Jídlo v Bibli

V Bibli nacházíme odkazy na zdravotní účinky bylin a potravin. Rituály se často zaměřovaly na stravu jakou součást dlouhověkosti a zdraví...

Některé potraviny, které odsuzují například vegetariáni jako škodlivou (maso) nacházíme v Bibli jako potraviny doporučované.
Jídlo představuje důležitou roli v dlouhověkosti a zdraví.

Bible rozlišuje potraviny na čisté a nečisté. Ty čisté bychom měli často jíst, naopak nečisté z jídelníčku vyloučit.

V Bibli se mezi čisté potraviny řadí ovoce. Jak se praví v Numeri 13, 20: „Též zda je země úrodná či neúrodná, zda v ní jsou stromy nebo ne. Buďte odvážní a přineste něco z ovoce té země!" Byl totiž čas raných hroznů. Ovoce se doporučuje, pokud roste ze semínek. Ovoce z ovocných stromů nebo cokoli, co roste na keři či stromě s kůrou jako jabloně, švestky, víno....

Rostliny z půdy jako listové zelenina s bylinami, kořeny, hlízy.

Dýně a fazole a další potraviny, které rostou nejen na stromě a obsahují jedlá semena nebo jsou semeny.

U masa musíme rozlišit, co je čisté a nečisté maso, což je složitější. V dnešní době víme, že škodlivé maso je jateční, konvenční, z dobytka, který místo na pastvě a venku je krmen v budovách siláží, granulemi, obilovinami s prozánětlivými tuky. Jak se píše v Bibli: „Je nutno rozlišovat mezi nečistým a čistým, mezi živočichy, kteří se smějí jíst, a těmi, kteří se jíst nesmějí."V Bibli se píše: „Mluvte k Izraelcům: Ze všech zvířat na zemi smíte jíst tyto živočichy: Všechno, co má rozdělená kopyta tak, že jsou kopyta rozpolcená úplně, přežvýkavce mezi zvířaty, ty smíte jíst. (Leviticus 11)

Mezi čistá zvířata patří hmyz skákající po zemi, hovězí, vše co má šupiny a ploutve, ovce, koza, zvěřina. Mezi nečisté maso patří mnozí ptáci, vepřové a to, co se plazí po břiše, okřídlený hmyz, chodí po tlapách, má více noh, nemá šupiny a ploutve. Z ptáků kromě pštrosů, orlů, havranů či supů lze jíst vše ostatní.

Z potravin zmiňovaných v Bibli se zmiňují zejména olivy a olivový olej, fíky, med, granátové jablko, kozí mléko, naklíčený chléb, maso, hořké byliny a zelenina.

df