První porodnici v Neratovicích jsme si vybrali jako jednu z těch, co na svých stránkách nabízí citlivý přístup k ženě, která se připravuje na porod a narození miminka. Proto jsme se rozhodli zde zaregistrovat s vědomím, že se zde přistupuje k budoucím rodičkám empaticky a odborně. Manželka byla velmi pozitivně naladěná zejména po prohlídce oddělení, kde bude rodit. Ještě den před prohlídkou se velmi těšila, že vše probere s lékařem, protože se rozhodla řešit vaginální porod po dvou sekcích. Samozřejmě vím (jako lékař informace mám a vždy si je ověřuji i v jiných případech), že vaginální porod po dvou císařských řezech není doporučovaným postupem v naší zemi a tím lege artis, ale byli jsme ochotni podepsat revers i na základě zhodnocení zdravotního stavu a toho, že vaginální porod je po dvou sekcích možný, jak dokládají studie a zkušenosti zahraniční i případy u nás.  Byli jsme ochotni vyslechnout pro a proti, ale slušným způsobem.

To jsme netušili, že narazíme na dr. Daniela Driáka. V den kontroly už při příchodu hrubě spustil: „Jak to, že jste těhotná? Jak to, že nejste podvázaná? Kolik vám je, že jste potřetí těhotná?”. Na odpověď manželky, že jsme si třetí dítě přáli a vše jsme promysleli, už i s ohledem na naší zdravou životosprávu a odpovědné rozhodnutí, se tento „lékař” arogantně ušklíbl a ironicky prohlásil: „Životospráva je na nic. Snad si nemyslíte, že budete rodit normálně? A jestli ano, tak si klidně umřete!” (No, zrovna tento „lékař” asi není určený k tomu, rozhodovat o životě a smrti.)

Manželka se nezmohla během této konverzace na žádné argumenty a otřesená odešla z ordinace. Psychicky se to na ni podepsalo.

Arogantní lékař není výjimkou, naopak, pokud něco řešíte zdravotně závažnějšího či komplikovanějšího, je pravděpodobné, že takového lékaře potkáte. Lékaři jako dr. Driák považují empatii za sprosté slovo, a bohužel můj názor je takový, že ani odborně se nemohou rovnat lékařům, kteří sledují nové postupy, studie a účastní se kongresů.

Následující kontrola s panem primářem probíhala slušným způsobem, ale i tak tam nebyla ochota umožnit manželce rodit v klidu a na základě vědeckých argumentů, kdy císařský řez má stejná rizika jako vaginální porod po císařském řezu. O tom se nikdo nezmínil ani v další porodnici, kdy všichni neustále opakovali rizika s ohledem údajně na slabší jizvu (nemá oporu ve vědecké literatuře a často se vůbec neměří) a např. i v odhadu velikosti plodu se lékaři často zmýlí až o 500 g.

Jeli jsme raději do vzdálenější porodnice, kde s námi jednali tak, jak se jednat má – na základě rovnoprávného vztahu lékař-pacient.

Lékaři nejen v této, ale i další porodnici, se kterými jsme mluvili, tvrdili a opakovali stále totéž o nutnosti císařského řezu a žádné jiné možnosti. Na obranu neratovické nemocnice ale uvedu, že dr. Driák byla jediná negativní zkušenost a jinak věřím, že porod v této porodnici např. u prvorodičky tam může probíhat příjemně. Kromě toho, na mou stížnost nemocnice reagovala, a to velmi přátelsky a slušně.

Na videu upozorňuji, že strašení a negativní pohled s tím, že se uvádí jen jedno řešení bez objektivního pohledu a upozornění na výhody a komplikace všech řešení, je běžnou realitou u nás.

Zmínění lékaři jednají neobjektivně (ano, lege artis, ale je na lékařích, aby poskytli objektivní informace a na rodičce, pro co se na základě informací rozhodne) není potvrzeno jen ve studiích a zkušenostech v zahraničí a v jiných porodnicích.

Co na to věda?

Britská studie publikovaná již v roce 2009 v časopise An International Journal of Obstetrics and Gynaecology analyzuje předpoklad, že vaginální porod po jedné sekci je přípustný, zatímco po dvou sekcích je sporný. 67 % žen po předchozím císařském řezu je indikováno k operaci, jak autoři uvádějí, a ženy po dvou sekcích nejsou správně informovány o možnosti vaginálního porodu, a jsou často ovlivněny zavádějícími informacemi, ačkoliv studie o přirozeném porodu se zveřejňují již dvě desetiletí.

Metaanalýza 17 studií ukazuje, že úspěch přirozeného porodu i komplikace jsou srovnatelné s třetím císařským řezem jako ohledně hysterektomie, krevní transfuse, a jen lehce vyšší než po první sekci, s tím, že absolutní čísla jsou velmi malá. Též poškození či úmrtí novorozence je srovnatelné u vaginálního porodu po jedné sekci, dvou sekcích i císařském řezu (u císařského řezu 0,01 %, u přirozeného porodu 0,09 %).

Jedním z hlavních důvodů, proč lékaři straší (všimli jste si, jak často lékaři straší a vyjadřují se negativně??) u vaginálního porodu po sekcích, je riziko ruptury dělohy. Přestože se ukazuje, že sílu jizvy neukazuje na riziko, hlavním argumentem proti porodu je riziko prasknutí dělohy v místě jizvy. Dobrým znamením je, pokud vás jizva nepálí a nebolí, riziko ve studiích bylo srovnatelné s císařským řezem (1,36 %), je tedy velmi vzácné.

A to je analýza hodnotící i dvě desetiletí staré studie, dnes s modernější diagnostiku by byla čísla ještě nižší.

(Zdroj: Tahseen S, Griffiths M. Vaginal birth after two caesarean sections (VBAC-2)-a systematic review with meta-analysis of success rate and adverse outcomes of VBAC-2 versus VBAC-1 and repeat (third) caesarean sections. BJOG 2010;117:5-19.)

Zastávka v jiné porodnici

Očekávání z další porodnice byly větší, zkušenosti po pohovoru s panem primářem rozporuplné. Pan primář byl ochoten uvažovat o tom, dát porodu šanci, nicméně jsme nabyli spíše negativní dojem z toho, že by nebyl dán dostatečný prostor, aby porod probíhal v klidu, aby bylo dáno dostatek času na klidný porod s tím, že se lékaři raději rozhodnou pro operaci při sebemenší komplikaci, jak primář uvedl. (Nevíme, co to znamená, protože pokud stimulujete porod, nebo porod neprobíhá v uvolněné atmosféře, ale pod nátlakem či ve stresu, může opravdu dojít ke komplikaci či zastavení porodu, což je voda na mlýn lékařům: „My jsme vám to říkali, že budou komplikace!” Nicméně byl to posun, ochota lékaře s námi o této možnosti promluvit.

Úspěšný porod 155 km od domova

Psychika hraje obrovskou roli. Manželka měla již častější kontrakce, ale stres ji svazoval, aby se uvolnila a nechat porodu přirozený průběh. „Shodou náhod” jsme od naší duly, která nás doprovázela, získali kontakt na lékařku, která dostatečně vzdělaná a vědoma si rizik souhlasila, že můžeme přijet.  Samozřejmě, podepsali jsme revers, ale monitoring ani obtíže (např. pálení v oblasti jizvy) se neprojevovaly, což bylo dobré znamení. Paní doktorka kromě pečlivého sledování a upozornění rizik a v případě komplikací nutnosti operace nechala porodu zcela volný průběh a čas. Manželka se natolik uvolnila, že od chvíle, kdy se dozvěděla, že jsme našli ideální řešení, porodila bez komplikací zdravé miminko – bez stimulace porodu, léků, nástřihu… během asi 3,5 hodin. Obrovské poděkování této paní doktorce (MUDr. Barbora Muller), která dokázala, že ideální lékař nestraší, ale respektuje přírodu a podporuje přirozený proces tak, že nezasahuje, když nemá, jen pomáhá, povzbuzuje a chválí. Pak porod probíhá nenásilně, bez komplikací.

Doporučení nejen pro informované rodičky, ale všechny, kteří chtějí mít maximum informací pro správné rozhodnutí:

  • Nenechejte se zastrašit lékařem, že právě on jediný zná to jediné správné řešení a nenechejte se odradit, když mluví velmi negativně (a často jejich doporučení nemusí odpovídat novým poznatkům v zahraničí – resp. vám nesděluje všechny možnosti, většinou ty, které jsou pro ně nejpohodlnější nebo které mají naučené)
  • Dostatečně se informujte, jaké máte možnosti, výhody a nevýhody všech řešen.
  • Neignorujte rizika, pokud opravdu jsou (např. pokud by žena měla bolesti v oblasti jizvy či např. by hrozilo poškození plodu, akceptovali bychom řešení císařského řezu)
  • Nenechejte se odradit nejen negativním názory, ale i vzdáleností (my asi do místa narození dcery a asi ani ona (?) také možná už nepojedeme (častá otázka sester či na matrice byla: Jak jste se proboha tady ocitli?). Dobrá pověst zařízení neznamená, že je to místo, kde nenarazíte na aroganci a naopak, skvělý lékař může být výhra v jinak nepříliš dobře hodnoceném zařízení.
  • V našem případě úkolem lékaře u porodu je, pokud možno co nejméně zasahovat, nechat v klidu porod proběhnout, pokud nejsou žádné komplikace. Obecně platí, že celkově nejradikálnější řešení nemusí být nejlepší a jediné.
  • Hledejte, věřte a vesmír vám zorganizuje příležitost ideální pro vás i za cenu investice časové či finanční.

Když budete věřit a získávat informace, určitě se najde to správné místo, správný lékař či terapeut, terapie a správný čas, kdy má proběhnout vše tak, jak si to příroda naplánovala.

Video

Vyšší cholesterol je spojen s dlouhověkostí

V analýzách nižší cholesterol, nikoli vyšší, zvyšoval riziko předčasného úmrtí. Kornatění tepen a nemoci srdce bývají významnější u starších lidí a jejich riziko by mělo být tedy vyšší než u ...

Jíst více tuků a bílkovin, méně cukrů

Změny ve stravování na základě doporučení jíst méně tuku a více sacharidů způsobuje metabolické poruchy v populaci. Potravinářskému průmyslu přinesly velké zisky nezdravé sacharidy (těstoviny, ...

Jak zdravá jsou vaše střeva?

Nejen o svátcích, ale i během roku často sníme více cukru, pijeme více alkoholu, méně spíme a často i vynecháme cvičení. Tyto návyky ovlivňují střevní sliznici a podporují přerůstání nezdravých ...

Mražené potraviny v zimě podporují zdraví

V zimě hrozí konzumace přemrzlého ovoce. Mráz poškozuje mnoho druhů ovoce a zeleniny, kdy se ztrácí vitaminy, minerály, konzistence a chuť (např citrusy hořknou). Rychleji se kazí. Při pokojové ...
Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Podle uniklého návrhu dokumentu Evropské komise spěchá EU s povolením glyfosátu (nejznámější je přípravek Roundup), aniž chce vyčkat na závěry analýz odborných studií.
Zrušme letní čas

Zrušme letní čas

Celkově trvá organismu na jaře až 5 dnů, než se vyrovná s letním časem. Časový posun se projevuje příznaky: únava, vyčerpání, pocit nevolnosti, ospalost přes den, buzení v noci, špatná paměť a koncentrace.
Ryby – problém s kvalitou

Ryby – problém s kvalitou

Ryby jsou kvalitní potravinou dodávající bílkoviny a zdravé tuky. Ryby jsou nízkokalorické, hlavními složkami je voda (50-80%) , plnohodnotné bílkoviny (12-20%) se všemi aminokyselinami a ...
Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Konec roku je obdobím, kdy rádi slavíme, jíme více, pijeme více a méně spíme. Jsem zastáncem pití mírného množství alkoholu, jak dokazují studie i dlouhověcí lidé. Oslavy a rodinná setkání ale často způsobují, že pijeme více alkoholu než obvykle a nadměrný příjem alkoholu může narušit rovnováhu v mikrobiomu.
Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

V mRNA vakcínách (Moderna, Pfizer) se nachází mRNA kódující protein S, která je dopravována prostřednictvím lipidových nanočástic do lidských buněk, které produkují virový protein, nebo příbuzné ...

Veganská strava je extrém (až na jednu výjimku) a proč jíst živočišné potraviny

Běžná západní strava vč. typických jídel konzumovaných u nás patří mezi nejhorší věci, které můžete udělat svému tělu, o čemž svědčí nárůst metabolických onemocnění v této zemi včetně cukrovky, obezity, autoimunitních nemocí.

Vysoké riziko myokarditidy po COVID-19 očkování mRNA vakcínami u  mužů do 30 let

Otázka renomovaných odborníků ve studii publikované v lednu 2022 zněla: Jaké je riziko myokarditidy po mRNA vakcinaci proti COVID-19?

Cukr přidaný i ovocný – riziko pro zdraví

Spotřeba cukru v České republice je 38 kg na osobu a rok, v USA je to dvojnásobek, až 70 kg. Tam na trhu existuje přes 600 tis. výrobků, v 80% z nich se nachází cukr! Je prokázáno, že cukr vyvolává závislost až 8x vyšší než drogy jako kokain.