Znalost chronotypu má praktický význam pro diagnostiku, prevenci i léčbu nemocí, tzv. chronomedicínu. Poznání, zda jsem ranní či večerní typ je důležité pro stanovení a léčbu nejen například nespavosti nebo dalších poruch spánku, ale také pro přizpůsobení se jet-lagu a nočnímu směnnému provozu…Více v článku a také rozhovoru v měsíčníku Blesk zdraví.

Fyziologický cyklus řízený vnitřním časovým systémem, jenž se opakuje každý den, vědci nazvali cirkadiánním, z latinského circa diem (přibližně den). Cirkadiánní znamená vnitřně daný rytmus opakující se opět a znovu, kdy během zhruba 24 hodin dochází k opakujícím se pravidelným cyklům, ale také ke krátkodobým změnám. Např. při běhu se puls změní, krátkodobě se zrychlí, ale z dlouhodobého hlediska má puls své cykly, jinou hodnotu má v noci a jinou ve dne.

Rytmicita v těle souvisí se střídáním světla a tmy a umožňuje se adaptovat na vnější podmínky, neboť výsledkem oscilací hvězd jsou rytmy související s předvídatelnými změnami v prostředí. Tyto rytmické projevy se staly výslednicí vztahu organismů a vnějšího prostředí. Cirkadiánní rytmus umožňuje organismu se adaptovat, přizpůsobovat a reagovat na vnější podmínky. Můžeme ho definovat také jako změny v chování, fyziologii i metabolismu, ke kterým dochází během 24 hodin. Cirkadiánní rytmy jsou charakterizované fázemi, periodami a amplitudou.

Jak se prokázalo, cykly jsou nastaveny geneticky. Cirkadiánní rytmus má mnoho podob: rytmickou pravidelnost seřizovanou světlem (světlo přímo přes sítnici ovlivňuje řídící centrum biologických hodin v mozku), ale také volně běží při nepřítomnosti světla jako hlavního faktoru pro biologické hodiny. U lidí se rytmus pohybuje od 23,5 do 24,7 hod. Nejčastěji se vyskytuje v periodě 24,1 až 24,2 hodiny s malou odlišností ve srovnání se zvířaty a zůstává na stejné úrovni s věkem. Bez světla se 24hodinový cyklus prodlužuje. Asi 25 % osob vykazuje periodu kratší než 24 hodin. Nevidomí jedinci se blíží k cyklům spíše okolo 24,5 hodiny.

Naše vnitřní hodiny regulují mnoho různých biologických procesů, mimo jiné spánek a bdění, tělesnou teplotu, tvorbu energie, dělení buněk a hormonální systém. Některé aktivity převažují přes den, jiné v noci. Ve dne procesy vztahující se k reakcím na vnější podmínky vedou ke katabolickým dějům – dochází k rozpadu buněk, opotřebování orgánů, v noci převažují anabolické procesy, zajišťující obnovu tkání, regeneraci buněk a orgánů. V noci se vylučuje melatonin, hormon navozující mimo jiné spánek, zatímco s ránem se začínají vylučovat stresové hormony.

Na základě 19 otázek a odpovědí se lidé řadí k jednomu z pěti chronotypů (jednoznačně ranní, ranní, střední, večerní a jednoznačně večerní typ). Jedná se o vynikající nástroj k určení typů, protože kvantitativní stanovení typu je cenné pro určení terapie nebo výzkum. Někteří vědci mu vyčítají subjektivní hodnocení a odhadování situací, ke kterým by mohlo dojít: např. otázky „Kdy byste vstávali v případě, že máte druhý den volno?“, případně otázky srovnávající zvyky s ostatními lidmi.

Rozdělení na ranní, střední a večerní typ lze určit též na základě fyziologických funkcí: z měření melatoninu, tělesné teploty či hladin kortizolu. Pro naše účely a praktické použití se budeme držet dotazníku v mé knize. Dotazník vychází z 19 otázek a klasifikuje jedince do pěti základních typů (ranní, více ranní, střední, více večerní a večerní typ).

Více v knize David Frej, Biologické hodiny, Eminent 2013 a vrozhovoru v měsíčníku Blesk Zdraví, květen 2015, strana 32-34.

Zrušme letní čas

Zrušme letní čas

Celkově trvá organismu na jaře až 5 dnů, než se vyrovná s letním časem. Časový posun se projevuje příznaky: únava, vyčerpání, pocit nevolnosti, ospalost přes den, buzení v noci, špatná paměť a koncentrace.
Ryby – problém s kvalitou

Ryby – problém s kvalitou

Ryby jsou kvalitní potravinou dodávající bílkoviny a zdravé tuky. Ryby jsou nízkokalorické, hlavními složkami je voda (50-80%) , plnohodnotné bílkoviny (12-20%) se všemi aminokyselinami a ...
Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Konec roku je obdobím, kdy rádi slavíme, jíme více, pijeme více a méně spíme. Jsem zastáncem pití mírného množství alkoholu, jak dokazují studie i dlouhověcí lidé. Oslavy a rodinná setkání ale často způsobují, že pijeme více alkoholu než obvykle a nadměrný příjem alkoholu může narušit rovnováhu v mikrobiomu.
Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

V mRNA vakcínách (Moderna, Pfizer) se nachází mRNA kódující protein S, která je dopravována prostřednictvím lipidových nanočástic do lidských buněk, které produkují virový protein, nebo příbuzné ...

Veganská strava je extrém (až na jednu výjimku) a proč jíst živočišné potraviny

Běžná západní strava vč. typických jídel konzumovaných u nás patří mezi nejhorší věci, které můžete udělat svému tělu, o čemž svědčí nárůst metabolických onemocnění v této zemi včetně cukrovky, obezity, autoimunitních nemocí.

Vysoké riziko myokarditidy po COVID-19 očkování mRNA vakcínami u  mužů do 30 let

Otázka renomovaných odborníků ve studii publikované v lednu 2022 zněla: Jaké je riziko myokarditidy po mRNA vakcinaci proti COVID-19?

Cukr přidaný i ovocný – riziko pro zdraví

Spotřeba cukru v České republice je 38 kg na osobu a rok, v USA je to dvojnásobek, až 70 kg. Tam na trhu existuje přes 600 tis. výrobků, v 80% z nich se nachází cukr! Je prokázáno, že cukr vyvolává závislost až 8x vyšší než drogy jako kokain.

Chronický zánět a nemoci

Zánět je typická fyziologická reakce na infekce a poranění, kdy imunita zabíjí mikrobi, obnovuje zdravou tkáň a nastoluje homeostázu. Akutní zánětlivá reakce je časově ohraničená a vede k uzdravení. Imunoregulační cytokiny jako IL-10 a TGF-beta zastavují zánětlivou kaskádu a aktivují regulační buňky.

Nové studie: Infekčnost očkovaných a zánět srdce a cév po očkování mladých lidí

Nové studie ukazují, že virová nálož očkovaných je stejná jako neočkovaných, jiné dvě studie ukazují na riziko infaktu a zánětu srdce po očkování mladých lidí.

Vitamin D významně snižuje úmrtnost a zánětlivou reakci u pacientů s COVID-19.

Nová studie ukazuje, že vitamin D hypoteticky snižuje riziko úmrtí na COVID-19 téměř k nule!! Podle autorů analýzy by se k dosažení žádoucí hladiny vitaminu D3 a užívání dostatečně vysokých ...

SARS-CoV-2 spike protein (COVID-19 i ve vakcínách) blokuje opravu poškozené DNA v buňkách

V nové studii, která ale neproběhla na živém organismu, ale in vitro, na buněčných kulturách, se ukazuje, že SARS-CoV-2 spike protein (základ vakcín proti COVID-19) výrazně blokuje obnovu poškozené DNA, nutnou pro získanou imunitu.

Doplňky stravy pro imunitu

Pestrá strava je základem, jak získat různé mikronutrienty, ale byliny jsou dalším nástrojem pro naši imunitu. Nejsou nutné, pokud žijeme relativně zdravě, ale výrazně nám pomáhají. Podle současných doporučení je základem nutričně bohatá strava, ale v případě větší fyzické zátěže, stresu, epidemie a prevence patří doplňky a byliny k praktickým prostředkům, jak podpořit imunitu.