Vitaminové přípravky nejsou bezpečné?

Vitaminy se nacházejí v potravinách i těle. Konzumace ve vysokých dávkách v izolované formě a nikoli v přirozené podobě v potravinách, našemu zdraví spíše uškodí. Jedná se jen o další magickou pilulku, která ale rovnováhu nenavodí .

 

Vitaminové pilulky rovnováhu nenastolí

Nerovnováha v organismu vede k nežádoucím účinkům. V lednu 2000 stanovil Institute of Medicine poprvé horní limity vitaminu C a E v prevenci nežádoucích účinků.
Je stále více důkazů o tom, že jsou mnohem lepší účinky vitamínů v organismu v přirozené formě v potravinách, bez nežádoucích účinků, než užívání vitamínů umělých, syntetických.

Studie Iowa Women ´s Health Study prokázala snížený výskyt infarktu myokardu o 50 až 75 procent u menopauzálních žen konzumujících vitamin E v přirozené formě, ve stravě. Naopak užívání vitaminu E v přípravku mělo nejasné účinky, s nižším rizikem o 35 až 40 procent u infarktu myokardu v lepším případě a zvýšením mrtvic a krvácení v horším případě.

Ve studii Iowa Women´s Health Study se dále prokázalo, že vysoký příjem vitaminu E v potravě spolu s užíváním umělého vitaminu E má menší účinek než zdravá strava bez umělých vitaminů.

Je běžné, že lidé užívají mnoho léků. Ve studiích se prokázalo, že i jen jeden přípravek může narušit v těle rovnováhu, tak si jen představte, co způsobí desítky přípravků!
Nejbezpečnějším způsobem jak zajistit dostatek vitaminů v těle, je pestrá celostní strava. Pokud ve stravě přece jen některé vitaminy chybí, je lépe neužívat vitaminové přípravky denně, ale jen jednou či dvakrát týdně. Tak se minimalizuje vliv na rovnováhu a sniží se nápor na organismus z nadbytku živin. Nachází-li se v těle málo živin, pak organismus zvýší vstřebávání potřebných látek ze střeva, čímž se velké dávky přípravků stávají zbytečnými.

Jak přírodní jsou byliny?

Byliny v celku, nikoli izolované extrakty jedné látky, se chovají v těle jako potraviny a mají harmonizující účinek. Byliny působí na fyziologické úrovni silněji, než většina potravin, takže musí být používány s rozumem. Přírodní medicína na Západě odráží přístup moderní medicíny v léčbě příznaků pomocí magické pilulky, a může se jednat o bylinu.

Například bylinkáři doporučují třezalku pro každého, kdo trpí depresemi a guggul každému s vysokým cholesterolem.

V tradiční přírodní medicíně se jedna bylina na jeden specifický příznak nepoužívá. Přírodní léčba představuje umění a vědu v přípravě bylin s tím, jak připravit určitou kombinaci pro určitého pacienta. Například guggul se často nasazuje u vysokého cholesterolu, ale jen pokud se tento problém týká určité nerovnováhy a nikoliv jeho podávání v izolované formě. S guggulem se kombinují další podpůrné byliny, které zvyšují jeho účinek a harmonizují jeho zahřívající vlastnosti, způsobující pálení žáhy, kožní vyrážky a záněty.

Principy zaručující bezpečnost a účinnost bylin jsou důležité, neboť byliny se stávají účinné v léčbě menopauzálních příznaků jako jsou návaly horka, suchá vagina, náladovost, podrážděnost a poruchy spánku.

upraveno dle N. Lonsdorf, Zralá žena, Tritom 2006