Nové studie: Infekčnost očkovaných a zánět srdce a cév po očkování mladých lidí

Nové studie ukazují, že virová nálož očkovaných je stejná jako neočkovaných, jiné dvě studie ukazují na riziko infaktu a zánětu srdce po očkování mladých lidí.

Očkovaní vs neočkovaní: stejná virová nálož a infekčnost

Domácnosti jsou jedním z hlavních center přenosu SARS-CoV-2. V kohortní studii v časopise The Lancet analyzující přenos infekce, se konkrétně delta variantou nakazilo 38% neočkovaných a 25% očkovaných při kontaktu s nemocným.

Tyto nákazy ukazují, že přenos infekce pokračuje i mezi očkovanými. Nové studie navíc ukazují, že ochrana očkování proti delta variantě klesá a zkracuje se. Riziko nákazy u očkovaných se zvyšuje již po 3 měsících po očkování – odpovídá to klesající imunitě po očkování. 
Současný systém založený jen na testech navíc přeceňuje účinnost vakcíny proti infekci.

Zásadní zjištění ale je, že infekci, která propukla, přenášelo 25% neočkovaných a 23% očkovaných. Plně očkovaní ale přenášejí infekci stejně tak jako neočkovaní. Virová nálož a riziko přenosu infekce je tedy stejné u očkovaných i neočkovaných. Virová nálož klesala rychleji u očkovaných.

Autoři studie uvádějí, že očkovaní jedinci stále hrají důležitou roli v přenosu infekce. V Massachusetts, USA, z 469 nových nemocných s COVID-19 v červenci 2021 bylo 346 (74%) těch, co byli očkováni. Vysoký virová nálož byla zjištěna u lidí plně očkovaných. V Německu 55·4% symptomatických pacientů s COVID-19 starších 60 let bylo plně očkovaných.

Lidé očkovaní mají nižší riziko závažného onemocnění, ale jsou infekční stejně jako neočkovaní a podílejí se na pandemii srovnatelně. Je lživé a nebezpečné mluvit o pandemii neočkovaných.

Riziko nemocí srdce a cév po očkování

V respektovaném časopise Circulation se publikoval zatím jen abstrakt studie, používající PLUS Cardiac Test a hodnocení proteinových biomarkerů s určením rizika akutního koronárního syndromu během 5 let.

Skóre se počítá na základě změn hodnot biomarkerů včetně IL-16, prozánětlivého cytokinu, rozpustného faktoru Fas, který spouští apoptózu, zánik buněk, a hepatocytového růstového faktoru (HGF) jako markeru chemotaxe T buněk do výstelky cévní stěny. Zvýšení nad normu zvyšuje skóre PULS. Skóre se měří každých 3-6 měsíců během 8 let. U pacientů se skóre začalo měnit po očkování. Z celkového počtu 566 pacientů vě věku 28 – 97 let, bylo sledovaných v průběhu 2 až 10 týdnů po druhé dávce vakcíny a srovnávaných s předchozím skóre PULS 3 až 5 měsíců před očkováním. Zvýšily se hodnoty IL-16, sFas i HGF. Riziko se zvýšilo z 11% na 25% akutního koronárního syndromu. Tyto změny přetrvávaly nejméně 2.5 měsíců po druhé dávce očkování.

Autoři uzavírají, že mRNA vakcíny dramaticky zvyšují zánět cévní výstelky a infiltraci T buněk srdečního svalu, což zvyšuje riziko krevních sraženin, kardiomyopatie a dalších cévních příhod po očkování.

Kanadská studie se zaměřila na myokarditidu a perikarditidu, zánět srdce a osrdečníku často způsobení infekcí. 204 lidí onemocnělo zánětem srdce, ke kterému došlo během 2-7 dnů po očkování. Nejvíce případů se objevilo v květnu 2021, kdy se začaly očkovat mladší jedinci. Hlavnímí příznaky byla tíseň na hrudi, palpitace, dušnost, a to u většiny lidí mladších 40 let.

Celková výskyt komplikací byl 8.7 na milion po 2. dávce, u vakcíny Moderna pak 28 na milion, a to nejvíce ve věkové skupině 18-24 let. U těchto mladých lidí byl výskyt zánětu srdce nejvyšší, 263 případů na milion (Moderna) vs 38 případů na milion (Pfizer). Větší výskyt u Moderny je možná dán vyšší dávkou, 100mcg vs 30 mcg u Pfizera. Dalším problémem je, že dávka u jedinců 12-18 let je stejná jako pro dospělé, což mnozí odborníci kritizují.

Zánět srdce byl závažný a projevoval se zvýšením markerů jako troponin, CRP a další prozánětlivé biomarkery, zjistily se abnormální hodnoty na magnetické rezonanci. 

Zdroje:
Anika Singanayagam, Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study, 2021, The Lancet, https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00648-4

Steven R Gundry, Abstract 10712: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning, 2021Circulation. 2021;144:A10712

Zrušme letní čas

Zrušme letní čas

Celkově trvá organismu na jaře až 5 dnů, než se vyrovná s letním časem. Časový posun se projevuje příznaky: únava, vyčerpání, pocit nevolnosti, ospalost přes den, buzení v noci, špatná paměť a koncentrace.
Ryby – problém s kvalitou

Ryby – problém s kvalitou

Ryby jsou kvalitní potravinou dodávající bílkoviny a zdravé tuky. Ryby jsou nízkokalorické, hlavními složkami je voda (50-80%) , plnohodnotné bílkoviny (12-20%) se všemi aminokyselinami a ...
Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Konec roku je obdobím, kdy rádi slavíme, jíme více, pijeme více a méně spíme. Jsem zastáncem pití mírného množství alkoholu, jak dokazují studie i dlouhověcí lidé. Oslavy a rodinná setkání ale často způsobují, že pijeme více alkoholu než obvykle a nadměrný příjem alkoholu může narušit rovnováhu v mikrobiomu.
Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

V mRNA vakcínách (Moderna, Pfizer) se nachází mRNA kódující protein S, která je dopravována prostřednictvím lipidových nanočástic do lidských buněk, které produkují virový protein, nebo příbuzné ...

Veganská strava je extrém (až na jednu výjimku) a proč jíst živočišné potraviny

Běžná západní strava vč. typických jídel konzumovaných u nás patří mezi nejhorší věci, které můžete udělat svému tělu, o čemž svědčí nárůst metabolických onemocnění v této zemi včetně cukrovky, obezity, autoimunitních nemocí.

Vysoké riziko myokarditidy po COVID-19 očkování mRNA vakcínami u  mužů do 30 let

Otázka renomovaných odborníků ve studii publikované v lednu 2022 zněla: Jaké je riziko myokarditidy po mRNA vakcinaci proti COVID-19?

Cukr přidaný i ovocný – riziko pro zdraví

Spotřeba cukru v České republice je 38 kg na osobu a rok, v USA je to dvojnásobek, až 70 kg. Tam na trhu existuje přes 600 tis. výrobků, v 80% z nich se nachází cukr! Je prokázáno, že cukr vyvolává závislost až 8x vyšší než drogy jako kokain.

Chronický zánět a nemoci

Zánět je typická fyziologická reakce na infekce a poranění, kdy imunita zabíjí mikrobi, obnovuje zdravou tkáň a nastoluje homeostázu. Akutní zánětlivá reakce je časově ohraničená a vede k uzdravení. Imunoregulační cytokiny jako IL-10 a TGF-beta zastavují zánětlivou kaskádu a aktivují regulační buňky.

Nové studie: Infekčnost očkovaných a zánět srdce a cév po očkování mladých lidí

Nové studie ukazují, že virová nálož očkovaných je stejná jako neočkovaných, jiné dvě studie ukazují na riziko infaktu a zánětu srdce po očkování mladých lidí.

Vitamin D významně snižuje úmrtnost a zánětlivou reakci u pacientů s COVID-19.

Nová studie ukazuje, že vitamin D hypoteticky snižuje riziko úmrtí na COVID-19 téměř k nule!! Podle autorů analýzy by se k dosažení žádoucí hladiny vitaminu D3 a užívání dostatečně vysokých ...

SARS-CoV-2 spike protein (COVID-19 i ve vakcínách) blokuje opravu poškozené DNA v buňkách

V nové studii, která ale neproběhla na živém organismu, ale in vitro, na buněčných kulturách, se ukazuje, že SARS-CoV-2 spike protein (základ vakcín proti COVID-19) výrazně blokuje obnovu poškozené DNA, nutnou pro získanou imunitu.

Doplňky stravy pro imunitu

Pestrá strava je základem, jak získat různé mikronutrienty, ale byliny jsou dalším nástrojem pro naši imunitu. Nejsou nutné, pokud žijeme relativně zdravě, ale výrazně nám pomáhají. Podle současných doporučení je základem nutričně bohatá strava, ale v případě větší fyzické zátěže, stresu, epidemie a prevence patří doplňky a byliny k praktickým prostředkům, jak podpořit imunitu.