SARS-CoV-2 spike protein (COVID-19 i ve vakcínách) blokuje opravu poškozené DNA v buňkách

V nové studii, která ale neproběhla na živém organismu, ale in vitro, na buněčných kulturách, se ukazuje, že SARS-CoV-2 spike protein (základ vakcín proti COVID-19) výrazně blokuje obnovu poškozené DNA, nutnou pro získanou imunitu.

V každé buňce vzniká denně až 70 000 poškození DNA, z nichž nejtoxičtější jsou dvouvláknové zlomy. Narušený chromatin signalizuje organismu poškození a vyvolává činnost, který zahrnuje akumulaci mnoha efektorových proteinů. Jak se píše v této práci, signalizace poškození DNA a aktivace těchto drah jsou regulovány enzymatickými reakcemi zahrnující především fosforylaci, ubiquitinaci a nově objevenou sumoylaci. Ubiquitinace poškozeného chromatinu je nutnou podmínkou pro sumoylaci nádorových supresorů 53BP1 a BRCA1.

Poruchy těchto reakcí nebo mutace genů pro 53BP1 a BRCA1 vedou k toleranci poškození DNA a následnému narušení genomové integrity, s čímž souvisí vysoké riziko nádorů. Spike protein v buněčném jádru inhibuje opravu poškozené DNA tím, že brání v činnosti hlavním proteinům BRCA1 a 53BP1, aby se účastnily opravy DNA.

Tento molekulární mechanismus, kdy spike protein oslabuje získanou imunitu a může odpovídat za nežádoucí účinky se týká nejen onemocnění COVID-19, ale vakcín, které obsahují S protein.

Někteří vědci již před uvedením na trh upozorňovali, že je třeba ve vakcínách použít nikoli celý, ale jen část proteinu, antigenní epitopy, kterými proniká virus do buněk.Vakcíny by podle autorů studie tak byly nejen bezpečnější, ale hlavně účinnější. Celý protein totiž oslabuje zejména B buňky a zodpovídá za menší tvorbu protilátek.

Tvrzení o bezpečnosti vakcín se tak týká možná klinických projevů krátkodobě po očkování, ale z dlouhodobého hlediska nikdo neví, jak se projeví. je nutné ale upozornit, že se jedná o studii in vitor, nikoli na živém organismu.

Nakonec, jak uvádím na videu, prodělaná nemoc je účinnější než očkování, což vždy v imunologii platilo, stejně jako to, že pokud proděláte nemoc, už se neočkujete.

Studie:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8538446/

Vyšší cholesterol je spojen s dlouhověkostí

V analýzách nižší cholesterol, nikoli vyšší, zvyšoval riziko předčasného úmrtí. Kornatění tepen a nemoci srdce bývají významnější u starších lidí a jejich riziko by mělo být tedy vyšší než u ...

Jíst více tuků a bílkovin, méně cukrů

Změny ve stravování na základě doporučení jíst méně tuku a více sacharidů způsobuje metabolické poruchy v populaci. Potravinářskému průmyslu přinesly velké zisky nezdravé sacharidy (těstoviny, ...

Jak zdravá jsou vaše střeva?

Nejen o svátcích, ale i během roku často sníme více cukru, pijeme více alkoholu, méně spíme a často i vynecháme cvičení. Tyto návyky ovlivňují střevní sliznici a podporují přerůstání nezdravých ...

Mražené potraviny v zimě podporují zdraví

V zimě hrozí konzumace přemrzlého ovoce. Mráz poškozuje mnoho druhů ovoce a zeleniny, kdy se ztrácí vitaminy, minerály, konzistence a chuť (např citrusy hořknou). Rychleji se kazí. Při pokojové ...
Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Podle uniklého návrhu dokumentu Evropské komise spěchá EU s povolením glyfosátu (nejznámější je přípravek Roundup), aniž chce vyčkat na závěry analýz odborných studií.
Zrušme letní čas

Zrušme letní čas

Celkově trvá organismu na jaře až 5 dnů, než se vyrovná s letním časem. Časový posun se projevuje příznaky: únava, vyčerpání, pocit nevolnosti, ospalost přes den, buzení v noci, špatná paměť a koncentrace.
Ryby – problém s kvalitou

Ryby – problém s kvalitou

Ryby jsou kvalitní potravinou dodávající bílkoviny a zdravé tuky. Ryby jsou nízkokalorické, hlavními složkami je voda (50-80%) , plnohodnotné bílkoviny (12-20%) se všemi aminokyselinami a ...
Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Konec roku je obdobím, kdy rádi slavíme, jíme více, pijeme více a méně spíme. Jsem zastáncem pití mírného množství alkoholu, jak dokazují studie i dlouhověcí lidé. Oslavy a rodinná setkání ale často způsobují, že pijeme více alkoholu než obvykle a nadměrný příjem alkoholu může narušit rovnováhu v mikrobiomu.
Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

V mRNA vakcínách (Moderna, Pfizer) se nachází mRNA kódující protein S, která je dopravována prostřednictvím lipidových nanočástic do lidských buněk, které produkují virový protein, nebo příbuzné ...

Veganská strava je extrém (až na jednu výjimku) a proč jíst živočišné potraviny

Běžná západní strava vč. typických jídel konzumovaných u nás patří mezi nejhorší věci, které můžete udělat svému tělu, o čemž svědčí nárůst metabolických onemocnění v této zemi včetně cukrovky, obezity, autoimunitních nemocí.

Vysoké riziko myokarditidy po COVID-19 očkování mRNA vakcínami u  mužů do 30 let

Otázka renomovaných odborníků ve studii publikované v lednu 2022 zněla: Jaké je riziko myokarditidy po mRNA vakcinaci proti COVID-19?

Cukr přidaný i ovocný – riziko pro zdraví

Spotřeba cukru v České republice je 38 kg na osobu a rok, v USA je to dvojnásobek, až 70 kg. Tam na trhu existuje přes 600 tis. výrobků, v 80% z nich se nachází cukr! Je prokázáno, že cukr vyvolává závislost až 8x vyšší než drogy jako kokain.