minulého století. Tyto limity jsou ale založeny na pozorování krys a jejich chování s cílem ochránit nás před krátkodobými riziky při vystavení záření.

Limity vycházejí z výzkumu starého 35 let, ale již více než 500 studií ukazuje na škodlivý biologický nebo zdravotní důsledky nižší radiace než se projevuje při vyšší radiaci, kde nastává tepelné zahřátí.

Na základě mnoha studií se přes 200 vědců zabývající se výzkumem v této oblasti rozhodlo ve své zprávě varovat před nízkými limity, naopak volají PO VYŠŠÍCH PŘÍSNĚJŠÍCH LIMITECH.

“Různé vědecké informace ukazují, že neionizační elektromagnetické pole ovlivňuje negativně zdraví živých organismů, a to na hodnotách podstatně nižších než jsou přípustné normy. Mezi zdraví ohrožující projevy patří riziko rakoviny, buněčný stres, zvýšená hladina volných radikálů, genetické poruchy, strukturální a funkční změny pohlavních orgánů, poruchy učení a paměti, neurologické poruchy a negativní dopad na zdraví celkově. Škodlivý účinek se týká nejen lidí, ale i zvířat a rostlin.”

Tito vědci tvoří odborníky na neionizační záření, a publikovali přes 2,000 studií týkající se elektromagnetické pole. Limity regulující intenzitu záření neberou v úvahu signální vlivy na organismus, některé charakteristiky signálu (pulzace, polarizace) zvyšuje biologický a zdravotní dopad záření. Nové limity by měly vycházet na biologickém účinku radiace, nikoli sledování krys v laboratoři.

WHO klasifikuje radiofrekvenční elektromagnetické pole jako rizikový faktor pro rakovinu (2011). studie provedená U.S. National Toxicology Program (NTP) uvádí, že dvouleté vystavení mobilnímu telefonu zvyšuje riziko rakoviny a poškozuje DNA u krys.

Na základě výzkumu od roku 2011 se hodnotí vliv radiace, ale vědci mají podle jejich názoru dostatek důkazů pro hodnocení 5G jako potenciálně karcinogenní.
Bez podrobné analýzy ale FDA (Úřad pro kontrolu léčiv a potravin) potvrdil limity z roku 1996 bez nutnosti změn. Podle dopisu FDA dostupná vědecký data nepodporující negativní vliv radiace na lidi při nastaví současných limitů.,

Nová technologie 5G zahrnuje milimetrové vlny k doposud mikrovlnám používaným v sítích 2G až 4G. Při limitovaném dosahu 5G je nutné stavět každých 100 – 200 m antény. Kromě toho 5G zahrnuje nové technologie (MIMO – masivní příchozí a odchozí signály) apod. milimetrové vlny se vstřebávají přes kůži a povrchovou vrstvou rohovky, průhledná hmota pokrývající oko.

Ve studiích (jako např. Comparing DNA damage induced by mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields) se ukazuje, že elektromagnetické pole způsobené mobilními telefony je nebezpečnější (biologicky aktivnější) i během krátkého působení ve srovnání s jinými druhy elektromagnetického pole a poškozuje DNA více než různé chemikálie, podvýživa či dehydratace, zejména vlivem měnící se intenzity signálu.

Krátkodobé vystavení radiaci způsobuje poruchy nervového systému, imunitního systému a srdce a cév. Dlouhodobá radiace zvyšuje riziko rakoviny mozku, kůže (melanom), zraku (oční forma melanomu) a varlat (neplodnost).

5G je nová technologie bez dostatečného výzkumu potvrzujícího bezpečnost. Na druhé straně, někteří vědci tvrdí, že elektromagnetické vlny neovlivňují naše zdraví prakticky vůbec.

Vliv na zdraví tak zřejmě prokáže až čas…

df

Vyšší cholesterol je spojen s dlouhověkostí

V analýzách nižší cholesterol, nikoli vyšší, zvyšoval riziko předčasného úmrtí. Kornatění tepen a nemoci srdce bývají významnější u starších lidí a jejich riziko by mělo být tedy vyšší než u ...

Jíst více tuků a bílkovin, méně cukrů

Změny ve stravování na základě doporučení jíst méně tuku a více sacharidů způsobuje metabolické poruchy v populaci. Potravinářskému průmyslu přinesly velké zisky nezdravé sacharidy (těstoviny, ...

Jak zdravá jsou vaše střeva?

Nejen o svátcích, ale i během roku často sníme více cukru, pijeme více alkoholu, méně spíme a často i vynecháme cvičení. Tyto návyky ovlivňují střevní sliznici a podporují přerůstání nezdravých ...

Mražené potraviny v zimě podporují zdraví

V zimě hrozí konzumace přemrzlého ovoce. Mráz poškozuje mnoho druhů ovoce a zeleniny, kdy se ztrácí vitaminy, minerály, konzistence a chuť (např citrusy hořknou). Rychleji se kazí. Při pokojové ...
Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Podle uniklého návrhu dokumentu Evropské komise spěchá EU s povolením glyfosátu (nejznámější je přípravek Roundup), aniž chce vyčkat na závěry analýz odborných studií.
Zrušme letní čas

Zrušme letní čas

Celkově trvá organismu na jaře až 5 dnů, než se vyrovná s letním časem. Časový posun se projevuje příznaky: únava, vyčerpání, pocit nevolnosti, ospalost přes den, buzení v noci, špatná paměť a koncentrace.
Ryby – problém s kvalitou

Ryby – problém s kvalitou

Ryby jsou kvalitní potravinou dodávající bílkoviny a zdravé tuky. Ryby jsou nízkokalorické, hlavními složkami je voda (50-80%) , plnohodnotné bílkoviny (12-20%) se všemi aminokyselinami a ...
Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Konec roku je obdobím, kdy rádi slavíme, jíme více, pijeme více a méně spíme. Jsem zastáncem pití mírného množství alkoholu, jak dokazují studie i dlouhověcí lidé. Oslavy a rodinná setkání ale často způsobují, že pijeme více alkoholu než obvykle a nadměrný příjem alkoholu může narušit rovnováhu v mikrobiomu.
Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

V mRNA vakcínách (Moderna, Pfizer) se nachází mRNA kódující protein S, která je dopravována prostřednictvím lipidových nanočástic do lidských buněk, které produkují virový protein, nebo příbuzné ...

Veganská strava je extrém (až na jednu výjimku) a proč jíst živočišné potraviny

Běžná západní strava vč. typických jídel konzumovaných u nás patří mezi nejhorší věci, které můžete udělat svému tělu, o čemž svědčí nárůst metabolických onemocnění v této zemi včetně cukrovky, obezity, autoimunitních nemocí.

Vysoké riziko myokarditidy po COVID-19 očkování mRNA vakcínami u  mužů do 30 let

Otázka renomovaných odborníků ve studii publikované v lednu 2022 zněla: Jaké je riziko myokarditidy po mRNA vakcinaci proti COVID-19?

Cukr přidaný i ovocný – riziko pro zdraví

Spotřeba cukru v České republice je 38 kg na osobu a rok, v USA je to dvojnásobek, až 70 kg. Tam na trhu existuje přes 600 tis. výrobků, v 80% z nich se nachází cukr! Je prokázáno, že cukr vyvolává závislost až 8x vyšší než drogy jako kokain.