Způsoby, jak dosáhnout bystré mysli

Vedle tělesného cvičení existuje ještě šest způsobů, jak zlepšit své mentální schopnosti..

Několik jednoduchých principů zlepšuje prokrvení a činnost mozku.

1. Praktické cviky na jednoduché myšlení
2. Zlepšení výživy včetně přírodní stravy
3. Doplnění stravy kvalitními potravinovými doplňky
4. Zbavení těla a mysli znečišťujících látek v zevním prostředí
5. Snížení stresu v životě
6. Užívání přírodních a bezpečných hormonálních látek stimulujících mozkovou činnost.

Podívejme se na typický příklad zahrnující výše zmíněné způsoby. Věnujme se informaci týkající se zlepšení paměti, zpomalení stárnutí mozku v každém věku a též prevenci a možnosti bojovat s mentálním onemocněním. Rozdíl mezi mozkem průměrného člověka a génia spočívá ve zvýšeném krevním průtoku a přívodu kyslíku do mozku génia žilami a tepnami mozkových blan ve třech mozkových oblastech. Toto zásobení krví a kyslíkem zlepšuje duševní i tělesné cvičení."
Tento závěr potvrzuje čtyřletý výzkum dr. Johna Stirlinga Meyera a spolupracovníků z Baylorské lékařské univerzity v Hustonu.

V tomto experimentu vědci provedli standardní neurologické a psychologické vyšetření u 83 zdravých účastníků studie ve věku kolem 63 let, kteří byli zaměstnáni. Změřen byl též krevní průtok mozkem, který byl v normě. Třetina účastníků pracovala, druhá třetina odešla do důchodu, ale zůstala fyzicky a duševně aktivní a poslední třetina osob v důchodu přestala aktivně žít.
Po čtyřech letech se u poslední neaktivní skupiny zjistil snížený krevní průtok mozkem a významné snížení IQ oproti zbylým dvěma skupinám.

Dr Meyer uzavírá, že pokles krevního zásobení mozku a snížení IQ spolu jednoznačně souvisí, neboť jediný rozdíl mezi zkoumanými skupinami byla úroveň fyzické a duševní aktivity. Tento závěr potvrzují i jiné studie včetně pokusů na zvířatech, jak se dozvíte v kapitole věnované tomuto tématu.

Zlepšená výživa často zvyšuje IQ a také schopnost řešit problémy. Téměř u všech pacientů, kteří dodržují stravovací doporučení, se zlepší zdraví, koncentrace a paměť.
Doporučuji omezit nebo vyhnout se neplnohodnotnému jídlu a konzumovat stravu bohatou na bezlepkové obilniny, luštěniny, semena, ořechy, a enzymy obsahující ovoce a zeleninu.

df