Otázka renomovaných odborníků ve studii publikované v lednu 2022 zněla: Jaké je riziko myokarditidy po mRNA vakcinaci proti COVID-19?

Studie [1] uveřejněná v prestižním lékařském časopise JAMA analyzovala hlášení nežádoucích účinků vakcíny (VAERS) po podání mRNA vakcíny mezi prosincem 2020 a srpnem 2021. Vakcínu dostalo v daném období 192 405 448 osob starší 12 let v USA.

U osob mladších 30 let se provedly revize lékařských záznamů za účelem zhodnocení klinického stavu, výsledků diagnostických testů, a léčby. Během sledovaného období bylo hlášeno 1991 myokarditid a 1626 z nich splňovalo definici myokarditidy. U těch, kteří byli diagnostikováni myokarditidou, byl průměrný věk 21 let a doba do nástupu příznaků kolem 2 dnů. Nástup zánětu tak byl podstatně rychlejší než u virové myokarditidy, kde se příznaky objevují s latencí týdnů až měsíců. Muži tvořili 82% případů myokarditidy.

Nahlášený projev, diagnóza zánětu srdečního svalu do 7 dnů po očkování překročilo očekávanou incidenci myokarditidy v populaci.  Výskyt myokarditidy po druhé vakcinační dávce ohrožoval dospívající muže ve věku 12 až 24 let. U osob mladších 30 let bylo zaznamenáno 826 případů myokarditidy. Riziko myokarditidy jsme zmínil i v kanadské studii.

Dokonce roli hraje i to, že se při očkování často neaspiruje, nenatahuje kontrolně zpětně do stříkačky, zda nehrozí aplikace do krve, což zvyšuje riziko myokarditidy až trojnásobně.

Autoři uvádějí, že riziko myokarditidy po podání vakcín proti COVID-19 na bázi RNA byla zvýšena celkově, ale nejvyšší riziko po druhé vakcinační dávce se týkalo u dospívajících mužů a mladých mužů. Riziko myokarditidy bylo vyšší po vakcinaci až 80krát.

Zdroje

  1. JAMA. 2022;327(4):331-340. doi:10.1001/jama.2021.24110[]
Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Toxický glyfosát má být podle EU bezpečný

Podle uniklého návrhu dokumentu Evropské komise spěchá EU s povolením glyfosátu (nejznámější je přípravek Roundup), aniž chce vyčkat na závěry analýz odborných studií.
Zrušme letní čas

Zrušme letní čas

Celkově trvá organismu na jaře až 5 dnů, než se vyrovná s letním časem. Časový posun se projevuje příznaky: únava, vyčerpání, pocit nevolnosti, ospalost přes den, buzení v noci, špatná paměť a koncentrace.
Ryby – problém s kvalitou

Ryby – problém s kvalitou

Ryby jsou kvalitní potravinou dodávající bílkoviny a zdravé tuky. Ryby jsou nízkokalorické, hlavními složkami je voda (50-80%) , plnohodnotné bílkoviny (12-20%) se všemi aminokyselinami a ...
Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Alkohol a jeho vliv na naše střeva.

Konec roku je obdobím, kdy rádi slavíme, jíme více, pijeme více a méně spíme. Jsem zastáncem pití mírného množství alkoholu, jak dokazují studie i dlouhověcí lidé. Oslavy a rodinná setkání ale často způsobují, že pijeme více alkoholu než obvykle a nadměrný příjem alkoholu může narušit rovnováhu v mikrobiomu.
Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

Nová analýza ve vědeckém časopise: Nežádoucí účinky mRNA vakcín a spike protein

V mRNA vakcínách (Moderna, Pfizer) se nachází mRNA kódující protein S, která je dopravována prostřednictvím lipidových nanočástic do lidských buněk, které produkují virový protein, nebo příbuzné ...

Veganská strava je extrém (až na jednu výjimku) a proč jíst živočišné potraviny

Běžná západní strava vč. typických jídel konzumovaných u nás patří mezi nejhorší věci, které můžete udělat svému tělu, o čemž svědčí nárůst metabolických onemocnění v této zemi včetně cukrovky, obezity, autoimunitních nemocí.

Vysoké riziko myokarditidy po COVID-19 očkování mRNA vakcínami u  mužů do 30 let

Otázka renomovaných odborníků ve studii publikované v lednu 2022 zněla: Jaké je riziko myokarditidy po mRNA vakcinaci proti COVID-19?

Cukr přidaný i ovocný – riziko pro zdraví

Spotřeba cukru v České republice je 38 kg na osobu a rok, v USA je to dvojnásobek, až 70 kg. Tam na trhu existuje přes 600 tis. výrobků, v 80% z nich se nachází cukr! Je prokázáno, že cukr vyvolává závislost až 8x vyšší než drogy jako kokain.

Chronický zánět a nemoci

Zánět je typická fyziologická reakce na infekce a poranění, kdy imunita zabíjí mikrobi, obnovuje zdravou tkáň a nastoluje homeostázu. Akutní zánětlivá reakce je časově ohraničená a vede k uzdravení. Imunoregulační cytokiny jako IL-10 a TGF-beta zastavují zánětlivou kaskádu a aktivují regulační buňky.

Nové studie: Infekčnost očkovaných a zánět srdce a cév po očkování mladých lidí

Nové studie ukazují, že virová nálož očkovaných je stejná jako neočkovaných, jiné dvě studie ukazují na riziko infaktu a zánětu srdce po očkování mladých lidí.

Vitamin D významně snižuje úmrtnost a zánětlivou reakci u pacientů s COVID-19.

Nová studie ukazuje, že vitamin D hypoteticky snižuje riziko úmrtí na COVID-19 téměř k nule!! Podle autorů analýzy by se k dosažení žádoucí hladiny vitaminu D3 a užívání dostatečně vysokých ...

SARS-CoV-2 spike protein (COVID-19 i ve vakcínách) blokuje opravu poškozené DNA v buňkách

V nové studii, která ale neproběhla na živém organismu, ale in vitro, na buněčných kulturách, se ukazuje, že SARS-CoV-2 spike protein (základ vakcín proti COVID-19) výrazně blokuje obnovu poškozené DNA, nutnou pro získanou imunitu.