Očkování proti chřipce aneb jak se stát pokusným králíkem

Blíží se chřipkové období a můžeme se těšit opět na agresivní kampaň očkování proti chřipce. V příbalovém letáku vakcíny proti chřipce Vaxigrip Tetra se uvádí: "Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou...."

Zatímco EU a státní orgány pronásledují každého, kdo se pokusí prodávat bylinné přípravky s bylinami, zakázanými podle jakési černé listiny EU, kterou vytváří jistí odborníci navázaní na farmaceutické firmy, protože údajně není dost informací o bezpečnosti (například list stevie je zřejmě vlivem výrobců umělých sladidel v EU zakázaný, zatímco v Japonsku nebo na americkém kontinentě jí domorodci užívají celá staletí), studiemi neověřené vakcíny se propagují jako zachraňující život.

Vakcíny bez studií

U vakcín nejsou prováděny standardní klinické studie jako u léků. Nejspíše by se neukázal žádný účinek. Některé firmy dokonce falšovaly výsledky krevních testů s uměle navýšenými protilátkami ze zvířat, jak uvedli dva bývalí virologové.

Vakcíny jsou jedinými léky, kde se nevyžadují striktně studie na bezpečnost a účinnost. Citace od výrobce: Bezpečnost trivalentních inaktivovaných vakcín proti chřipce je hodnocena v otevřených, nekontrolovaných klinických studiích, které jsou prováděny při každoroční aktualizaci složení.

Tyto studie zahrnují nejméně 50 dospělých jedinců ve věku 18-60 let a nejméně 50 starších jedinců ve věku 61 let nebo starších. (Komentář: Studie na 50 lidech?? Ve vědě se takové studie vůbec nepovažují za věrohodné.) Bezpečnost se hodnotí během prvních tří dnů po vakcinaci. (Komentář: Pouze 3 dny po očkování.)

Očkování proti chřipce, starší lidé a děti

Nedávná studie publikovaná v časopise Vaccine uvádí, že vakcíny účinkují v závislosti na věku. Výzkum měl podpořit účinnost chřipkových vakcín, namísto toho ukázal, stejně jako analýzy, že nejsou vhodné pro starší populaci. Státní Centers for Disease Control (CDC) uvádí, že " Starší lidé s oslabeným imunitním systémem mají nižší imunitní ochranu po očkování proti chřipce ve srovnání s mladšími, zdravějšími jedinci. Očkování tak může mít menší účinnost než se předpokládá."

Studie prováděná vědci z University of Nottingham ukazuje, že u jedinců starší 50 let bývá účinek vakcín nižší. Podle vědců tato snížená účinnost vakcín koresponduje s protilátkami, které tito lidé již v krvi mají proti podobným kmenům viru. Závěry podobných výzkumů ukazují, že pro starší lidi navzdory tomu, co se uvádí, často očkování není vhodné.

Sharyl Attkisson uvádí podobné informace v roce 2015. Attkisson uvádí, že studie neprokazují prospěšnost vakcín pro starší jedince. Ale namísto toho, aby zastánci uvedli fakta, a to že se mýlí, obvinili studie, že jsou špatně provedené.

Ani studie z National Institutes of Health (NIH) neprokazují efekt u starších lidí. naopak, studie poukazují na zvýšenou úmrtnost po celoplošném očkování starší populace.
Meta-analýza studií tvrdí, že očkování proti chřipce zabrání polovině úmrtí během zimy. Data ale ukazují, že 5 % starších lidí umírá během zimy na chřipku - kde se tedy vzalo 50%? Studie ohledně účinnosti vakcín zahrnují tzv. efekt zdravého jedince. Nemocní a oslabení lidé zpravidla nejsou do studií zařazeni, protože riziko je příliš velké. Ti, co jsou očkováni, jsou zdraví a odolní i bez očkování.

Studie ukazují i na to, že ani u dětí to není s očkováním slavné. Analýza z roku 2012 ukazuje, že očkování u dětí pod 2 roky se neliší od placeba. U dětí nad 2 roky snížila riziko chřipky o 3.6%!

Některé vakcíny obsahují neurotoxin formaldehyd, podívejte se na nežádoucí účinky vakcín, a s vědomím, že klinické studie neprokázaly bezpečnost u dětí, ani těhotných žen (Viz oficiální informace: Ve srovnání s prvním trimestrem existuje pro druhý a třetí trimestr větší soubor dat o bezpečnosti), ani vliv na plodnost (Data o vlivu na fertilitu nejsou k dispozici) a posuďte, zda se vám vyplatí vůbec uvažovat o očkování proti chřipce.

Přečtěte si 2 články o očkování proti chřipce:

1. díl

2. díl

MUDr.David Frej