Slunce a pokožka

Vystavení pokožky slunci způsobuje nejen její nepříjemné začervenání, svědění, nebo úžeh, ale dlouhodobě přispívá i ke stárnutí pokožky a je významným faktorem vyvolávajícím různé typy nádorových onemocněni kůže.

Ochrana pokožky

Zvláště citlivá je kůže u osob světle pleti, která se rychle „spálí". Prudkým sluncem mohou být poškozeny i tkáně oka. Proto je při cestách do tropů a subtropů, ale také kamkoli do hor, bezpodmínečně nutné používat kvalitní opalovací krémy, mléka, emulze a oleje s ochrannými faktory (filtry UV záření) a brýle chránící proti ultrafialovým paprskům.

K ošetření rtů se používají speciální tyčinky a emulze obsahující ochranné faktory. Nemoc z přehřátí (úpal) je stav, kdy selhává termoregulace vlivem nadměrné expozice horku (zejména při kombinaci horka a vysoké vlhkosti). Nemusí být pouze důsledkem nadměrného oslunění. Projevuje se slabostí, nevolností, bolestí hlavy a pocitem nesnesitelného horka. Později se objeví zmatenost, poruchy vědomi a křeče. Tělesná teplota stoupá přes 40 °C a přitom dochází k zástavě pocení. Prevenci je postupná adaptace na horké
klima, lehký oděv a občasné ochlazování pokožky koupáním a sprchováním.

Zásady pobytu na slunci

Prevence spočívá v omezování opalování, pobytu na slunci mezi 11 a 15 hod.

Aplikací krémů v dostatečném množství (nejméně 6 čajových lžiček u dospělého), s ochranným faktorem alespoň 30, která chrání proti ultrafialovému záření B (UVB), a zároveň chrání dostatečně proti UVA (takové krémy, které mají dostatečnou ochranu proti ultrafialovému A záření mají na obale v kroužku UVA). Číslo ochranného faktoru určuje čas, kdy je kůže chráněná v poměru k době za kterou bez krému zrudne. Faktor 25 umožní zůstat na slunci 4 hodiny, neboť bez krému zrudne pokožka za 10 min.

Krém naneste na kůži půl hodiny před tím, než jdete na slunce.

Mažte se každé 2 hodiny, pokud zůstáváte venku na slunci, po zpocení a koupání, nebo po utření ručníkem do sucha.

Noste sluneční brýle s UV 400.

Číslo ochranného faktoru určuje čas, kdy je kůže chráněná v poměru k době za kterou pokža bez krému zrudne. Faktor 25 umožní zůstat na slunci 4 hodiny, neboť bez krému zrudne pokožka za 10 min.

Pijte čistou nepříliš studenou vodu, doplňkově džusy, čaj a omezte kofeinové, vychlazené (s ledem) nápoje.

df