V nové meta-analýze 522 studií zahrnující 116 000 osob a 21 antidepresiv podávaných u akutních depresivních stavů dospělých, řešitelé studie v čele s Andreou Cipriani prokázali, že mezi účinkem antidepresiv a placebem je staticky významný rozdíl. Zásadní otázkou ale zůstává, zda tento rozdíl má vůbec nějaký praktický význam.

Světově uznávané hodnocení ohledně minimálního zlepšení podle sedmistupňového hodnocení podle Hamiltonovy stupnice a UK National Institute for Health and Care Excellence ukazuje, že tři body na Hamiltonové stupnici nebo 0•5 standardizovaný rozdíl (SMD) se používá při hodnocení účinku v klinické praxi. Cipriani ve studii prokazuje výsledky odpovídající předchozím studiím (jen SMD 0•30). To znamená, že chemický účinek antidepresiv není zdaleka tak prospěšný v praxi, jak to vypadá.

Navíc hodnocení nebylo vhodně posuzováno (dichotomické na bázi 50% zlepšení) a upozorňuje na možnost, že nebylo nestranné. Pacient, u kterého dojde ke zlepšení o 50% se posuzuje jako úspěšně léčený, zatímco 49% zlepšení se posuzuje jako neúspěšná léčba.

Je nutné zvažovat klinické a statistické rozdíly a na základě stupnice jiné než 50% zlepšení hodnotit úspěšnosti léčby.

Autoři hodnotili studie s výsledky po 8 týdnech, zatímco lidé užívají antidepresiva mnoho let, takže nežádoucí účinky a spolehlivost v užívání léků je horší než autoři hodnotí a ignorují mnohé nežádoucí účinky v praxi.

Navíc studie často nebyly dvojité slepé, kdy ani lékař, ani pacient neví, co užívají v zájmu objektivního hodnocení. Projevy jako ospalost, nauzea, sexuální dysfunkce snadno ukazují, kdo bere antidepresiva a kdo bere placebo.

Sami Timimi z University od Lincoln v Británii uvádí, že antidepresiva by se možná neměla předepisovat vůbec. Cipriani potvrzuje, co je již známé mimo jiné z observačních studií: antidepresiva mají v praxi minimální účinek, mnoho nežádoucích účinků a podobné meta-analýzy jen podporují nežádoucí předepisování neúčinných a drahých léků.

Reference:
Cipriani A et al., Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2018; 391: 1357-1366
Sami Timimi, Network meta-analysis of antidepressants, The Lancet 2018, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31784-7

Veganská strava je extrém a proč jíst živočišné potraviny

Běžná západní strava vč. typických jídel konzumovaných u nás patří mezi nejhorší věci, které můžete udělat svému tělu, o čemž svědčí nárůst metabolických onemocnění v této zemi včetně cukrovky, obezity, autoimunitních nemocí.

Vysoké riziko myokarditidy po COVID-19 očkování mRNA vakcínami u  mužů do 30 let

Otázka renomovaných odborníků ve studii publikované v lednu 2022 zněla: Jaké je riziko myokarditidy po mRNA vakcinaci proti COVID-19?

Cukr přidaný i ovocný – riziko pro zdraví

Spotřeba cukru v České republice je 38 kg na osobu a rok, v USA je to dvojnásobek, až 70 kg. Tam na trhu existuje přes 600 tis. výrobků, v 80% z nich se nachází cukr! Je prokázáno, že cukr vyvolává závislost až 8x vyšší než drogy jako kokain.

Chronický zánět a nemoci

Zánět je typická fyziologická reakce na infekce a poranění, kdy imunita zabíjí mikrobi, obnovuje zdravou tkáň a nastoluje homeostázu. Akutní zánětlivá reakce je časově ohraničená a vede k uzdravení. Imunoregulační cytokiny jako IL-10 a TGF-beta zastavují zánětlivou kaskádu a aktivují regulační buňky.

Nové studie: Infekčnost očkovaných a zánět srdce a cév po očkování mladých lidí

Nové studie ukazují, že virová nálož očkovaných je stejná jako neočkovaných, jiné dvě studie ukazují na riziko infaktu a zánětu srdce po očkování mladých lidí.

Vitamin D významně snižuje úmrtnost a zánětlivou reakci u pacientů s COVID-19.

Nová studie ukazuje, že vitamin D hypoteticky snižuje riziko úmrtí na COVID-19 téměř k nule!! Podle autorů analýzy by se k dosažení žádoucí hladiny vitaminu D3 a užívání dostatečně vysokých ...

SARS-CoV-2 spike protein (COVID-19 i ve vakcínách) blokuje opravu poškozené DNA v buňkách

V nové studii, která ale neproběhla na živém organismu, ale in vitro, na buněčných kulturách, se ukazuje, že SARS-CoV-2 spike protein (základ vakcín proti COVID-19) výrazně blokuje obnovu poškozené DNA, nutnou pro získanou imunitu.

Doplňky stravy pro imunitu

Pestrá strava je základem, jak získat různé mikronutrienty, ale byliny jsou dalším nástrojem pro naši imunitu. Nejsou nutné, pokud žijeme relativně zdravě, ale výrazně nám pomáhají. Podle současných doporučení je základem nutričně bohatá strava, ale v případě větší fyzické zátěže, stresu, epidemie a prevence patří doplňky a byliny k praktickým prostředkům, jak podpořit imunitu.
Pšenice a škodlivý účinek na zdraví

Pšenice a škodlivý účinek na zdraví

Obilniny jsou semena z trávy Poaceae. Kromě toho existují pseudoobilniny, jako pohanka, quinoa, amarant a chia. Některé studie se snaží vzbudit dojem, že obilovny jsou nezbytnou součástí vyvážené stravy.
Lockdown jako hloupé opatření

Lockdown jako hloupé opatření

Lockdown je panické opatření, a historie ukáže, že lockdown je fatálním selháním a omylem v opatřeních proti Covidu i jiným virovým pandemiím. Důsledky lockdownu jsou závažnější než samotný COVID-19. Prof. Woolhouse.

Prodělání nemoci poskytuje lepší imunitu než očkování

O tom, že kolektivní imunita a prodělání nemoci poskytuje větší ochranu než očkování, a riziku očkování mladých lidí a dětí.
Omega-6 mastné kyseliny v potravinách a zánět

Omega-6 mastné kyseliny v potravinách a zánět

Klinické studie a vědecký výzkum prokazuje, že pro zdraví je zásadní vyvážený poměr mezi omega-6 a omega-3 tuky. Jak zmiňuji v mnoha článcích a knihách, výrazný nepoměr mezi omega-3 a omega-6 podporuje zánět.