Výskyt autismu prudce stoupá o 1000% od roku 1990, ale mnozí se ptají: Co by mohlo být příčinou?

Každý rok více a více dětí je diagnostikováno s mentálním postižením a autismem. Co je příčinou? Autismus se stává katastrofální epidemií se zvýšením až o 1500% ve Velké Británii v posledním desetiletí. V Kalifornii jedno ze 150 dětí, je autistou – 54% nárůst!

Je to pouhá náhoda, že míra autismu se zvýšila, když v roce 1980, byl autismus u pouhých šesti na 10.000 dětí. Dnes se vyskytuje 150 dětí s autismem. Thimerosal je neurotoxin, ale tato toxická látka se ale alespoň u nás nenachází ve vakcínách.

Rtuť a její toxicita je možnou příčinou prudkého vzestupu – až desetinásobného nárůstu mezi roky 1984 a 1994 – u diagnostikovaných případů autismu u dětí po celém světě. Podle některých odborníků za to mohla látka s názvem thimerosal ve vakcínách.

V dánské studii u více než 500.000 dětí narozených v letech 1991 a 1998 se uvádí, že nelze vyloučit souvislost mezi konzervantem ve vakcíně a autismem. Rtuť i další těžké kovy jsou dobře dokumentovány jako příčina zhoršení nervového systému, pokles duševních funkcí, a problémy učení. Některé příznaky otravy rtutí či olovem jsou podobné autismu, zejména vady v koordinaci a zručnost, poruchy vidění, a snížení imunity. Je ale zřejmé, že očkování není příčinou autismu.

Výzkum provedený institucí Statens Serum Institut (SSI), analyzoval 657,461 dětí narozených mezi roky 1999 a 2010 od 12 měsíců věku do roku 2013, zahrnující 31,619 dětí, které nebyly očkovány MMR vakcínou. ve studii se sledovaly i autistické děti a ty které měly sourozence s autismem, také děti starších matek, žen s těhotenskými komplikacemi, kuřačky, děti s nízkou porodní váhou a také časovou souvislost mezi očkováním a diagnózou autismu. Výsledky ukazují, že mezi očkovanými a neočkovanými dětmi nebyl žádný rozdíl ve výskytu autismu, kdy z celkového počtu 650 000 dětí bylo diagnostikováno jako autistické přes 6000 dětí.

Též další velká meta-analýza z roku 2014 u více než 1 milionu dětí z 10 studií neprokázala rozdíl v diagnóze autistické spektra.

Celá řada chemických faktorů hraje roli při spouštění nástup autismu. Vědci studovali vztah mezi autismem a znečištěním životního prostředí v San Franciscu a objevili potenciální spojitost mezi koncentrací těžkých kovů, chemických rozpouštědel, a zvýšeným rizikem autismu. Těžké kovy stojí za vzestupem autismu, poškozením mozku, a nemocemi.

Hlavními příčinami autismu podle posledních analýz je konzumace těžkých kovů a antibiotik v těhotenství, těžké kovy ve znečištěném ovzduší, vodě, a chemikálie používané v elektronickém průmyslu.

Je zřejmé, že vzestup autismu nelze přičítat očkování, ale je v první řadě důsledkem chemických a toxických látek, které v našem prostředí narůstají nebývalou měrou. O to více je důležitá životospráva a nepoužívání škodlivých chemikálií v našich domovech.

David Frej

Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Podle uniklého návrhu dokumentu Evropské komise spěchá EU s povolením glyfosátu (nejznámější je přípravek Roundup), aniž chce vyčkat na závěry analýz odborných studií.
Zrušme letní čas

Zrušme letní čas

Celkově trvá organismu na jaře až 5 dnů, než se vyrovná s letním časem. Časový posun se projevuje příznaky: únava, vyčerpání, pocit nevolnosti, ospalost přes den, buzení v noci, špatná paměť a koncentrace.
Ryby – problém s kvalitou

Ryby – problém s kvalitou

Ryby jsou kvalitní potravinou dodávající bílkoviny a zdravé tuky. Ryby jsou nízkokalorické, hlavními složkami je voda (50-80%) , plnohodnotné bílkoviny (12-20%) se všemi aminokyselinami a ...
Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Konec roku je obdobím, kdy rádi slavíme, jíme více, pijeme více a méně spíme. Jsem zastáncem pití mírného množství alkoholu, jak dokazují studie i dlouhověcí lidé. Oslavy a rodinná setkání ale často způsobují, že pijeme více alkoholu než obvykle a nadměrný příjem alkoholu může narušit rovnováhu v mikrobiomu.
Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

V mRNA vakcínách (Moderna, Pfizer) se nachází mRNA kódující protein S, která je dopravována prostřednictvím lipidových nanočástic do lidských buněk, které produkují virový protein, nebo příbuzné ...

Veganská strava je extrém (až na jednu výjimku) a proč jíst živočišné potraviny

Běžná západní strava vč. typických jídel konzumovaných u nás patří mezi nejhorší věci, které můžete udělat svému tělu, o čemž svědčí nárůst metabolických onemocnění v této zemi včetně cukrovky, obezity, autoimunitních nemocí.

Vysoké riziko myokarditidy po COVID-19 očkování mRNA vakcínami u  mužů do 30 let

Otázka renomovaných odborníků ve studii publikované v lednu 2022 zněla: Jaké je riziko myokarditidy po mRNA vakcinaci proti COVID-19?

Cukr přidaný i ovocný – riziko pro zdraví

Spotřeba cukru v České republice je 38 kg na osobu a rok, v USA je to dvojnásobek, až 70 kg. Tam na trhu existuje přes 600 tis. výrobků, v 80% z nich se nachází cukr! Je prokázáno, že cukr vyvolává závislost až 8x vyšší než drogy jako kokain.

Chronický zánět a nemoci

Zánět je typická fyziologická reakce na infekce a poranění, kdy imunita zabíjí mikrobi, obnovuje zdravou tkáň a nastoluje homeostázu. Akutní zánětlivá reakce je časově ohraničená a vede k uzdravení. Imunoregulační cytokiny jako IL-10 a TGF-beta zastavují zánětlivou kaskádu a aktivují regulační buňky.

Nové studie: Infekčnost očkovaných a zánět srdce a cév po očkování mladých lidí

Nové studie ukazují, že virová nálož očkovaných je stejná jako neočkovaných, jiné dvě studie ukazují na riziko infaktu a zánětu srdce po očkování mladých lidí.

Vitamin D významně snižuje úmrtnost a zánětlivou reakci u pacientů s COVID-19.

Nová studie ukazuje, že vitamin D hypoteticky snižuje riziko úmrtí na COVID-19 téměř k nule!! Podle autorů analýzy by se k dosažení žádoucí hladiny vitaminu D3 a užívání dostatečně vysokých ...

SARS-CoV-2 spike protein (COVID-19 i ve vakcínách) blokuje opravu poškozené DNA v buňkách

V nové studii, která ale neproběhla na živém organismu, ale in vitro, na buněčných kulturách, se ukazuje, že SARS-CoV-2 spike protein (základ vakcín proti COVID-19) výrazně blokuje obnovu poškozené DNA, nutnou pro získanou imunitu.