Cukrovka neboli diabetes není v historii nic nového. Popis této nebezpečné nemoci se popisuje již před 2000 lety. Toto onemocnění končí často postižením zraku nebo úplnou slepotou, selháním funkce ledvin, ztrátou končetin a vyřazuje nemocné diabetem z plnohodnotného života. V současné době se týká asi 10% české populace.

Co to diabetes mellitus – cukrovka je ?

Je to nemoc (přesněji skupina nemocí) projevující se především zvýšením hladiny cukru v krvi, tzv. hyperglykemií (hyper z lat. vysoký a glykemie – cukr v krvi).
Hormon inzulin je produkován v beta buňkách Langerhansových ostrůvků slinivky břišní a umožňuje vstup glukozy (jednoduchý cukr) do buněk, která pak může být přeměněna na energii a teplo, jak již bylo uvedeno výše.

Zjednodušeně lze říci, že je u zdravého člověka v průběhu dne dvojí způsob produkce inzulínu:
a) jednak kontinuální, taky nazývaná bazální sekrece, která trvá celých 24 hodin, je různě velká v průběhu dne, většinou menší v nočních hodinách,
b) dále pak nárazová produkce, spjata s potravinovým podnětem, nazývaná tež bolusová, jejíž velikost je odvislá od energetického objemu požité potravy.

Z tohoto vyplývá, že inzulín se u zdravého člověka produkuje i za naprosto klidových podmínek, což je například v nočních hodinách. Dále je známo, že denní produkce inzulínu, která je velmi individuální, se pohybuje většinou okolo 30-50 jednotek.

Jak diabetes vzniká ?

První možností je úplný nedostatek inzulínu při jeho nedostatečné nebo až nulové produkci v beta buňkách Langerhansových ostrůvků, nejčastěji vlivem jejich zničení zánětem. Toto je příčinou vzniku diabetu především u dětí a mladých lidí.

Druhou možností je, že inzulín, který je produkován v relativně dostatečném množství, nemůže glukoze otevřít dveře do buněk a tím umožnit její zpracování, což je příčina diabetu lidí staršího až pozdního věku. Na základě toho lze nově diabetes rozdělit na dva typy: Diabetes mellitus 1.typu, nebo-li na inzulinu závislý a diabetes mellitus 2.typu, tzv.na inzulinu nezávislý. Jiné formy diabetu jsou spojeny s jinými onemocněními (např. po zánětech nebo operacích slinivky břišní), či léčbou některými léky poškozujícími slinivku apod.

Jak se diabetes léčí?

Léčba diabetu je následující:
1. Dieta, která je dnes často individuální, pro každého pacienta podle jeho potřeb a stavu onemocnění.

2. Pohybový režim a životosprávu: kdy je známo, že pohybová aktivita vede k prevenci srdečně – cévních onemocnění, k zvětšování svalové hmoty, jež je skladištěm zásobního cukru glykogenu. Životospráva, tj. vztah k vlastnímu zdraví, spoluzodpovědnost za něj, což se např. projevuje přístupem k věčnému a velmi častému zlozvyku v naší populaci, tj. ke kouření

3. Podávání léků-perorálních antidiabetik: tablety, které mají ve světle nejnovějších poznatků své přísné indikace.

4. Byliny. Více najdete v tomto článku…

5. Aplikace inzulinu.

Dieta je od nepaměti důležitou součástí léčby a dlouhou dobu byla vlastně jedinou známou. Od doby objevení inzulínu a následně i perorálních antidiabetik a při nových poznatcích v jejích užívání se její postavení změnilo. Diabetická dieta má mít přiměřený energetický obsah, kde sacharidy (cukry) tvoří asi 40-60%, tuky asi 25-30% a bílkoviny asi 15-30%. Toto složení je vysoce individuální a řídí se stavem choroby a nároky pacienta.

Ze stravy by měly být vyloučeny přímé cukry (sladkosti, cukr apod.)

Zvláštní pozornost vyžaduje alkohol! Sám může totiž vést (zejména v případě destilátů) k navození stavu hypoglykemie a svými opojnými účinky může tento stav i připomínat. Jsou známy příklady úmrtí diabetiků po požití alkoholu, jež simuloval jejich opilost a přitom se jednalo o těžkou hypoglykemii s bezvědomím!!

Dlouhodobým problémem na našem potravinářském trhu byla sladidla pro diabetiky. V zásadě existují 2 typy:
energetická – Sorbit, fruktoza aj., která glykemií ovlivní
neenergetická-Aspartam, dříve Sacharin, která glykemii neovlivní. Je však lepší, budete-li si od prvních okamžiků onemocnění zvykat sladidlo nepoužívat.

V souvislosti s tím je nutné se zmínit o tzv. potravinách pro diabetiky, které nesou označení DIA. Mnohé z těchto potravin, zejména pekárenské (oplatky, čokolády), i přesto, že jsou zpestřením jídelníčku diabetika, mají nedobré složení tuků a zatěžující cukry (obsahují Sorbit nebo fruktozu). Proto se nedoporučují.

Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Podle uniklého návrhu dokumentu Evropské komise spěchá EU s povolením glyfosátu (nejznámější je přípravek Roundup), aniž chce vyčkat na závěry analýz odborných studií.
Zrušme letní čas

Zrušme letní čas

Celkově trvá organismu na jaře až 5 dnů, než se vyrovná s letním časem. Časový posun se projevuje příznaky: únava, vyčerpání, pocit nevolnosti, ospalost přes den, buzení v noci, špatná paměť a koncentrace.
Ryby – problém s kvalitou

Ryby – problém s kvalitou

Ryby jsou kvalitní potravinou dodávající bílkoviny a zdravé tuky. Ryby jsou nízkokalorické, hlavními složkami je voda (50-80%) , plnohodnotné bílkoviny (12-20%) se všemi aminokyselinami a ...
Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Konec roku je obdobím, kdy rádi slavíme, jíme více, pijeme více a méně spíme. Jsem zastáncem pití mírného množství alkoholu, jak dokazují studie i dlouhověcí lidé. Oslavy a rodinná setkání ale často způsobují, že pijeme více alkoholu než obvykle a nadměrný příjem alkoholu může narušit rovnováhu v mikrobiomu.
Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

V mRNA vakcínách (Moderna, Pfizer) se nachází mRNA kódující protein S, která je dopravována prostřednictvím lipidových nanočástic do lidských buněk, které produkují virový protein, nebo příbuzné ...

Veganská strava je extrém (až na jednu výjimku) a proč jíst živočišné potraviny

Běžná západní strava vč. typických jídel konzumovaných u nás patří mezi nejhorší věci, které můžete udělat svému tělu, o čemž svědčí nárůst metabolických onemocnění v této zemi včetně cukrovky, obezity, autoimunitních nemocí.

Vysoké riziko myokarditidy po COVID-19 očkování mRNA vakcínami u  mužů do 30 let

Otázka renomovaných odborníků ve studii publikované v lednu 2022 zněla: Jaké je riziko myokarditidy po mRNA vakcinaci proti COVID-19?

Cukr přidaný i ovocný – riziko pro zdraví

Spotřeba cukru v České republice je 38 kg na osobu a rok, v USA je to dvojnásobek, až 70 kg. Tam na trhu existuje přes 600 tis. výrobků, v 80% z nich se nachází cukr! Je prokázáno, že cukr vyvolává závislost až 8x vyšší než drogy jako kokain.

Chronický zánět a nemoci

Zánět je typická fyziologická reakce na infekce a poranění, kdy imunita zabíjí mikrobi, obnovuje zdravou tkáň a nastoluje homeostázu. Akutní zánětlivá reakce je časově ohraničená a vede k uzdravení. Imunoregulační cytokiny jako IL-10 a TGF-beta zastavují zánětlivou kaskádu a aktivují regulační buňky.

Nové studie: Infekčnost očkovaných a zánět srdce a cév po očkování mladých lidí

Nové studie ukazují, že virová nálož očkovaných je stejná jako neočkovaných, jiné dvě studie ukazují na riziko infaktu a zánětu srdce po očkování mladých lidí.

Vitamin D významně snižuje úmrtnost a zánětlivou reakci u pacientů s COVID-19.

Nová studie ukazuje, že vitamin D hypoteticky snižuje riziko úmrtí na COVID-19 téměř k nule!! Podle autorů analýzy by se k dosažení žádoucí hladiny vitaminu D3 a užívání dostatečně vysokých ...

SARS-CoV-2 spike protein (COVID-19 i ve vakcínách) blokuje opravu poškozené DNA v buňkách

V nové studii, která ale neproběhla na živém organismu, ale in vitro, na buněčných kulturách, se ukazuje, že SARS-CoV-2 spike protein (základ vakcín proti COVID-19) výrazně blokuje obnovu poškozené DNA, nutnou pro získanou imunitu.