Ve své nové připravované knize o imunitě se zabývám zásadním vlivem životosprávy na naši imunitu. Rád bych v tomto článku zmínil málo známou souvislost mezi cholesterolem a imunitou. Chcete mít vyšší cholesterol a dožít se ve zdraví vysokého věku nebo nízký cholesterol, jak se propaguje, ale s rizikem infekčního onemocnění a rakoviny?

Ve své knize Tučné superpotraviny a oleje v kapitole Cholesterolová hysterie i článcích zde nebo zde uvádím, jak nepravdivá je propagovaná hypotéza o vztahu mezi vyším celkovým cholesterolem a nemocemi sdrce a cév.

U starších osob se dokonce nachází souvislost mezi nízkým cholesterolem a dřívějším úmrtím; muži středního věku prožívají největší stress, který zvyšuje cholesterol a riziko infarktu. Také u jiných skupin, kanadských a ruských mužů, cukrovky, či pacientů s onemocněním ledvin  nebyla nalezena souvislost.

Lipopolysacharid, hlavní toxin uvolňovaný bakteriemi do krve, se rychle váží na LDL cholesterol a brání tím aktivaci různých zánětlivých látek, např. toxin od zlatého stafylokoka poškozující tkáně je likvidován LDL cholesterolem. Krysy s nízkou hladinou tuků byly více vystaveny riziko zánětů a smrti než myši s vysokých cholesterolem. Vysoký cholesterol má příznivý vliv na imunitu, protože u mužů s vysokým cholesterolem nacházíme vice imunitních buněk jako T buňky a také aktivita je vyšší. A u různých infekcí se mění hladina cholesterolu neočekávaně nahoru a dolů, jak prokázáno ve výzkumech.

Analýzy potvrzují laboratorní výsledky. Metaanalýza 19 studií zahrnující 68 000 osob prokázala vztah mezi nízkým cholesterolem a infekčními nemocemi dýchacího a zažívacího ústrojí.

V analýzách studií například se 120 000 lidmi byla nalezena významná souvislost mezi vysokým cholesterolem  a nižším rizikem infekčních onemocnění. Jiná analýza potvrdila nižší riziko úmrtí na infekce u vyššího cholesterolu. U 100 000 jedinců sledovaných 15 let  vyšší cholesterol snižoval riziko zápalu plic a viróz, v jiných výzkumech se snižovala úmrtnost u pooperačních komplikací a u chemoterapie. Nosiči žloutenky typu B měly v Číně nižší cholesterol,  a také u dědičně vysokého cholesterolu ochrana před infekcemi zvyšuje přežití.

Zastánci cholesterolové teorie tvrdí, že jde o výjimku, přestože největší úmrtnost a nemoci srdce jsou u starší populace. Statiny u některých osob, zejména mužů středního věku po infarktu snižují úmrtnost bez ohledu na hladinu cholesterolu. Rozdíly v úmrtnosti se výrazně liší v jednotlivých studií se statiny, v jedné studii se výrazněji snížil cholesterol, ale úmrtnost byla třikrát menší než v jiné studii, kde bylo snížené cholesterolu  daleko menší.

Vyšší cholesterol je spojen se silnější imunitou, laboratorní výzkum ukazuje, že myši s vyšším cholesterolem na rozdíl od myší bez probíhající infekce s nižším celkovým cholesterolem netrpěli kornatěním tepen, zánětlivým onemocněním spojeným s imunitními buňkami..

Japonští lékaři doporučují zvyšovat cholesterol, protože nízkou hladinu považují za riziko mrtvice. Japonští muži umírali na mrtvice stejně jako američtí muži na infarkt.

Cholesterol s fosfolipidy potřebujeme pro tvorbu buněk a buněčných struktur, pro tvorbu stresového hormonu kortizolu, bez kterého nepřežijeme jediný den, pro tvorbu pohlavních hormonů a vitaminu D. Jak víme, vitamin D je pro imunitu zásadní.

Cholesterol je pro imunitu velmi důležitý. Lidé s vyšším cholesterolem měli vyšší počet bílých krvinek spojených se získanou imunitou, lymfocytů, zejména T buněk jak pomocných lymfocytů, tak cytotoxických T buněk a také vyšší aktivitu fagocytů, které hrají zásadní roli u vrozené imunity.

David Frej

Literatura (69 citací) u autora na požádání.

Zrušme letní čas

Zrušme letní čas

Celkově trvá organismu na jaře až 5 dnů, než se vyrovná s letním časem. Časový posun se projevuje příznaky: únava, vyčerpání, pocit nevolnosti, ospalost přes den, buzení v noci, špatná paměť a koncentrace.
Ryby – problém s kvalitou

Ryby – problém s kvalitou

Ryby jsou kvalitní potravinou dodávající bílkoviny a zdravé tuky. Ryby jsou nízkokalorické, hlavními složkami je voda (50-80%) , plnohodnotné bílkoviny (12-20%) se všemi aminokyselinami a ...
Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Konec roku je obdobím, kdy rádi slavíme, jíme více, pijeme více a méně spíme. Jsem zastáncem pití mírného množství alkoholu, jak dokazují studie i dlouhověcí lidé. Oslavy a rodinná setkání ale často způsobují, že pijeme více alkoholu než obvykle a nadměrný příjem alkoholu může narušit rovnováhu v mikrobiomu.
Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

V mRNA vakcínách (Moderna, Pfizer) se nachází mRNA kódující protein S, která je dopravována prostřednictvím lipidových nanočástic do lidských buněk, které produkují virový protein, nebo příbuzné ...

Veganská strava je extrém (až na jednu výjimku) a proč jíst živočišné potraviny

Běžná západní strava vč. typických jídel konzumovaných u nás patří mezi nejhorší věci, které můžete udělat svému tělu, o čemž svědčí nárůst metabolických onemocnění v této zemi včetně cukrovky, obezity, autoimunitních nemocí.

Vysoké riziko myokarditidy po COVID-19 očkování mRNA vakcínami u  mužů do 30 let

Otázka renomovaných odborníků ve studii publikované v lednu 2022 zněla: Jaké je riziko myokarditidy po mRNA vakcinaci proti COVID-19?

Cukr přidaný i ovocný – riziko pro zdraví

Spotřeba cukru v České republice je 38 kg na osobu a rok, v USA je to dvojnásobek, až 70 kg. Tam na trhu existuje přes 600 tis. výrobků, v 80% z nich se nachází cukr! Je prokázáno, že cukr vyvolává závislost až 8x vyšší než drogy jako kokain.

Chronický zánět a nemoci

Zánět je typická fyziologická reakce na infekce a poranění, kdy imunita zabíjí mikrobi, obnovuje zdravou tkáň a nastoluje homeostázu. Akutní zánětlivá reakce je časově ohraničená a vede k uzdravení. Imunoregulační cytokiny jako IL-10 a TGF-beta zastavují zánětlivou kaskádu a aktivují regulační buňky.

Nové studie: Infekčnost očkovaných a zánět srdce a cév po očkování mladých lidí

Nové studie ukazují, že virová nálož očkovaných je stejná jako neočkovaných, jiné dvě studie ukazují na riziko infaktu a zánětu srdce po očkování mladých lidí.

Vitamin D významně snižuje úmrtnost a zánětlivou reakci u pacientů s COVID-19.

Nová studie ukazuje, že vitamin D hypoteticky snižuje riziko úmrtí na COVID-19 téměř k nule!! Podle autorů analýzy by se k dosažení žádoucí hladiny vitaminu D3 a užívání dostatečně vysokých ...

SARS-CoV-2 spike protein (COVID-19 i ve vakcínách) blokuje opravu poškozené DNA v buňkách

V nové studii, která ale neproběhla na živém organismu, ale in vitro, na buněčných kulturách, se ukazuje, že SARS-CoV-2 spike protein (základ vakcín proti COVID-19) výrazně blokuje obnovu poškozené DNA, nutnou pro získanou imunitu.

Doplňky stravy pro imunitu

Pestrá strava je základem, jak získat různé mikronutrienty, ale byliny jsou dalším nástrojem pro naši imunitu. Nejsou nutné, pokud žijeme relativně zdravě, ale výrazně nám pomáhají. Podle současných doporučení je základem nutričně bohatá strava, ale v případě větší fyzické zátěže, stresu, epidemie a prevence patří doplňky a byliny k praktickým prostředkům, jak podpořit imunitu.