Elektronická cigareta není lepší než klasické cigareta

Elektronická cigareta se stala fenoménem, kdy výrobci tvrdí, že je zdravější alternativou k běžné cigaretě...

 

Není však ničím novým, vyskytuje se již 30 let a v na náš trh se dostala z Číny. Různými způsoby elektronická cigareta způsobuje jako cigarety závislost. Obsahují více nikotinu než cigarety a obtížně se lze závislosti zbavit.

Ačkoliv se tento druh cigaret uváděl jako pomůcka pro odvykání kouření, způsobují ještě větší závislost.Cigarety jsou založené na spalování tabáku a inhalaci kouře. Elektronická cigareta namísto spalování uvolňuje aerosol který se inhaluje jako kouř. Mnozí si myslí, že tento aerosol je neškodný jako vodní pára. Bohužel obsahuje malé částice obsahující toxické látky spojované s rakovinou, nemocemi dýchacího ústrojí a nemocemi srdce.

Pára se liší různými ovocnými aromaty, které budí zdání zdravějšího produktu než cigarety. Lidé se domnívají, že tato ovocná pára neobsahuje nikotin. Elektronická cigareta oživila zisky tabákového průmyslu, která namísto odvykání kouření způsobuje silnější nikotinovu závislost než cigarety.

Prodeje cigaret je 5 miliard dolarů ročně.

Existuje omyl, že nikotin samotný není nebezpečný. Výzkum ukazuje, že negativně ovlivňuje metabolismus a zvyšuje riziko rakoviny a nemocí plic. Analýza ukázala, že e-cigarety obsahují karcinogeny ze skupiny 1, nejsilnější karcinogen.

Některé e-cigarety obsahují mnoho nikotinu, který způsobuje remodelaci mozku a zvyšuje snadnější závislost na jiných látkách. Dospívající, které užívají e-cigarety, se stávají snáze závislí na drogách.

df