Bio potraviny snižují riziko rakoviny

V nové studii se analyzovala otázka, zda strava v bio kvalitě s menším rizikem, že obsahuje pesticidy, souvisí s rizikem rakoviny.

Podle 2018 European Food Safety Autority, 44% konvenčních potravin je znečištěno nejméně jedním z pesticidů, zatímco u bio potravin to je jen 6,5%. Syntetické pesticidy mají nepříznivý vliv na organismus ve srovnání s přírodními pesticidy. Doposud byla provedena jen jedna studie zkoumající vliv bio potravin na rakovinu, ve které se uvádí snížení riziko non-Hodgkinského lymfou u těch, co jí často biopotraviny. V této studii se incidence rakoviny zejména prsu zvýšila u konzumaci biopotravin, ale jedno z vysvětlení bylo, že bohatší ženy, které si bioporarviny mohiíu  dovoilit, mají větší stres, pijí více alkholu a mají méně dětí.

V prospektivní studii mezi 69 000 francouzskými dobrovolníky se mezi roky 2009 a 2016 sledovalo, jak často a v jakém množství účastníci studie konzumovali 16 potravin podle dotazníku zaškrtli kolonku nikdy, příležitostně nebo většinou.

Po statistické analýze se zjistilo, že riziko rakoviny prsu, prostaty, kůže, tlustého střeva a lymfou snížilo riziko rakoviny. Statisticky významně snížené riziko se týkalo rakoviny prsu u žen zejména v menopauze o 25% a lymfomů. Autoři vyvstělují, že herbicidy jako glyfosát Roundup) a syntetické pesticidy narušují DBNA, činnost mitochondrií, buněčnou rovnováhu a mnohé endogenní disruptory (se strukturou napodobující například přírodní estrogeny) narušují hormonální rovnováhu zejména u žen.

Autoři v závěru píší, že propagace ke zvýšené propagaci bio potravin může být důležitým opatřením na snížení rizika rakoviny.

Zdroj: JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2018.4357, October 22, 2018.