Maso je nutričně kvalitní potravina, ale poškozuje životní prostředí?

Skleníkový efekt je efekt, kdy dochází k ohřívání povrchu země na vyšší teplotu, než pokud by atmosféra neexistovala. Emise skleníkových plynů je argument mnoha ekologických organizací a veganů, kteří nám tvrdí, že vyloučení masa zlepší životní prostředí. Podle nich a organizace jako Worldwatch Institute tvoří přes 51% skleníkových plynů skot a zpracování červeného masa.

 

Jaká je pravda?

Když se podíváme na graf, největším znečišťovatelem ovzduší je výroba energie, výrobci fosilních paliv a doprava, obojí 28%, průmysl 22% a celá zemědělská výroba jen 9%. z toho živočišná výroba jen 3.9%.

Zpráva vydaná v roce 2006 organizací United Nations Food and Agriculture Organization pod názvem "Livestock's Long Shadow,"uvádí, že tím, že jíte hovězí maso, podporujete 18% emisí skleníkových plynů, což je více než doprava. Ukázalo se, že autoři zprávy použili jinou statistiku na skot a jinou na dopravu. U masa zahrnuli veškeré procesy na tvoru skleníkových plynů od samotných zvířat až po postřiky polí, změnu pralesů na pastviny a zpracování masa. U dopravy namísto toho hodnotili jen emise z vozidel, bez vliv údržby silnic, výroby vozidel apod. současný podíl emisí z dopravy vs. skot je 14:5%.

Ano, produkce masa přispívá ke zhoršování životního prostředí, ale to i soja, káva, zelenina, ovoce, doprava potravin. Jedním z rad veganů a dalších „zelených" organizací je snížit maso na 1xtýdně ři přestat ho jíst zcela. Podle průzkumu, pokud by všichni Američané odstranili živočišné potraviny ze stravy, snížilo by to emise skleníkových plynů o 2.6 % a bezmasé pondělí o 0.5%. navíc efektivnější výroba se od roku 1961 snižuje emise skleníkových plynů, zatímco produkce se zdvojnásobila.

Současná spotřeba masa je 92kg na osobu ročně v USA, 24 kg na středním Východě a severní Africe a 18% v Asii. Navíc, 70% veškeré zemědělské půdy je použitelná jen jako pastvina pro dobytek. Navíc, dobytek produkuje přírodní hnojivo. Nahrazení syntetickými hnojivy zvyšuje zátěž pro životní prostředí.

Je otázkou, zda někdo, kdo se stravuje vegansky, nezpůsobuje větší znečištění konzumací dovážených potravin než když sníte maso od místního farmáře. Já osobně jím více rostlinnou stravu, ale též jím maso (1-2xtýdně kromě ryb) a ponejvíce z farem, které minimálně zatěžují životní prostředí, nejspíše méně než ti, co jí soju, a tím je podpořím a zároveň jím kvalitní potravinu se zdravými bílkovinami, tuky a mikronutrienty.

David Frej

Zdroj: https://www.epa.gov/ghgemissions/inventory-us-greenhouse-gas-emissions-and-sinks