5G poškozuje zdraví a je pravděpodobně karcinogenní

Telekomunikační společnosti obviňují vědce, že šíří strach ohledně negativního vlivu bezdrátové technologie 5G. Analýza vědecké literatury a studií ukazuje, že u nového internetu 5G existují zdravotní rizika....

Organizace Federal Communications Commission (FCC) zveřejnila zprávu, že se změní limity pro radiofrekvenční záření, které se stanovilo v 90.letech minulého století. Tyto limity jsou ale založeny na pozorování krys a jejich chování s cílem ochránit nás před krátkodobými riziky při vystavení záření.

Limity vycházejí z výzkumu starého 35 let, ale již více než 500 studií ukazuje na škodlivý biologický nebo zdravotní důsledky nižší radiace než se projevuje při vyšší radiaci, kde nastává tepelné zahřátí.

Na základě mnoha studií se přes 200 vědců zabývající se výzkumem v této oblasti rozhodlo ve své zprávě varovat před nízkými limity, naopak volají PO VYŠŠÍCH PŘÍSNĚJŠÍCH LIMITECH.

"Různé vědecké informace ukazují, že neionizační elektromagnetické pole ovlivňuje negativně zdraví živých organismů, a to na hodnotách podstatně nižších než jsou přípustné normy. Mezi zdraví ohrožující projevy patří riziko rakoviny, buněčný stres, zvýšená hladina volných radikálů, genetické poruchy, strukturální a funkční změny pohlavních orgánů, poruchy učení a paměti, neurologické poruchy a negativní dopad na zdraví celkově. Škodlivý účinek se týká nejen lidí, ale i zvířat a rostlin."

Tito vědci tvoří odborníky na neionizační záření, a publikovali přes 2,000 studií týkající se elektromagnetické pole. Limity regulující intenzitu záření neberou v úvahu signální vlivy na organismus, některé charakteristiky signálu (pulzace, polarizace) zvyšuje biologický a zdravotní dopad záření. Nové limity by měly vycházet na biologickém účinku radiace, nikoli sledování krys v laboratoři.

WHO klasifikuje radiofrekvenční elektromagnetické pole jako rizikový faktor pro rakovinu (2011). studie provedená U.S. National Toxicology Program (NTP) uvádí, že dvouleté vystavení mobilnímu telefonu zvyšuje riziko rakoviny a poškozuje DNA u krys.

Na základě výzkumu od roku 2011 se hodnotí vliv radiace, ale vědci mají podle jejich názoru dostatek důkazů pro hodnocení 5G jako potenciálně karcinogenní.
Bez podrobné analýzy ale FDA (Úřad pro kontrolu léčiv a potravin) potvrdil limity z roku 1996 bez nutnosti změn. Podle dopisu FDA dostupná vědecký data nepodporující negativní vliv radiace na lidi při nastaví současných limitů.,

Nová technologie 5G zahrnuje milimetrové vlny k doposud mikrovlnám používaným v sítích 2G až 4G. Při limitovaném dosahu 5G je nutné stavět každých 100 - 200 m antény. Kromě toho 5G zahrnuje nové technologie (MIMO - masivní příchozí a odchozí signály) apod. milimetrové vlny se vstřebávají přes kůži a povrchovou vrstvou rohovky, průhledná hmota pokrývající oko.

Ve studiích (jako např. Comparing DNA damage induced by mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields) se ukazuje, že elektromagnetické pole způsobené mobilními telefony je nebezpečnější (biologicky aktivnější) i během krátkého působení ve srovnání s jinými druhy elektromagnetického pole a poškozuje DNA více než různé chemikálie, podvýživa či dehydratace, zejména vlivem měnící se intenzity signálu.

Krátkodobé vystavení radiaci způsobuje poruchy nervového systému, imunitního systému a srdce a cév. Dlouhodobá radiace zvyšuje riziko rakoviny mozku, kůže (melanom), zraku (oční forma melanomu) a varlat (neplodnost).

5G je nová technologie bez dostatečného výzkumu potvrzujícího bezpečnost.

Známý je škodlivý vliv 2G a 3G, ale už 4G není dostatečně prověřeno během 10 let existence. V registrech se zvyšuje výskyt nádorů hlavy a krku, zejména u těch, co často a dlouho telefonují. 5G nenahrazuje 4G; ale bude se souběžně používat, což násobí škodlivé účinky. Kromě rakoviny se riziko týká neurologických poruch a pohlavního ústrojí, vzhledem k oxidačnímu stresu.

df