Otázka renomovaných odborníků ve studii publikované v lednu 2022 zněla: Jaké je riziko myokarditidy po mRNA vakcinaci proti COVID-19?

Studie uveřejněná v prestižním lékařském časopise JAMA analyzovala hlášení nežádoucích účinků vakcíny (VAERS) po podání mRNA vakcíny mezi prosincem 2020 a srpnem 2021. Vakcínu dostalo v daném období 192 405 448 osob starší 12 let v USA.

U osob mladších 30 let se provedly revize lékařských záznamů za účelem zhodnocení klinického stavu, výsledků diagnostických testů, a léčby.
Během sledovaného období bylo hlášeno 1991 myokarditid a 1626 z nich splňovalo definici myokarditidy. U těch, kteří byli diagnostikováni myokarditidou,
byl průměrný věk 21 let a doba do nástupu příznaků kolem 2 dnů. Nástup zánětu tak byl podstatně rychlejší než u virové myokarditidy, kde se příznaky objevují s latencí týdnů až měsíců. Muži tvořili 82% případů myokarditidy.

Nahlášený projev, diagnóza zánětu srdečního svalu do 7 dnů po očkování překročilo očekávanou incidenci myokarditidy v populaci.  Výskyt myokarditidy po druhé vakcinační dávce ohrožoval dospívající muže ve věku 12 až 24 let. U osob mladších 30 let bylo zaznamenáno 826 případů myokarditidy. Riziko myokarditidy jsme zmínil i v kanadské studii.

Dokonce roli hraje i to, že se při očkování často neaspiruje, nenatahuje kontrolně zpětně do štříkačky, zda nehrozí aplikace do krve, což zvyšuje riziko myokarditidy až trojnásobně.

Autoři uvádějí, že riziko myokarditidy po podání vakcín proti COVID-19 na bázi RNA byla zvýšena celkově, ale nejvyšší riziko po druhé vakcinační dávce se týkalo u dospívajících mužů a mladých mužů. Riziko myokarditidy bylo vyšší po vakcinaci až 80krát.

Zdroj: JAMA. 2022;327(4):331-340. doi:10.1001/jama.2021.24110

Veganská strava je extrém a proč jíst živočišné potraviny

Běžná západní strava vč. typických jídel konzumovaných u nás patří mezi nejhorší věci, které můžete udělat svému tělu, o čemž svědčí nárůst metabolických onemocnění v této zemi včetně cukrovky, obezity, autoimunitních nemocí.

Cukr přidaný i ovocný – riziko pro zdraví

Spotřeba cukru v České republice je 38 kg na osobu a rok, v USA je to dvojnásobek, až 70 kg. Tam na trhu existuje přes 600 tis. výrobků, v 80% z nich se nachází cukr! Je prokázáno, že cukr vyvolává závislost až 8x vyšší než drogy jako kokain.

Chronický zánět a nemoci

Zánět je typická fyziologická reakce na infekce a poranění, kdy imunita zabíjí mikrobi, obnovuje zdravou tkáň a nastoluje homeostázu. Akutní zánětlivá reakce je časově ohraničená a vede k uzdravení. Imunoregulační cytokiny jako IL-10 a TGF-beta zastavují zánětlivou kaskádu a aktivují regulační buňky.

Nové studie: Infekčnost očkovaných a zánět srdce a cév po očkování mladých lidí

Nové studie ukazují, že virová nálož očkovaných je stejná jako neočkovaných, jiné dvě studie ukazují na riziko infaktu a zánětu srdce po očkování mladých lidí.

Vitamin D významně snižuje úmrtnost a zánětlivou reakci u pacientů s COVID-19.

Nová studie ukazuje, že vitamin D hypoteticky snižuje riziko úmrtí na COVID-19 téměř k nule!! Podle autorů analýzy by se k dosažení žádoucí hladiny vitaminu D3 a užívání dostatečně vysokých ...

SARS-CoV-2 spike protein (COVID-19 i ve vakcínách) blokuje opravu poškozené DNA v buňkách

V nové studii, která ale neproběhla na živém organismu, ale in vitro, na buněčných kulturách, se ukazuje, že SARS-CoV-2 spike protein (základ vakcín proti COVID-19) výrazně blokuje obnovu poškozené DNA, nutnou pro získanou imunitu.

Doplňky stravy pro imunitu

Pestrá strava je základem, jak získat různé mikronutrienty, ale byliny jsou dalším nástrojem pro naši imunitu. Nejsou nutné, pokud žijeme relativně zdravě, ale výrazně nám pomáhají. Podle současných doporučení je základem nutričně bohatá strava, ale v případě větší fyzické zátěže, stresu, epidemie a prevence patří doplňky a byliny k praktickým prostředkům, jak podpořit imunitu.
Pšenice a škodlivý účinek na zdraví

Pšenice a škodlivý účinek na zdraví

Obilniny jsou semena z trávy Poaceae. Kromě toho existují pseudoobilniny, jako pohanka, quinoa, amarant a chia. Některé studie se snaží vzbudit dojem, že obilovny jsou nezbytnou součástí vyvážené stravy.
Lockdown jako hloupé opatření

Lockdown jako hloupé opatření

Lockdown je panické opatření, a historie ukáže, že lockdown je fatálním selháním a omylem v opatřeních proti Covidu i jiným virovým pandemiím. Důsledky lockdownu jsou závažnější než samotný COVID-19. Prof. Woolhouse.

Prodělání nemoci poskytuje lepší imunitu než očkování

O tom, že kolektivní imunita a prodělání nemoci poskytuje větší ochranu než očkování, a riziku očkování mladých lidí a dětí.
Omega-6 mastné kyseliny v potravinách a zánět

Omega-6 mastné kyseliny v potravinách a zánět

Klinické studie a vědecký výzkum prokazuje, že pro zdraví je zásadní vyvážený poměr mezi omega-6 a omega-3 tuky. Jak zmiňuji v mnoha článcích a knihách, výrazný nepoměr mezi omega-3 a omega-6 podporuje zánět.
Nová studie uvádí, že roušky u dětí způsobí zdravotní obtíže

Nová studie uvádí, že roušky u dětí způsobí zdravotní obtíže

Německá a první studie svého druhu zahrnující 25,000 dětí ukazuje, že školáci trpí nejen fyzicky ale i psychicky při nošení roušek, a jejich nošení má negativní efekt na chování, soustředěnost a zájem o učení.