Vysoké riziko myokarditidy po COVID-19 očkování mRNA vakcínami u mužů do 30 let

Otázka renomovaných odborníků ve studii publikované v lednu 2022 zněla: Jaké je riziko myokarditidy po mRNA vakcinaci proti COVID-19?

Studie uveřejněná v prestižním lékařském časopise JAMA analyzovala hlášení nežádoucích účinků vakcíny (VAERS) po podání mRNA vakcíny mezi prosincem 2020 a srpnem 2021. Vakcínu dostalo v daném období 192 405 448 osob starší 12 let v USA.

U osob mladších 30 let se provedly revize lékařských záznamů za účelem zhodnocení klinického stavu, výsledků diagnostických testů, a léčby.
Během sledovaného období bylo hlášeno 1991 myokarditid a 1626 z nich splňovalo definici myokarditidy. U těch, kteří byli diagnostikováni myokarditidou,
byl průměrný věk 21 let a doba do nástupu příznaků kolem 2 dnů. Nástup zánětu tak byl podstatně rychlejší než u virové myokarditidy, kde se příznaky objevují s latencí týdnů až měsíců. Muži tvořili 82% případů myokarditidy.

Nahlášený projev, diagnóza zánětu srdečního svalu do 7 dnů po očkování překročilo očekávanou incidenci myokarditidy v populaci.  Výskyt myokarditidy po druhé vakcinační dávce ohrožoval dospívající muže ve věku 12 až 24 let. U osob mladších 30 let bylo zaznamenáno 826 případů myokarditidy. Riziko myokarditidy jsme zmínil i v kanadské studii.

Dokonce roli hraje i to, že se při očkování často neaspiruje, nenatahuje kontrolně zpětně do štříkačky, zda nehrozí aplikace do krve, což zvyšuje riziko myokarditidy až trojnásobně.

Autoři uvádějí, že riziko myokarditidy po podání vakcín proti COVID-19 na bázi RNA byla zvýšena celkově, ale nejvyšší riziko po druhé vakcinační dávce se týkalo u dospívajících mužů a mladých mužů. Riziko myokarditidy bylo vyšší po vakcinaci až 80krát.

Zdroj: JAMA. 2022;327(4):331-340. doi:10.1001/jama.2021.24110