Nová studie ukazuje, že vitamin D hypoteticky snižuje riziko úmrtí na COVID-19 téměř k nule!! Podle autorů analýzy by se k dosažení žádoucí hladiny vitaminu D3 a užívání dostatečně vysokých dávek vitaminu D měla provádět osvěta a motivace.

Více o tom, o jakou studii se jednalo a jaká má být hladina a dávka vitaminu D3 v novém videu.

V jiné studii vědci publikovali informace, jak vitamin D snižuje zánět v těle způsobený imunitními buňkami, které mohou zodpovídat za imunitní odpověď během onemocnění COVID-19. Uvádí se to ve studii publikované univerzitou Purdue a National Institutes of Health.

Autoři uvádí mechanismus, kterým vitamin D snižuje zánět způsobený T buňkami. Tyto buňky zodpovídají za částečnou odpověď na infekci způsobující COVID-19, ale další výzkum pokračuje. Různé studie ukázaly, že vitamin D snižuje zánět způsobený T buňkami v plicích u těžších případů COVID-19. předchozí výzkum se zabýval účinkem virů v plicích. Viry spouští biochemické procesy známé jako imunitní kompetentní systém. Cílem bylo narušit tyto reakce a zmírnit probíhající zánět. vědecký tým zkoumal buňky v plicích u osob s COVIDem-19 a zjistil, že část imunitní reakce spouštěla silnou zánětlivou reakci.

Při běžné infekci Th1 buňky patří k zánětlivé reakci, které likviduje infekci a následně se systém přepne na protizánětlivý režim. Vitamin D urychluje změnu z prozánětlivé na protizánětlivou reakci T buněk. Tato reakce může zmírnit silný zánět v plicích způsobená koronavirem Sars-Cov-2.

Nedostatek vitaminu D nebo abnormální reakce buněk na vitamin D u pacientů s COVID-19 způsobuje, že se prozánětlivá reakce Th1 buněk nevypne. U těžších případů ale pomáhá v léčbě vysoce koncentrovaný metabolit vitaminu D podávaný nitrožilně. Jedná se o hypotézu, kterou je nutné ověřit v klinických studiích.

Zdroj: Daniel Chauss, Autocrine Vitamin D-signaling switches off pro-inflammatory programs of Th1 cells, DOI : 10.1038/s41590-021-01080-3

Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Podle uniklého návrhu dokumentu Evropské komise spěchá EU s povolením glyfosátu (nejznámější je přípravek Roundup), aniž chce vyčkat na závěry analýz odborných studií.
Zrušme letní čas

Zrušme letní čas

Celkově trvá organismu na jaře až 5 dnů, než se vyrovná s letním časem. Časový posun se projevuje příznaky: únava, vyčerpání, pocit nevolnosti, ospalost přes den, buzení v noci, špatná paměť a koncentrace.
Ryby – problém s kvalitou

Ryby – problém s kvalitou

Ryby jsou kvalitní potravinou dodávající bílkoviny a zdravé tuky. Ryby jsou nízkokalorické, hlavními složkami je voda (50-80%) , plnohodnotné bílkoviny (12-20%) se všemi aminokyselinami a ...
Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Konec roku je obdobím, kdy rádi slavíme, jíme více, pijeme více a méně spíme. Jsem zastáncem pití mírného množství alkoholu, jak dokazují studie i dlouhověcí lidé. Oslavy a rodinná setkání ale často způsobují, že pijeme více alkoholu než obvykle a nadměrný příjem alkoholu může narušit rovnováhu v mikrobiomu.
Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

V mRNA vakcínách (Moderna, Pfizer) se nachází mRNA kódující protein S, která je dopravována prostřednictvím lipidových nanočástic do lidských buněk, které produkují virový protein, nebo příbuzné ...

Veganská strava je extrém (až na jednu výjimku) a proč jíst živočišné potraviny

Běžná západní strava vč. typických jídel konzumovaných u nás patří mezi nejhorší věci, které můžete udělat svému tělu, o čemž svědčí nárůst metabolických onemocnění v této zemi včetně cukrovky, obezity, autoimunitních nemocí.

Vysoké riziko myokarditidy po COVID-19 očkování mRNA vakcínami u  mužů do 30 let

Otázka renomovaných odborníků ve studii publikované v lednu 2022 zněla: Jaké je riziko myokarditidy po mRNA vakcinaci proti COVID-19?

Cukr přidaný i ovocný – riziko pro zdraví

Spotřeba cukru v České republice je 38 kg na osobu a rok, v USA je to dvojnásobek, až 70 kg. Tam na trhu existuje přes 600 tis. výrobků, v 80% z nich se nachází cukr! Je prokázáno, že cukr vyvolává závislost až 8x vyšší než drogy jako kokain.

Chronický zánět a nemoci

Zánět je typická fyziologická reakce na infekce a poranění, kdy imunita zabíjí mikrobi, obnovuje zdravou tkáň a nastoluje homeostázu. Akutní zánětlivá reakce je časově ohraničená a vede k uzdravení. Imunoregulační cytokiny jako IL-10 a TGF-beta zastavují zánětlivou kaskádu a aktivují regulační buňky.

Nové studie: Infekčnost očkovaných a zánět srdce a cév po očkování mladých lidí

Nové studie ukazují, že virová nálož očkovaných je stejná jako neočkovaných, jiné dvě studie ukazují na riziko infaktu a zánětu srdce po očkování mladých lidí.

Vitamin D významně snižuje úmrtnost a zánětlivou reakci u pacientů s COVID-19.

Nová studie ukazuje, že vitamin D hypoteticky snižuje riziko úmrtí na COVID-19 téměř k nule!! Podle autorů analýzy by se k dosažení žádoucí hladiny vitaminu D3 a užívání dostatečně vysokých ...

SARS-CoV-2 spike protein (COVID-19 i ve vakcínách) blokuje opravu poškozené DNA v buňkách

V nové studii, která ale neproběhla na živém organismu, ale in vitro, na buněčných kulturách, se ukazuje, že SARS-CoV-2 spike protein (základ vakcín proti COVID-19) výrazně blokuje obnovu poškozené DNA, nutnou pro získanou imunitu.